Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti s prací z domova

Zkušenosti s prací z domova

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Žaludová
Šetření:12. 03. 2022 - 28. 03. 2022
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku zaměřeného na zkušenosti s výkonem pracovních povinností z domova. Dotazník je anonymní a získaná data budou použita jako podklad pro mou kvalifikační práci zaměřenou na řízení zaměstnanců při práci z domova.

Předem děkuji za Váš čas a ochotu!

Tereza Žaludová

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1560 %60 %  
muž1040 %40 %  

Graf

2. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 až 30 let936 %36 %  
31 až 40 let832 %32 %  
41 až 50 let416 %16 %  
více než 60 let28 %8 %  
51 až 60 let28 %8 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1768 %68 %  
středoškolské s maturitou520 %20 %  
vyučen/a28 %8 %  
základní14 %4 %  

Graf

4. Jak často pracujete z domova?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z domova pracuji z 80 %520 %20 %  
pracuji převážně z domova, do kanceláře chodím 1x až 2x měsíčně520 %20 %  
z domova pracuji nepravidelně, podle potřeby312 %12 %  
z domova pracuji z 20 %28 %8 %  
z domova pracuji z 25 %28 %8 %  
z domova pracuji z 50 %28 %8 %  
vyjímečně14 %4 %  
pracuji pouze z domova, do kanceláře nechodím vůbec14 %4 %  
Výjimečně, jen málo prací se dá dělat z domova14 %4 %  
nyní 100 % kancelář, během COVIDu full HO/1x týdně kancelář/2-3x týdně kancelář (dle síly pandemie)14 %4 %  
pracuji pouze z domova14 %4 %  
z domova pracuji z 5 %14 %4 %  

Graf

5. Jaká je Vaše současná pracovní pozice? Pokud v současné době nejste zaměstnán/a, uveďte prosím předchozí pracovní pozici.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativa210 %8 %  
analytik15 %4 %  
manažer informačních rizik15 %4 %  
Marketing Manager15 %4 %  
vysokoškolský učitel15 %4 %  
Manager15 %4 %  
Redaktor on-line časopisu15 %4 %  
asistentka15 %4 %  
vsedě15 %4 %  
QM 15 %4 %  
ostatní odpovědi obchodní zástupce, sommeliér
koordinátor
zaměstnanec
Administrativní pracovník
redaktorka
Náborář
IT SME
Operátor trasovacího centra
Admin a PR
945 %36 % 

Graf

6. Kolik členů má vaše domácnost, kde vykonáváte pracovní povinnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21040 %40 %  
3728 %28 %  
1520 %20 %  
4312 %12 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.3
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.77
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:2
Modus:2

Graf

7. Do jaké míry se na Vás vztahují následující tvrzení?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. U každé otázky zvolte vždy jedno číslo na uvedené škále, kde 1 znamená zcela souhlasím a 7 zcela nesouhlasím, podle toho, jak s daným tvrzením souhlasíte nebo nesouhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Své pracovní povinnosti při práci z domova vykonávám efektivně, bezodkladně a systematicky.2.762.822
Při práci z domova před některými komplikovanějšími povinnostmi upřednostňuji ty snazší nebo příjemnější.3.162.694
Když při práci z domova nesplním úkol včas, není problém odsunout termín jeho splnění na později.3.363.51
Při práci z domova se mi stává, že pociťuji stres a demotivaci, protože zadaný úkol řeším na poslední chvíli.5.044.678
Občas, když pracuji z domova, upřednostňuji řešení svých osobních záležitostí před pracovními povinnostmi.4.042.918
Prodloužit si obědovou pauzu nebo dělat si časté pauzy na kávu bez povšimnutí ostatních, není problém, když pracuji z domova.3.044.278
Většina mých kolegů nedodržuje termíny splnění pracovních úkolů, když pracují z domova.4.323.498
Moji kolegové plní své pracovní úkoly a povinnosti dříve, než je nutné, když pracují z domova.4.521.69
Lidé v mém okolí nepovažují za správné, pokud pracovní povinnosti při práci z domova nejsou plněny řádně a včas.3.162.214
Většina mých kolegů má při práci z domova potíže oddělovat řešení soukromých a pracovních záležitostí.3.61.52
Moji kolegové se běžně vracejí z pauzy na oběd pozdě nebo si dělají časté přestávky na kávu, když pracují z domova.3.921.914
Moji známí (rodina, kamarádi … ) občas při práci z domova upřednostňují řešení svých osobních záležitostí před pracovními povinnosti.3.441.846
Je pro mě velmi nepříjemné, když nesplním pracovní úkol včas a musím požádat o prodloužení termínu k jeho splnění.3.444.646
Když pracuji z domova, rozhoduji si sám/sama o svém pracovním rozvrhu a pořadí plnění pracovních úkolů a povinností.2.364.23
Pokud bych chtěl/a, je pro mě při práci z domova jednoduché odsunout splnění některého náročnějšího nebo méně příjemného úkolu.2.843.814
Když pracuji z domova, je pro mě snadné plnit včas zadané úkoly.2.83.36
Když pracuji z domova, mám potíže oddělovat soukromé a pracovní záležitosti.4.64.64
Když pracuji z domova, dělám si v průběhu pracovní doby více přestávek a delších přestávek, než je vhodné.4.044.518
Pravděpodobnost, že bych si při práci z domova dělal/a delší přestávky nebo více přestávek, než je vhodné, je velká.4.24.32
Pravděpodobnost, že bych měla potíže oddělit soukromé záležitosti od pracovních během pracovní doby, je velká, když pracuji z domova.5.043.398
Pravděpodobnost, že při práci z domova bych své pracovní povinnosti odsouvala a plnila až na poslední chvíli, je velká.5.044.038
Pravděpodobnost, že při práci z domova budu pracovat systematicky a pracovní úkoly plnit bezodkladně, je velká.2.762.502
Pravděpodobnost, že bych při práci z domova plnila pracovní termíny na poslední chvíli, je malá.2.963.238
Pravděpodobnost, že bych při práci z domova odpracovala kratší dobu, než bych měla, je malá.3.964.358

Graf

9. U každé následující otázky zvolte jednu možnost.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „5” a „6”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kolikrát jste za poslední měsíc při práci z domova zmeškal/a termín pro splnění pracovního úkolu nebo pracovní úkol nesplnil/a?0.61.84
Kolikrát se Vám za poslední měsíc při práci z domova stalo, že jste před pracovními povinnostmi upřednostnil/a péči o jinou osobu v domácnosti?1.483.61
Kolikrát se Vám za poslední měsíc při práci z domova stalo, že jste odložil/a plnění nepříjemného nebo náročného úkolu na poslední chvíli?1.242.342
Kolikrát jste za poslední měsíc při práci z domova odložil/a plnění pracovních povinností kvůli nakupování přes internet?0.681.658
Kolikrát jste za poslední měsíc při práci z domova odložil/a plnění pracovních povinností kvůli pohybu na sociálních sítích?1.645.19
Kolikrát jste v posledním měsíci pocítil/a frustraci, demotivaci nebo stres, protože jste odkládal/a plnění úkolu, do kterého se vám nechtělo?0.962.118

Graf

10. Za poslední měsíc jsem při práci z domova před pracovními povinnosti opakovaně upřednostňoval/a (doplňte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pěči o bydleni112,5 %4 %  
televizi a internet112,5 %4 %  
to není o tom, že bych neměla za prdelí kolegy a šéfa a zneužívala toho k flákání se, akorát když zrovna není žádná práce a není co dělat, tak v práci bych třeba jen koukala na internet, ale doma mám prostor pustit si třeba seriál, hudbu, jít si udělat svačinu, chvilku s někým chatovat, podívat se na sociální sítě... ale jakmile se objeví nový úkol, na kterém mám pracovat, tak to neodkládám a jdu hned na to112,5 %4 %  
chizení se psem ven112,5 %4 %  
práce v domácnosti, péče o sebe112,5 %4 %  
mimino112,5 %4 %  
sebe112,5 %4 %  
čas s přáteli a práci až večer/v noci112,5 %4 %  

Graf

11. V posledním měsíci jste při práci z domova vykonával/a pracovní povinnosti efektivně, bezodkladně a systematicky.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1571,43 %60 %  
ne628,57 %24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Žaludová, T.Zkušenosti s prací z domova (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://75967.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.