Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ODMĚNA A TREST VE VÝCHOVĚ U DĚTÍ SE ZNEVÝHODNĚNÍM

ODMĚNA A TREST VE VÝCHOVĚ U DĚTÍ SE ZNEVÝHODNĚNÍM

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivona Marešová
Šetření:13. 03. 2022 - 14. 04. 2022
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):17 / 12.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

mé jméno je Ivona Marešová a jsem studenkou doplňujícího pedagogického studia na VŠERS v Českých Budějovicích. Ve své závěrečné práci se věnuji odměně, motivaci a potrestání dětí se znevýhodněním. Co je vhodné a účinné a co se naopak neosvědčilo? Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při vyplnění dotazníku, který je nedílnou součástí této práce.

Údaje o respondentovi jsou anonymní. Dotazník má celkem16 otázek.

Dotazník je veřejný.

Odpovědi respondentů

1. Provádíte s Vaším dítětem v domácím prostředí rehabilitační a jiná cvičení na podporu fyzického a duševního rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Určitě anootázka č. 2, Spíše anootázka č. 2, Spíše neotázka č. 2, Určitě neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano1331,71 %31,71 %  
Spíše ano1229,27 %29,27 %  
Určitě ne1024,39 %24,39 %  
Spíše ne614,63 %14,63 %  

Graf

2. Jak často cvičení (úkoly) provádíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát denně929,03 %21,95 %  
Několikrát týdně722,58 %17,07 %  
Méně než jednou týdně722,58 %17,07 %  
Jednou denně412,9 %9,76 %  
Jednou týdně412,9 %9,76 %  

Graf

3. Musíte dítě ke cvičení (splnění úkolu) motivovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Určitě anootázka č. 4, Spíše anootázka č. 4, Spíše neotázka č. 6, Určitě neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano1651,61 %39,02 %  
Spíše ano722,58 %17,07 %  
Spíše ne722,58 %17,07 %  
Určitě ne13,23 %2,44 %  

Graf

4. Jakým způsobem ho motivujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pochválím ho1460,87 %34,15 %  
Obejmu ho, dám mu pusu, pohladím ho1147,83 %26,83 %  
Slíbím mu věc, kterou má rád939,13 %21,95 %  
Vysvětlím mu proč to dělá834,78 %19,51 %  
Slíbím mu oblíbenou činnost834,78 %19,51 %  
Slíbím mu něco sladkého730,43 %17,07 %  
Slíbím mu návštěvu oblíbeného místa28,7 %4,88 %  

Graf

5. Je Vaše motivace účinná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1252,17 %29,27 %  
Určitě ano626,09 %14,63 %  
Spíše ne521,74 %12,2 %  

Graf

6. Používáte i výhružky nebo tresty? (př: Jestli to neuděláš, tak nebude dobrůtka).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Určitě anootázka č. 7, Spíše anootázka č. 7, Spíše neotázka č. 9, Určitě neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1445,16 %34,15 %  
Určitě ne1238,71 %29,27 %  
Určitě ano39,68 %7,32 %  
Spíše ano26,45 %4,88 %  

Graf

7. Pokud ano, jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zakážete mu něco sladkého480 %9,76 %  
Zakážete mu oblíbenou činnost480 %9,76 %  
Zakážete mu hračku nebo věc co má rád360 %7,32 %  
Fyzický trest240 %4,88 %  
Křičím na něj240 %4,88 %  
Zakážete mu návštěvu oblíbeného místa240 %4,88 %  
Nebavím se s ním120 %2,44 %  

Graf

8. Je Vaše vyhrožování či trestání účinné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne360 %7,32 %  
Určitě ano120 %2,44 %  
Spíše ano120 %2,44 %  

Graf

9. Jaká zařízení Vaše dítě navštěvuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Běžná školka, školaotázka č. 10, Speciální segment vzděláváníotázka č. 10, Zájmové kroužkyotázka č. 10, Využíváme pomoc sociální služby, neziskové organizace apod.otázka č. 10, Žádnéotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Speciální segment vzdělávání1229,27 %29,27 %  
Žádné1126,83 %26,83 %  
Běžná školka, škola1126,83 %26,83 %  
Využíváme pomoc sociální služby, neziskové organizace apod.614,63 %14,63 %  
Zájmové kroužky12,44 %2,44 %  

Graf

10. Víte, jak s ním v těchto zařízeních pracují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2273,33 %53,66 %  
Ne826,67 %19,51 %  

Graf

11. Jak se k němu chovají, když nechce spolupracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Motivují, chválí, nabídnou mu odměnu1986,36 %46,34 %  
Trestají, zlobí se, zakážou mu odměnu313,64 %7,32 %  
Pokud to nepomáhá,nenutí ho14,55 %2,44 %  
Motivují, chválí, změní činnost, častější pauzy, kratší úkoly 14,55 %2,44 %  

Graf

12. Jaké znevýhodnění má Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mentální1434,15 %34,15 %  
Tělesné1229,27 %29,27 %  
Lehká mozková dysfunkce, ADD a ADHD717,07 %17,07 %  
Porucha autistického spektra614,63 %14,63 %  
Poruchy chování, narušená sociální adaptace512,2 %12,2 %  
Zrakové49,76 %9,76 %  
Narušená komunikační schopnost49,76 %9,76 %  
Kombinované49,76 %9,76 %  
Sluchové49,76 %9,76 %  
Tělesné postižení 12,44 %2,44 %  
Hypotonie, pomalé pozrávání mozečku12,44 %2,44 %  
Myslim, ze i dalsi, ale nejsou zatim diagnostikovany12,44 %2,44 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3790,24 %90,24 %  
Muž49,76 %9,76 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-45 let1843,9 %43,9 %  
26-35 let1434,15 %34,15 %  
46-55 let512,2 %12,2 %  
Do 25 let24,88 %4,88 %  
36-4512,44 %2,44 %  
56 a více let12,44 %2,44 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1854,55 %43,9 %  
824,24 %19,51 %  
VOŠ618,18 %14,63 %  
13,03 %2,44 %  

Graf

16. Jaké je pohlaví Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chlapec2151,22 %51,22 %  
Dívka2048,78 %48,78 %  

Graf

17. Jaký je věk Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12-15 let1434,15 %34,15 %  
7-11 let921,95 %21,95 %  
4-6 let717,07 %17,07 %  
16-18 let512,2 %12,2 %  
1-3 roky512,2 %12,2 %  
1-312,44 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jakým způsobem ho motivujete?

 • odpověď Pochválím ho:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obejmu ho, dám mu pusu, pohladím ho na otázku 4. Jakým způsobem ho motivujete?

10. Víte, jak s ním v těchto zařízeních pracují?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Speciální segment vzdělávání na otázku 9. Jaká zařízení Vaše dítě navštěvuje?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Motivují, chválí, nabídnou mu odměnu na otázku 11. Jak se k němu chovají, když nechce spolupracovat?

11. Jak se k němu chovají, když nechce spolupracovat?

 • odpověď Motivují, chválí, nabídnou mu odměnu:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Speciální segment vzdělávání na otázku 9. Jaká zařízení Vaše dítě navštěvuje?

16. Jaké je pohlaví Vašeho dítěte?

 • odpověď Dívka:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obejmu ho, dám mu pusu, pohladím ho na otázku 4. Jakým způsobem ho motivujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Provádíte s Vaším dítětem v domácím prostředí rehabilitační a jiná cvičení na podporu fyzického a duševního rozvoje?

3. Musíte dítě ke cvičení (splnění úkolu) motivovat?

4. Jakým způsobem ho motivujete?

5. Je Vaše motivace účinná?

6. Používáte i výhružky nebo tresty? (př: Jestli to neuděláš, tak nebude dobrůtka).

9. Jaká zařízení Vaše dítě navštěvuje?

10. Víte, jak s ním v těchto zařízeních pracují?

11. Jak se k němu chovají, když nechce spolupracovat?

12. Jaké znevýhodnění má Vaše dítě?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaké je pohlaví Vašeho dítěte?

17. Jaký je věk Vašeho dítěte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Provádíte s Vaším dítětem v domácím prostředí rehabilitační a jiná cvičení na podporu fyzického a duševního rozvoje?

3. Musíte dítě ke cvičení (splnění úkolu) motivovat?

4. Jakým způsobem ho motivujete?

5. Je Vaše motivace účinná?

6. Používáte i výhružky nebo tresty? (př: Jestli to neuděláš, tak nebude dobrůtka).

9. Jaká zařízení Vaše dítě navštěvuje?

10. Víte, jak s ním v těchto zařízeních pracují?

11. Jak se k němu chovají, když nechce spolupracovat?

12. Jaké znevýhodnění má Vaše dítě?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaké je pohlaví Vašeho dítěte?

17. Jaký je věk Vašeho dítěte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Marešová, I.ODMĚNA A TREST VE VÝCHOVĚ U DĚTÍ SE ZNEVÝHODNĚNÍM (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://75985.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.