Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práce na dálku

Práce na dálku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Horváthová
Šetření:28. 03. 2022 - 11. 04. 2022
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,


jsme studenti a pedagogové Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a v rámci prováděného výzkumu zjišťujeme informace o práci na dálku (homeoffice) v období pandemie i po ní.

Tímto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, které Vám nezabere více než 10 minut. Dotazník je zcela anonymní a je určen pro pracující respondenty starší 18 let.

Velmi si vážíme času, který budete ochotni vyplnění dotazníku věnovat a přispějete tak k výsledkům realizovaného výzkumu.

S pozdravem,

Ing. Daniela Kharroubi, vedoucí výzkumného týmu, studentka doktorského studia na Ekonomické fakultě VŠB -Technické univerzity Ostrava
doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA, vedoucí Katedry managementu Ekonomické fakulty VŠB -Technické univerzity Ostrava

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U otázek 1 a 2, 5 až 7 a 9 až 11 označte prosím vždy jen jednu odpověď, u otázky 8 je možno zvolit odpovědí více.

Odpovědi respondentů

1. Jak probíhala Vaše práce v době pandemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinací prezenční práce na pracovišti a práce na dálku3245,07 %45,07 %  
plně na dálku2433,8 %33,8 %  
pouze prezenčně na pracovišti1521,13 %21,13 %  

Graf

2. Jaká byla pravidla zaměstnavatele týkající se práce na dálku před pandemií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce na dálku byla zaměstnavatelem nabízená jen ve výjimečných případech3143,66 %43,66 %  
práce na dálku byla běžně využívána2028,17 %28,17 %  
žádná pravidla zaměstnavatele týkající se práce na dálku neexistovala2028,17 %28,17 %  

Graf

3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
úspora času na dojíždění3.1133.396
úspora nákladů na stravování a dojíždění2.4792.475
růst samostatnosti, odpovědnosti, efektivnosti1.8731.378
flexibilita2.6482.651
neexistence potřeby věnovat se zevnějšku2.1832.093
méně stresu např. z nadřízeného1.9861.704
vyšší produktivita2.0421.9
rozvoj dovedností1.6621.294
předcházení sporům na pracovišti1.8171.755
jiné1.5071.687

4. Seřaďte pět pro Vás největších negativ práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší negativum až 5-největší negativum):

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
chybějící osobní kontakt2.3382.759
horší pracovní morálka, motivace, nižší efektivita1.9862.296
vyrušování ostatními členy domácnosti1.931.953
více času věnovaného práci1.8451.737
zdravotní potíže1.380.771
problémy s připojením1.6761.318
nemožnost využívat zaměstnanecké benefity1.4230.92
růst nákladů na domácnost2.1131.846
pocit být neustále online1.9441.997
jiné:1.3381.238

5. Jaké jsou Vaše celkové zkušenosti s prací na dálku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [převládají pozitivní zkušenostiotázka č. 6, převládají negativní zkušenostiotázka č. 6, nepociťuji žádný rozdílotázka č. 6, nevyužíval/a jsemotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužíval/a jsem3346,48 %46,48 %  
převládají pozitivní zkušenosti3143,66 %43,66 %  
převládají negativní zkušenosti79,86 %9,86 %  

Graf

6. Jak probíhala Vaše sociální interakce v době práce na dálku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádná sociální interakce nebyla umožněnaotázka č. 7, sociální interakce byla omezena s dodržováním protiepidemických opatřeníotázka č. 7, sociální interakce probíhala bez omezeníotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální interakce byla omezena s dodržováním protiepidemických opatření2771,05 %38,03 %  
sociální interakce probíhala bez omezení615,79 %8,45 %  
žádná sociální interakce nebyla umožněna513,16 %7,04 %  

Graf

7. Jak nedostatek či omezení sociální interakce ovlivnil Váš vztah s kolegy/němi uvnitř i vně Vašeho týmu,

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zhoršila se komunikaceotázka č. 9, klesla angažovanost pracovníkůotázka č. 9, bez změnyotázka č. 9, jinakotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez změny2165,63 %29,58 %  
zhoršila se komunikace618,75 %8,45 %  
klesla angažovanost pracovníků412,5 %5,63 %  
jinak13,13 %1,41 %  

Graf

8. Pokud jste v době pandemie práci na dálku nevyužíval/a, z jakého důvodu tomu tak bylo? zaměstnavatel tuto možnost nepodporoval

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnavatel tuto možnost nepodporoval824,24 %11,27 %  
převážně nevyhovující pracovní náplň721,21 %9,86 %  
nedostatečné ICT vybavení618,18 %8,45 %  
práce s citlivými daty, nutnost zabezpečení618,18 %8,45 %  
technické vybavení vázané na místo práce618,18 %8,45 %  
nevyhovující domácí prostředí39,09 %4,23 %  
administrativní náročnost stanovení pravidel práce na dálku26,06 %2,82 %  
mezi zaměstnanci/kyněmi není po práci na dálku poptávka13,03 %1,41 %  

Graf

9. Jaké neformální společenské aktivity se obvykle vyskytovaly před pandemií a co se děje dnes?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v době pandemie došlo k omezení společenských aktivit4563,38 %63,38 %  
žádné společenské aktivity jsme neměli před pandemií a nemáme je ani dnes1521,13 %21,13 %  
společenské aktivity probíhaly i během pandemie1115,49 %15,49 %  

Graf

10. Jak byly formální činnosti, jako jsou schůzky, porady, ovlivněny v důsledku pandemie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formální činnosti probíhaly výhradně online3143,66 %43,66 %  
formální činnosti probíhaly prezenčně s dodržováním protiepidemických opatření1723,94 %23,94 %  
formální činnosti probíhaly hybridně1622,54 %22,54 %  
formální činnosti byly zrušeny79,86 %9,86 %  

Graf

11. Jaký způsob práce preferujete v době po pandemii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hybridní model (např. 3 dny v kanceláři, 2 dny na dálku)3752,11 %52,11 %  
prezenční práce v kanceláři1926,76 %26,76 %  
práce pouze na dálku1521,13 %21,13 %  

Graf

12. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3650,7 %50,7 %  
muž3549,3 %49,3 %  

Graf

13. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-45 let3245,07 %45,07 %  
do 30 let2028,17 %28,17 %  
46-55 let1521,13 %21,13 %  
56+45,63 %5,63 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3245,07 %45,07 %  
střední2332,39 %32,39 %  
vyšší odborné1216,9 %16,9 %  
základní45,63 %5,63 %  

Graf

15. Jak dlouho pracujete u Vašeho zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-10 let3549,3 %49,3 %  
11-20 let1318,31 %18,31 %  
méně než 1 rok1318,31 %18,31 %  
21+1014,08 %14,08 %  

Graf

16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromý4461,97 %61,97 %  
veřejný1622,54 %22,54 %  
dobrovolný1115,49 %15,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):

 • odpověď flexibilita=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
 • odpověď méně stresu např. z nadřízeného=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
 • odpověď neexistence potřeby věnovat se zevnějšku=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora nákladů na stravování a dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
 • odpověď předcházení sporům na pracovišti=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora nákladů na stravování a dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi flexibilita=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi růst nákladů na domácnost=1 na otázku 4. Seřaďte pět pro Vás největších negativ práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší negativum až 5-největší negativum):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší produktivita=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
 • odpověď rozvoj dovedností=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi flexibilita=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší produktivita=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi růst samostatnosti, odpovědnosti, efektivnosti=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
 • odpověď růst samostatnosti, odpovědnosti, efektivnosti=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi flexibilita=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora nákladů na stravování a dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší produktivita=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
 • odpověď úspora času na dojíždění=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
 • odpověď úspora času na dojíždění=5:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi předcházení sporům na pracovišti=3 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora nákladů na stravování a dojíždění=5 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
 • odpověď úspora nákladů na stravování a dojíždění=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
 • odpověď vyšší produktivita=1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi flexibilita=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

4. Seřaďte pět pro Vás největších negativ práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší negativum až 5-největší negativum):

 • odpověď chybějící osobní kontakt=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-20 let na otázku 15. Jak dlouho pracujete u Vašeho zaměstnavatele?
 • odpověď pocit být neustále online=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi růst nákladů na domácnost=1 na otázku 4. Seřaďte pět pro Vás největších negativ práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší negativum až 5-největší negativum):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora nákladů na stravování a dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-20 let na otázku 15. Jak dlouho pracujete u Vašeho zaměstnavatele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi společenské aktivity probíhaly i během pandemie na otázku 9. Jaké neformální společenské aktivity se obvykle vyskytovaly před pandemií a co se děje dnes?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
 • odpověď růst nákladů na domácnost=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
 • odpověď více času věnovaného práci=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
 • odpověď vyrušování ostatními členy domácnosti=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi růst nákladů na domácnost=1 na otázku 4. Seřaďte pět pro Vás největších negativ práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší negativum až 5-největší negativum):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyšší odborné na otázku 14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

5. Jaké jsou Vaše celkové zkušenosti s prací na dálku?

 • odpověď nevyužíval/a jsem:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi flexibilita=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úspora času na dojíždění=1 na otázku 3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolný na otázku 16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?
 • odpověď převládají pozitivní zkušenosti:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyrušování ostatními členy domácnosti=2 na otázku 4. Seřaďte pět pro Vás největších negativ práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší negativum až 5-největší negativum):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak probíhala Vaše práce v době pandemie?

2. Jaká byla pravidla zaměstnavatele týkající se práce na dálku před pandemií?

3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):

4. Seřaďte pět pro Vás největších negativ práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší negativum až 5-největší negativum):

5. Jaké jsou Vaše celkové zkušenosti s prací na dálku?

6. Jak probíhala Vaše sociální interakce v době práce na dálku?

7. Jak nedostatek či omezení sociální interakce ovlivnil Váš vztah s kolegy/němi uvnitř i vně Vašeho týmu,

9. Jaké neformální společenské aktivity se obvykle vyskytovaly před pandemií a co se děje dnes?

10. Jak byly formální činnosti, jako jsou schůzky, porady, ovlivněny v důsledku pandemie?

11. Jaký způsob práce preferujete v době po pandemii?

12. Vaše pohlaví:

13. Váš věk:

14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

15. Jak dlouho pracujete u Vašeho zaměstnavatele?

16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak probíhala Vaše práce v době pandemie?

2. Jaká byla pravidla zaměstnavatele týkající se práce na dálku před pandemií?

3. Seřaďte pět pro Vás největších přínosů práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší přínos až 5-největší přínos):

4. Seřaďte pět pro Vás největších negativ práce na dálku během pandemie, i když jste ji nevyužíval/a (pomocí číslic 1 až 5; 1-nejmenší negativum až 5-největší negativum):

5. Jaké jsou Vaše celkové zkušenosti s prací na dálku?

6. Jak probíhala Vaše sociální interakce v době práce na dálku?

7. Jak nedostatek či omezení sociální interakce ovlivnil Váš vztah s kolegy/němi uvnitř i vně Vašeho týmu,

9. Jaké neformální společenské aktivity se obvykle vyskytovaly před pandemií a co se děje dnes?

10. Jak byly formální činnosti, jako jsou schůzky, porady, ovlivněny v důsledku pandemie?

11. Jaký způsob práce preferujete v době po pandemii?

12. Vaše pohlaví:

13. Váš věk:

14. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

15. Jak dlouho pracujete u Vašeho zaměstnavatele?

16. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Horváthová, P.Práce na dálku (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://76098.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.