Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Závislost na sociálních sítích

Závislost na sociálních sítích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Píšek
Šetření:09. 04. 2022 - 23. 04. 2022
Počet respondentů:273
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosíme Vás o vyplnění našeho dotazníku zabývajícího se problematikou závislosti na sociálních sítích.

Naši cílovou skupinou jsou lidé využívající sociální sítě. Chtěli bychom Vás tedy požádat, abyste
v opačném případě dotazník nevyplňovali. U jednotlivých otázek prosím vyberte a označte jednu z nabízených možností, není-li uvedeno jinak.

Výsledky šetření by měly pomoct k pochopení problematiky závislosti na sociálních sítí a budou zpracovány pouze pro akademické důvody.

Odpovědi respondentů

1. V jakém věku jste začal/a využívat sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než v 15 letech14753,85 %53,85 %  
v 15-24 letech7427,11 %27,11 %  
ve 25-34 letech3211,72 %11,72 %  
ve 35-44 letech145,13 %5,13 %  
v 55 letech a více41,47 %1,47 %  
ve 45-54 letech20,73 %0,73 %  

Graf

2. Jaké sociální sítě používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook24188,28 %88,28 %  
YouTube21378,02 %78,02 %  
Instagram20575,09 %75,09 %  
Pinterest7928,94 %28,94 %  
TikTok7226,37 %26,37 %  
Twitter6323,08 %23,08 %  
Snapchat4416,12 %16,12 %  
Jiné2910,62 %10,62 %  

Graf

3. Na jakém zařízení používáte sociální sítě nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mobilní telefon23887,18 %87,18 %  
Počítač165,86 %5,86 %  
Laptop114,03 %4,03 %  
Tablet72,56 %2,56 %  
Jiné10,37 %0,37 %  

Graf

4. Kolik času průměrně strávíte na sociálních sítích? (denně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cca 2 hodiny7728,21 %28,21 %  
cca 1 hodinu6122,34 %22,34 %  
cca 3 hodiny5219,05 %19,05 %  
4 hodiny nebo více4215,38 %15,38 %  
Půl hodiny nebo méně4115,02 %15,02 %  

Graf

5. Na co především využíváte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Být v kontaktu s přáteli/rodinou22983,88 %83,88 %  
Objevování nových věcí a zdroj inspirace16660,81 %60,81 %  
Zůstat v obraze se zprávami a událostmi15857,88 %57,88 %  
Sledování influencerů a celebrit6222,71 %22,71 %  
Jiné3111,36 %11,36 %  

Graf

6. Jak často přidáváte příspěvky na sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát za rok10036,63 %36,63 %  
Několikrát za měsíc6122,34 %22,34 %  
Nepřidávám vůbec5921,61 %21,61 %  
Několikrát za týden3312,09 %12,09 %  
Každý den207,33 %7,33 %  

Graf

7. Je podle Vás veřejnost dostatečně obeznámena s nebezpečím závislosti na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne11241,03 %41,03 %  
Spíše ano6824,91 %24,91 %  
Nevím3512,82 %12,82 %  
Ne3111,36 %11,36 %  
Ano279,89 %9,89 %  

Graf

8. Jaký je Váš postoj k sociálním sítím?

(1 – souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – nevím, 4 – spíše nesouhlasím, 5 – nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na sociální sítě pravidelně přidávám příspěvky3.6371.858
Sociální sítě jsou již nerozlučitelnou částí mého každodenního života2.3961.463
Sociálně sítě bych si dokázal kdykoliv zrušit2.8531.554
Používání sociálních sítí mi zvyšuje pocit vlastní důležitosti3.8941.619
První věc, když se probudím, je, že se podívám na své sociální sítě3.2422.088
Mám pocit, že něco zmeškám, když nejsem na sociálních sítích3.5091.759
Sociální sítě jsou pro mě útěk z reality3.3631.967
Myslím si, že jsem závislý na sociálních sítích3.3481.707
Pravidelně kontroluji, kolik času trávím na sociálních sítích3.7221.901
Sociální sítě považuji za užitečné2.3660.877
Zlepší mi náladu, pokud můj příspěvek či fotka na sociální síti má hodně pozitivních reakcí2.8281.967

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18969,23 %69,23 %  
Muž8430,77 %30,77 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 25 let14653,48 %53,48 %  
25-34 let6724,54 %24,54 %  
35-44 let279,89 %9,89 %  
45-54 let269,52 %9,52 %  
55-64 let41,47 %1,47 %  
65 let a více31,1 %1,1 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou15556,78 %56,78 %  
Vysokoškolské7427,11 %27,11 %  
Vyučen248,79 %8,79 %  
Základní nebo bez207,33 %7,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jaký je Váš postoj k sociálním sítím?

 • odpověď Mám pocit, že něco zmeškám, když nejsem na sociálních sítích=5:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě jsou již nerozlučitelnou částí mého každodenního života=5 na otázku 8. Jaký je Váš postoj k sociálním sítím?
 • odpověď Na sociální sítě pravidelně přidávám příspěvky=5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřidávám vůbec na otázku 6. Jak často přidáváte příspěvky na sociální sítě?
 • odpověď První věc, když se probudím, je, že se podívám na své sociální sítě=5:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální sítě jsou již nerozlučitelnou částí mého každodenního života=5 na otázku 8. Jaký je Váš postoj k sociálním sítím?

10. Jaký je Váš věk?

 • odpověď Méně než 25 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snapchat na otázku 2. Jaké sociální sítě používáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém věku jste začal/a využívat sociální sítě?

2. Jaké sociální sítě používáte?

3. Na jakém zařízení používáte sociální sítě nejčastěji?

4. Kolik času průměrně strávíte na sociálních sítích? (denně)

5. Na co především využíváte sociální sítě?

6. Jak často přidáváte příspěvky na sociální sítě?

7. Je podle Vás veřejnost dostatečně obeznámena s nebezpečím závislosti na sociálních sítích?

8. Jaký je Váš postoj k sociálním sítím?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém věku jste začal/a využívat sociální sítě?

2. Jaké sociální sítě používáte?

3. Na jakém zařízení používáte sociální sítě nejčastěji?

4. Kolik času průměrně strávíte na sociálních sítích? (denně)

5. Na co především využíváte sociální sítě?

6. Jak často přidáváte příspěvky na sociální sítě?

7. Je podle Vás veřejnost dostatečně obeznámena s nebezpečím závislosti na sociálních sítích?

8. Jaký je Váš postoj k sociálním sítím?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaký je Váš věk?

11. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Píšek, J.Závislost na sociálních sítích (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://76201.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.