Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mcdonald’s

Mcdonald’s

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Šebková
Šetření:20. 05. 2022 - 03. 07. 2022
Počet respondentů:186
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím pár minut na vyplnění toho dotazníku o franchisingové společnosti McDonald's. 

Předem velmi děkuji!

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10258,29 %54,84 %  
Muž6838,86 %36,56 %  
Jiné52,86 %2,69 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-456437,43 %34,41 %  
19-306135,67 %32,8 %  
45-652514,62 %13,44 %  
10-18179,94 %9,14 %  
65-11042,34 %2,15 %  

Graf

3. Jak byste ohodnotil/a chování personálu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný7145,51 %38,17 %  
výborný3723,72 %19,89 %  
dobrý3321,15 %17,74 %  
dostatečný85,13 %4,3 %  
nedostatečný74,49 %3,76 %  

Graf

4. Doporučil/a byste McDonalds svým přátelům?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11070,97 %59,14 %  
ne4529,03 %24,19 %  

Graf

5. Preferujete sladké/slané?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slané12380,92 %66,13 %  
Sladké2919,08 %15,59 %  

Graf

6. Jak často navštívíte McDonalds?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Praha15.60211348.221
Brno2.435369.69
Ostrava19884117.2314.2305418309086E+16
Jiné19884119.2694.2305418228077E+16

7. Jak hodnotíte chování personálu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
91813,95 %9,68 %  
51813,95 %9,68 %  
71713,18 %9,14 %  
11511,63 %8,06 %  
21511,63 %8,06 %  
101410,85 %7,53 %  
81310,08 %6,99 %  
375,43 %3,76 %  
664,65 %3,23 %  
464,65 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.77
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:7.95
Směrodatná odchylka:2.82
Medián:6
Modus:9

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jak často navštívíte McDonalds?

  • odpověď Ostrava=0:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Brno=0 na otázku 6. Jak často navštívíte McDonalds?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha=0 na otázku 6. Jak často navštívíte McDonalds?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné=0 na otázku 6. Jak často navštívíte McDonalds?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jak byste ohodnotil/a chování personálu?

4. Doporučil/a byste McDonalds svým přátelům?

5. Preferujete sladké/slané?

6. Jak často navštívíte McDonalds?

7. Jak hodnotíte chování personálu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jak byste ohodnotil/a chování personálu?

4. Doporučil/a byste McDonalds svým přátelům?

5. Preferujete sladké/slané?

6. Jak často navštívíte McDonalds?

7. Jak hodnotíte chování personálu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šebková, G.Mcdonald’s (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://76397.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.