Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikační dovednosti pracovníků při komunikaci na pracovišti

Komunikační dovednosti pracovníků při komunikaci na pracovišti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Honsů
Šetření:17. 06. 2022 - 30. 06. 2022
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

zajímám se o komunikační dovednosti pracovníků praktikované při komunikaci na pracovišti, a proto si dovoluji Vás požádat o anonymní spolupráci na vyplnění tohoto dotazníku.

Děkuji předem za vyplnění a odevzdání dotazníku. 

PhDr. Renata Honsů

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru pracujte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školství720 %20 %  
Služby617,14 %17,14 %  
Obchod411,43 %11,43 %  
Stavebnictví411,43 %11,43 %  
Zdravotnictví25,71 %5,71 %  
IT25,71 %5,71 %  
energetika12,86 %2,86 %  
Média 12,86 %2,86 %  
Kultura12,86 %2,86 %  
Strojírenství12,86 %2,86 %  
Potravinářství12,86 %2,86 %  
finance12,86 %2,86 %  
právo12,86 %2,86 %  
Letenky12,86 %2,86 %  
Sociální služby12,86 %2,86 %  
Knihovnictví12,86 %2,86 %  

Graf

2. Jaký stupeň pracovního zařazení zastáváte, v hierarchii organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovník1954,29 %54,29 %  
Vedoucí úseku514,29 %14,29 %  
Nadřízený pracovník514,29 %14,29 %  
Vedení organizace411,43 %11,43 %  
Ředitel12,86 %2,86 %  
Organizace nemá hierarchické uspořádání12,86 %2,86 %  

Graf

3. Vyberte vzor jednoho nebo více rozhovorů na pracovišti, který následně zvolíte pro odpovědi v dotazování.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhovor/y s nadřízeným1440 %40 %  
Rozhovor/y s jiným pracovníkem1440 %40 %  
Rozhovor/y s podřízeným617,14 %17,14 %  
vše12,86 %2,86 %  

Graf

4. Jakou používáte mimoslovní komunikaci při rozhovoru na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mimiku obličeje2982,86 %82,86 %  
Tón hlasu2262,86 %62,86 %  
Gesta rukou2160 %60 %  
Naklonění těla, postoj1337,14 %37,14 %  
Nepoužívám12,86 %2,86 %  
oční kontakt12,86 %2,86 %  
nevím, nevidím se12,86 %2,86 %  

Graf

5. Jakým způsobem nasloucháte při rozhovoru na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sdílím komunikaci1440 %40 %  
Dozvídám se mnohé řečníkovi925,71 %25,71 %  
Téma komunikace přijímám nebo odmítám617,14 %17,14 %  
Plním i nevyřčené úkoly411,43 %11,43 %  
prostě naslouchám12,86 %2,86 %  
Žádná z možností12,86 %2,86 %  

Graf

6. Na co se ptáte při rozhovoru na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ptám se na fakta a vyměňuji informace2674,29 %74,29 %  
Zjišťuji názory a pozice ostatních822,86 %22,86 %  
ptám se na fakta a zjišťuji názory ostatních12,86 %2,86 %  

Graf

7. Vytváříte si hodnotící závěry v průběhu rozhovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Držím své závěry v pozadí1234,29 %34,29 %  
Potvrzuji si své závěry1234,29 %34,29 %  
Závěry si nevytvářím720 %20 %  
Nevěnuji svým závěrům pozornost38,57 %8,57 %  
Své závěry neměním12,86 %2,86 %  

Graf

8. Když se něčeho strachujete při rozhovoru v zaměstnání, jak reagujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hledám smíření1337,14 %37,14 %  
Nereaguji720 %20 %  
Odvádím pozornost514,29 %14,29 %  
Bráním se nebo útočím514,29 %14,29 %  
pokouším se o upřímnost12,86 %2,86 %  
vyhýbám se tomu12,86 %2,86 %  
chybí mi slova, reaguji úsporně12,86 %2,86 %  
Nerozumím. Nemám pocit, že bych někdy měla strach v rozhovoru v zaměstnání.12,86 %2,86 %  
Nestrachuji se12,86 %2,86 %  

Graf

9. Co vede k dynamickému rozhovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společný úspěch2262,86 %62,86 %  
Nedorozumění514,29 %14,29 %  
Chráním svoje zájmy411,43 %11,43 %  
Prosazování vlastního úspěchu25,71 %5,71 %  
Výhra za každou cenu12,86 %2,86 %  
Nevím, co to znamená12,86 %2,86 %  

Graf

10. Co Vám pomáhá zvládat pracovní rozhovory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důvěra a empatie1851,43 %51,43 %  
Porozumění1748,57 %48,57 %  
Sdílená vize k úspěchu925,71 %25,71 %  
Budování vztahů822,86 %22,86 %  
Transparentnost720 %20 %  
nechápu, co znamená "zvládat rozhovory"12,86 %2,86 %  

Graf

11. Co se Vám nedaří ovládat při pracovním rozhovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejistotu1441,18 %40 %  
Potřeby mít pravdu926,47 %25,71 %  
Strach617,65 %17,14 %  
Týmové myšlení411,76 %11,43 %  
nevím25,88 %5,71 %  
Nic z vyse uvedenych12,94 %2,86 %  
nic12,94 %2,86 %  
promyšlenost výroku12,94 %2,86 %  
Moc12,94 %2,86 %  
nechut' k problematickému zaměstnanci12,94 %2,86 %  
myskim, ze vse zvladam/ovladam12,94 %2,86 %  
Nic z uvedeného12,94 %2,86 %  

Graf

12. Jak Vás zasahují pracovní rozhovory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozlišuji pracovní a osobní rovinu1954,29 %54,29 %  
Práce zasahuje do mojí osobní roviny1131,43 %31,43 %  
Osobní rovina ovlivňuje mojí práci514,29 %14,29 %  

Graf

13. Čeho si všímáte při komunikaci, při pracovním rozhovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výrazu obličeje2982,86 %82,86 %  
Tónu hlasu2571,43 %71,43 %  
Očního kontaktu2468,57 %68,57 %  
Polohy rukou617,14 %17,14 %  
Pozice těla617,14 %17,14 %  
Nesleduji38,57 %8,57 %  

Graf

14. Vyberte z možností, kterou nejvíce sledujete a popište, jak Vám to pomáhá, při komunikaci při pracovním rozhovoru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tón hlasu1242,86 %34,29 %  
Výraz obličeje1139,29 %31,43 %  
Oční kontakt1035,71 %28,57 %  
Nesleduji27,14 %5,71 %  
pomáchá vyhodnotit situaci jednání13,57 %2,86 %  
nevím13,57 %2,86 %  
Nejlépe poznám, zda je člověk v klidu nebo ne13,57 %2,86 %  
Pozice těla13,57 %2,86 %  

Graf

15. V jaké vzdálenosti komunikujete při pracovním rozhovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 50 cm do 150 cm2160 %60 %  
Od 150 cm do 3 m925,71 %25,71 %  
Do 50 cm411,43 %11,43 %  
Jak kdy a kde12,86 %2,86 %  

Graf

16. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29-38 let1234,29 %34,29 %  
39-48 let1131,43 %31,43 %  
18-28 let514,29 %14,29 %  
49-58 let514,29 %14,29 %  
59-65 let25,71 %5,71 %  

Graf

17. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2365,71 %65,71 %  
Žena1234,29 %34,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Honsů, R.Komunikační dovednosti pracovníků při komunikaci na pracovišti (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://76489.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.