Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkoholismus

Alkoholismus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hiršlová
Šetření:27. 04. 2010 - 29. 04. 2010
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Průzkum a jeho výsledky využiji ve své seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Kolik alkoholu jste vypil/a, když jste naposledy pil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
takové množství, že jsem byl v náladě, nebo méně4062,5 %62,5 %  
takové množství, že jsem se opil/a1421,88 %21,88 %  
nepiju alkohol1015,63 %15,63 %  

Graf

2. Jak často pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen když je nějaká událost2742,19 %42,19 %  
párkrát v týdnu1625 %25 %  
nepiju alkohol1015,63 %15,63 %  
jen o víkend812,5 %12,5 %  
denně34,69 %4,69 %  

Graf

3. V kolika letech jste poprvé požil (a) alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 -142945,31 %45,31 %  
15 - 172335,94 %35,94 %  
pod 10 710,94 %10,94 %  
nad 1857,81 %7,81 %  

Graf

4. Pijete alkohol při nějaké náročné nebo stresové situaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5585,94 %85,94 %  
ano914,06 %14,06 %  

Graf

5. Měl/a jste někdy delirium tremens – tzn. cítil/a jste, viděl/a nebo slyšel/a nereálné věci, byl/a jste velice úzkostný/á, neklidný/á a příliš rozrušený/á (vybuzený/á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5687,5 %87,5 %  
několikrát57,81 %7,81 %  
někdy34,69 %4,69 %  

Graf

6. Myslíte často na alkoholické nápoje

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5484,38 %84,38 %  
ano1015,63 %15,63 %  

Graf

7. Co pro Vás alkohol znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odreagování3351,56 %51,56 %  
chutná mi1929,69 %29,69 %  
nepiju alkohol1218,75 %18,75 %  

Graf

8. Myslíte si, že hranice osmnácti let, kdy je pití alkoholu zákonem povoleno, je dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4265,63 %65,63 %  
nevím1218,75 %18,75 %  
ne1015,63 %15,63 %  

Graf

9. Setkali jste se již ve svém okolí s alkoholismem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5484,38 %84,38 %  
ne1015,63 %15,63 %  

Graf

10. Jaký druh alkoholu pijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
piju vše2945,31 %45,31 %  
jen pivo, víno2335,94 %35,94 %  
nepiju alkohol1117,19 %17,19 %  
pouze destiláty11,56 %1,56 %  

Graf

11. Řešil (a) jste problém či konflikt tím, že jste se opil (a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4062,5 %62,5 %  
ano2437,5 %37,5 %  

Graf

12. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4773,44 %73,44 %  
muž1726,56 %26,56 %  

Graf

13. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 254671,88 %71,88 %  
26 - 401015,63 %15,63 %  
nad 40 let57,81 %7,81 %  
pod 18 let34,69 %4,69 %  

Graf

14. Dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4164,06 %64,06 %  
1117,19 %17,19 %  
812,5 %12,5 %  
SŠ bez maturity34,69 %4,69 %  
VOŠ11,56 %1,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik alkoholu jste vypil/a, když jste naposledy pil/a?

 • odpověď nepiju alkohol:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiju alkohol na otázku 2. Jak často pijete alkohol?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiju alkohol na otázku 10. Jaký druh alkoholu pijete?

2. Jak často pijete alkohol?

 • odpověď nepiju alkohol:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiju alkohol na otázku 1. Kolik alkoholu jste vypil/a, když jste naposledy pil/a?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiju alkohol na otázku 10. Jaký druh alkoholu pijete?

7. Co pro Vás alkohol znamená?

 • odpověď nepiju alkohol:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiju alkohol na otázku 1. Kolik alkoholu jste vypil/a, když jste naposledy pil/a?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiju alkohol na otázku 2. Jak často pijete alkohol?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiju alkohol na otázku 10. Jaký druh alkoholu pijete?

10. Jaký druh alkoholu pijete?

 • odpověď nepiju alkohol:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiju alkohol na otázku 1. Kolik alkoholu jste vypil/a, když jste naposledy pil/a?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiju alkohol na otázku 2. Jak často pijete alkohol?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepiju alkohol na otázku 7. Co pro Vás alkohol znamená?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik alkoholu jste vypil/a, když jste naposledy pil/a?

2. Jak často pijete alkohol?

3. V kolika letech jste poprvé požil (a) alkohol?

4. Pijete alkohol při nějaké náročné nebo stresové situaci?

5. Měl/a jste někdy delirium tremens – tzn. cítil/a jste, viděl/a nebo slyšel/a nereálné věci, byl/a jste velice úzkostný/á, neklidný/á a příliš rozrušený/á (vybuzený/á)?

6. Myslíte často na alkoholické nápoje

7. Co pro Vás alkohol znamená?

8. Myslíte si, že hranice osmnácti let, kdy je pití alkoholu zákonem povoleno, je dostačující?

9. Setkali jste se již ve svém okolí s alkoholismem?

10. Jaký druh alkoholu pijete?

11. Řešil (a) jste problém či konflikt tím, že jste se opil (a)?

12. Pohlaví?

13. Váš věk?

14. Dokončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik alkoholu jste vypil/a, když jste naposledy pil/a?

2. Jak často pijete alkohol?

3. V kolika letech jste poprvé požil (a) alkohol?

4. Pijete alkohol při nějaké náročné nebo stresové situaci?

5. Měl/a jste někdy delirium tremens – tzn. cítil/a jste, viděl/a nebo slyšel/a nereálné věci, byl/a jste velice úzkostný/á, neklidný/á a příliš rozrušený/á (vybuzený/á)?

6. Myslíte často na alkoholické nápoje

7. Co pro Vás alkohol znamená?

8. Myslíte si, že hranice osmnácti let, kdy je pití alkoholu zákonem povoleno, je dostačující?

9. Setkali jste se již ve svém okolí s alkoholismem?

10. Jaký druh alkoholu pijete?

11. Řešil (a) jste problém či konflikt tím, že jste se opil (a)?

12. Pohlaví?

13. Váš věk?

14. Dokončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hiršlová, P.Alkoholismus (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7683.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.