Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální sítě

Sociální sítě

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Vosáhlová
Šetření:10. 10. 2022 - 10. 11. 2022
Počet respondentů:215
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky Univerzity Pardubice oboru Hospodářská politika a veřejná správa a v rámci předmětu Marketingový výzkum jsme vytvořily tento dotazník. Dotazník je určený pro lidi ve věku 15 až 26 let, kteří používají sociální sitě. Dotazník je zcela anonymní. Předem děkujeme za vyplnění

Lucka a Barča

Odpovědi respondentů

1. Kolik času průměrně denně strávíte na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 až 4h denně9443,72 %43,72 %  
1 až 2h denně7735,81 %35,81 %  
Více než 5h denně2712,56 %12,56 %  
Méně než 1h denně177,91 %7,91 %  

Graf

2. Jakou sociální síť používáte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Instagram10347,91 %47,91 %  
Messenger2813,02 %13,02 %  
TikTok2511,63 %11,63 %  
YouTube2411,16 %11,16 %  
Facebook2310,7 %10,7 %  
Twitter41,86 %1,86 %  
Snapchat31,4 %1,4 %  
používám snad všechny až na Snapchat a Facebook, další mou oblíbenou je např. Pinterest nebo současný fenomén BeReal10,47 %0,47 %  
Discord10,47 %0,47 %  
Instagram a YouTube 10,47 %0,47 %  
skype10,47 %0,47 %  
WhatsApp10,47 %0,47 %  

Graf

3. Jak moc si myslíte, že Vás sociální sítě ovlivňují v běžném životě? (Reklama, názory, trendy, psychický stav,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ovlivňují9544,19 %44,19 %  
Spíše neovlivňují6831,63 %31,63 %  
Určitě ovlivňují3918,14 %18,14 %  
Určitě neovlivňují136,05 %6,05 %  

Graf

4. Myslíte si, že jste na sociálních sítích závislí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11754,42 %54,42 %  
ano9845,58 %45,58 %  

Graf

5. Za jakým účelem nejčastěji používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava9644,65 %44,65 %  
Přátelé7233,49 %33,49 %  
Rodina/partner3315,35 %15,35 %  
Škola41,86 %1,86 %  
Práce41,86 %1,86 %  
nejvíc pro komunikaci s přáteli, pro vlastní zábavu a pro informování se o problémech společnosti (sleduju na to speciální účty)10,47 %0,47 %  
Inspirace, současné dění, tipy pro život 10,47 %0,47 %  
špehovat, inspirovat se...10,47 %0,47 %  
zájmy10,47 %0,47 %  
Sdílení vlastních postřehů, získávání informací o dobrovolnictví a zaměstnání10,47 %0,47 %  
vše výše uvedené10,47 %0,47 %  

Graf

6. Dokážete si představit být týden bez sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17179,53 %79,53 %  
Ne4420,47 %20,47 %  

Graf

7. Z jakého důvodu byste nedokázali být bez sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelé1430,43 %6,51 %  
Zábava1430,43 %6,51 %  
Rodina/partner1328,26 %6,05 %  
?12,17 %0,47 %  
Nevím co bych volný chvíli dělal 12,17 %0,47 %  
Krom práce vše výše zmíněné12,17 %0,47 %  
Práce12,17 %0,47 %  
Škola12,17 %0,47 %  

Graf

8. Investujete do sociálních sítí peníze?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20595,35 %95,35 %  
ano104,65 %4,65 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 22 let10247,44 %47,44 %  
23 až 26 let7133,02 %33,02 %  
15 až 18 let4219,53 %19,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Myslíte si, že jste na sociálních sítích závislí?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelé na otázku 7. Z jakého důvodu byste nedokázali být bez sociálních sítí?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě neovlivňují na otázku 3. Jak moc si myslíte, že Vás sociální sítě ovlivňují v běžném životě? (Reklama, názory, trendy, psychický stav,...)

5. Za jakým účelem nejčastěji používáte sociální sítě?

 • odpověď Zábava:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi YouTube na otázku 2. Jakou sociální síť používáte nejvíce?

6. Dokážete si představit být týden bez sociálních sítí?

 • odpověď Ne:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelé na otázku 7. Z jakého důvodu byste nedokázali být bez sociálních sítí?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodina/partner na otázku 7. Z jakého důvodu byste nedokázali být bez sociálních sítí?

9. Kolik Vám je let?

 • odpověď 23 až 26 let:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facebook na otázku 2. Jakou sociální síť používáte nejvíce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik času průměrně denně strávíte na sociálních sítích?

2. Jakou sociální síť používáte nejvíce?

3. Jak moc si myslíte, že Vás sociální sítě ovlivňují v běžném životě? (Reklama, názory, trendy, psychický stav,...)

4. Myslíte si, že jste na sociálních sítích závislí?

5. Za jakým účelem nejčastěji používáte sociální sítě?

6. Dokážete si představit být týden bez sociálních sítí?

7. Z jakého důvodu byste nedokázali být bez sociálních sítí?

8. Investujete do sociálních sítí peníze?

9. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik času průměrně denně strávíte na sociálních sítích?

2. Jakou sociální síť používáte nejvíce?

3. Jak moc si myslíte, že Vás sociální sítě ovlivňují v běžném životě? (Reklama, názory, trendy, psychický stav,...)

4. Myslíte si, že jste na sociálních sítích závislí?

5. Za jakým účelem nejčastěji používáte sociální sítě?

6. Dokážete si představit být týden bez sociálních sítí?

7. Z jakého důvodu byste nedokázali být bez sociálních sítí?

8. Investujete do sociálních sítí peníze?

9. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vosáhlová, B.Sociální sítě (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://76890.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.