Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální sítě

Sociální sítě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Slavíková
Šetření:10. 10. 2022 - 30. 10. 2022
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Univerzity v Pardubicích a v rámci předmětu Marketingový výzkum potřebuji získat 100 lidí, kteří mi vyplní tento krátký dotazník na téma sociálních sítí.

Vyplnění dotazníku zabere opravdu pár minut a je zcela anonymní, nebojte. Budu Vám moc vděčná za jeho vyplnění.

Eliška

Odpovědi respondentů

1. Máte nějakou sociální síť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7793,9 %93,9 %  
NE56,1 %6,1 %  

Graf

2. V kolika letech jste si založili svou první sociální síť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13-152937,66 %35,37 %  
7-122532,47 %30,49 %  
16-20810,39 %9,76 %  
36-4079,09 %8,54 %  
26-3045,19 %4,88 %  
21-2533,9 %3,66 %  
31-3511,3 %1,22 %  

Graf

3. Kterou sociální síť jste měli jako první?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook4862,34 %58,54 %  
ICQ1722,08 %20,73 %  
YouTube67,79 %7,32 %  
Snapchat11,3 %1,22 %  
Hi511,3 %1,22 %  
WhatsApp11,3 %1,22 %  
Pokec (Azet.sk)11,3 %1,22 %  
Myspace11,3 %1,22 %  
skype11,3 %1,22 %  

Graf

4. Jaký máte celkový názor na sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše kladný3646,75 %43,9 %  
Neutrální2633,77 %31,71 %  
Kladný67,79 %7,32 %  
Spíše záporný67,79 %7,32 %  
Záporný33,9 %3,66 %  

Graf

5. Založili byste si sociální sítě zpětně v pozdějším věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5267,53 %63,41 %  
NE2329,87 %28,05 %  
Znovu bych si je nezaložila22,6 %2,44 %  

Graf

6. Kolik hodin denně trávíte na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny3241,56 %39,02 %  
3-4 hodiny2532,47 %30,49 %  
5 a více hodin1012,99 %12,2 %  
Méně než 11012,99 %12,2 %  

Graf

7. Kterou sociální síť využíváte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Instagram3038,96 %36,59 %  
Facebook1924,68 %23,17 %  
YouTube1316,88 %15,85 %  
TikTok67,79 %7,32 %  
WhatsApp67,79 %7,32 %  
Messenger11,3 %1,22 %  
LinkedIn11,3 %1,22 %  
skype11,3 %1,22 %  

Graf

8. Dokážete si představit život bez sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4659,74 %56,1 %  
NE3140,26 %37,8 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-252429,27 %29,27 %  
16-202125,61 %25,61 %  
41 a více1315,85 %15,85 %  
26-301113,41 %13,41 %  
31-3589,76 %9,76 %  
36-4056,1 %6,1 %  

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6073,17 %73,17 %  
Muž2226,83 %26,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Dokážete si představit život bez sociálních sítí?

  • odpověď ANO:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 na otázku 6. Kolik hodin denně trávíte na sociálních sítích?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte nějakou sociální síť?

2. V kolika letech jste si založili svou první sociální síť?

3. Kterou sociální síť jste měli jako první?

4. Jaký máte celkový názor na sociální sítě?

5. Založili byste si sociální sítě zpětně v pozdějším věku?

6. Kolik hodin denně trávíte na sociálních sítích?

7. Kterou sociální síť využíváte nejvíce?

8. Dokážete si představit život bez sociálních sítí?

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte nějakou sociální síť?

2. V kolika letech jste si založili svou první sociální síť?

3. Kterou sociální síť jste měli jako první?

4. Jaký máte celkový názor na sociální sítě?

5. Založili byste si sociální sítě zpětně v pozdějším věku?

6. Kolik hodin denně trávíte na sociálních sítích?

7. Kterou sociální síť využíváte nejvíce?

8. Dokážete si představit život bez sociálních sítí?

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Slavíková, E.Sociální sítě (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://76938.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.