Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza lázeňské léčby v Karlových Varech

Analýza lázeňské léčby v Karlových Varech

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vopatová
Šetření:05. 03. 2014 - 25. 03. 2014
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku pro moji bakalářskou práci na téma Analýza lázeňské léčby v Karlových Varech. 

Odpovědi respondentů

1. Navštívil/a jste již Karlovy Vary?

V případě odpovědi "ne" přejděte na otázku č. 7

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6780,72 %80,72 %  
ne1619,28 %19,28 %  

Graf

2. Za jakým účelem jste navštívil/a Karlovy Vary?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní a kulturní aktivity3045,45 %36,14 %  
Nakupování suvenýrů, jídla, oblečení2943,94 %34,94 %  
Poznání turistických destinací2233,33 %26,51 %  
Relaxace a wellness1116,67 %13,25 %  
Lázeňské procedury a léčba onemocnění812,12 %9,64 %  

Graf

3. Kolikrát jste již Karlovy Vary navštívil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6x a více4056,34 %48,19 %  
1 - 5x2839,44 %33,73 %  
Ani jednou34,23 %3,61 %  

Graf

4. Na jak dlouho jste se v Karlových Varech zdržel/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Den4260,87 %50,6 %  
Víkend1318,84 %15,66 %  
Více než týden811,59 %9,64 %  
Týden68,7 %7,23 %  

Graf

5. Které volnočasové aktivity jste v Karlových Varech postrádal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivity spojené s erotikou.

Aquapark

asdsdfsdfsd

cyklisticka stezka

jcjx

Kde by nebyli Rusáci...

Nepamatuju si

nepostrádal jsem žádné

Nepostrádala jsem nic, všeho dostatek.

Nic

Noční kluby

sprot

šachové turnaje

Zadne

Žádné

Žádné

žádné

Žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

6. Doprovázel Vás někdo během Vašeho pobytu v Karlových Varech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přátelé3044,78 %36,14 %  
Ano, rodina2131,34 %25,3 %  
Ano, partner/ka1116,42 %13,25 %  
Ne, nikdo57,46 %6,02 %  

Graf

7. Z jakého důvodu jste dosud Karlovy Vary nenavštívil/a?

Pokud jste Karlovy Vary již navštívil/a, na tuto otázku neodpovídejte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné zdravotní problémy1238,71 %14,46 %  
Dlouhá vzdálenost od místa bydliště929,03 %10,84 %  
Nedostatek času412,9 %4,82 %  
Nezájem o cestování do tohoto města412,9 %4,82 %  
Nedostatek financí26,45 %2,41 %  

Graf

8. Které lázně upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V menším městě do 6 tisíc obyvatel z důvodu klidné atmosféry4655,42 %55,42 %  
Ve větším městě jako jsou Karlovy Vary3744,58 %44,58 %  

Graf

9. Na co je zaměřena léčba v Karlových Varech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3542,17 %42,17 %  
Onemocnění zažívacího ústrojí2934,94 %34,94 %  
Choroby pohybového ústrojí2934,94 %34,94 %  
Gynekologické onemocnění včetně léčby neplodnosti44,82 %4,82 %  

Graf

10. Čím jsou Karlovy Vary ještě významné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Filmový festival7691,57 %91,57 %  
Kolonáda a zpívající fontána2327,71 %27,71 %  
Valdštejnské slavnosti33,61 %3,61 %  
Nevím22,41 %2,41 %  

Graf

11. Myslíte si, že léčba v Karlových Varech má přínosné účinky na zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4453,01 %53,01 %  
Spíše ano3339,76 %39,76 %  
Spíše ne33,61 %3,61 %  
Ne33,61 %3,61 %  

Graf

12. Dáváte přednost ceně před kvalitou poskytovaných procedur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7084,34 %84,34 %  
Ano1315,66 %15,66 %  

Graf

13. Myslíte si, že tyto lázně navštěvují pouze lidé starší 50 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3339,76 %39,76 %  
Spíše ne2428,92 %28,92 %  
Spíše ano2125,3 %25,3 %  
Ano56,02 %6,02 %  

Graf

14. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5363,86 %63,86 %  
Muž3036,14 %36,14 %  

Graf

15. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 40 let5869,88 %69,88 %  
41 - 50 let1214,46 %14,46 %  
Do 20 let910,84 %10,84 %  
51 - 6033,61 %3,61 %  
61 a víc11,2 %1,2 %  

Graf

16. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student4453,01 %53,01 %  
Zaměstnaný3137,35 %37,35 %  
V důchodu44,82 %4,82 %  
Nezaměstnaný44,82 %4,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil/a jste již Karlovy Vary?

2. Za jakým účelem jste navštívil/a Karlovy Vary?

3. Kolikrát jste již Karlovy Vary navštívil/a?

4. Na jak dlouho jste se v Karlových Varech zdržel/a?

5. Které volnočasové aktivity jste v Karlových Varech postrádal/a?

6. Doprovázel Vás někdo během Vašeho pobytu v Karlových Varech?

7. Z jakého důvodu jste dosud Karlovy Vary nenavštívil/a?

8. Které lázně upřednostňujete?

9. Na co je zaměřena léčba v Karlových Varech?

10. Čím jsou Karlovy Vary ještě významné?

11. Myslíte si, že léčba v Karlových Varech má přínosné účinky na zdraví?

12. Dáváte přednost ceně před kvalitou poskytovaných procedur?

13. Myslíte si, že tyto lázně navštěvují pouze lidé starší 50 let?

14. Jaké je vaše pohlaví?

15. Kolik je vám let?

16. V současné době jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil/a jste již Karlovy Vary?

2. Za jakým účelem jste navštívil/a Karlovy Vary?

3. Kolikrát jste již Karlovy Vary navštívil/a?

4. Na jak dlouho jste se v Karlových Varech zdržel/a?

5. Které volnočasové aktivity jste v Karlových Varech postrádal/a?

6. Doprovázel Vás někdo během Vašeho pobytu v Karlových Varech?

7. Z jakého důvodu jste dosud Karlovy Vary nenavštívil/a?

8. Které lázně upřednostňujete?

9. Na co je zaměřena léčba v Karlových Varech?

10. Čím jsou Karlovy Vary ještě významné?

11. Myslíte si, že léčba v Karlových Varech má přínosné účinky na zdraví?

12. Dáváte přednost ceně před kvalitou poskytovaných procedur?

13. Myslíte si, že tyto lázně navštěvují pouze lidé starší 50 let?

14. Jaké je vaše pohlaví?

15. Kolik je vám let?

16. V současné době jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vopatová, L.Analýza lázeňské léčby v Karlových Varech (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://77411.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.