Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sportování

Sportování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Salfická
Šetření:04. 01. 2023 - 18. 01. 2023
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte, prosím, pár minut k vyplnění následujícího dotazníku, jehož výsledky budou použity pro mou seminární práci. Dotazník je anonymní a výsledky poslouží pro praktickou část práce.

Děkuji Vám za vyplnění, velice si cením Vaší ochoty a času, který jste dotazníku věnovali.

 

 
 

Odpovědi respondentů

1. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3dny v týdnu3233,68 %33,68 %  
Méně často2021,05 %21,05 %  
Párkrát do měsíce1717,89 %17,89 %  
1-5 dní v týdnu1515,79 %15,79 %  
Každý den99,47 %9,47 %  
Jednou za měsíc22,11 %2,11 %  

Graf

2. Proč sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci se udržovat v kondici3233,68 %33,68 %  
Baví mě to3233,68 %33,68 %  
Chci zhubnout1818,95 %18,95 %  
Z povinnosti1313,68 %13,68 %  

Graf

3. Máte cvičební plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7781,05 %81,05 %  
Ano1818,95 %18,95 %  

Graf

4. Nejčastěji sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám6366,32 %66,32 %  
Ve skupině1717,89 %17,89 %  
Ve dvojici1515,79 %15,79 %  

Graf

5. Kde obvykle sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Venku3536,84 %36,84 %  
Doma2223,16 %23,16 %  
Na jiných sportovištích (stadion, sportovní hala, bazén,...)2122,11 %22,11 %  
Ve fittness studiu1717,89 %17,89 %  

Graf

6. Jíte vyváženou stravu, abyste podpořili svou kondici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nijak se v jídle neomezuji6366,32 %66,32 %  
Ano, ale dlouho mi to nevydrží1920 %20 %  
Ano, stravuji se podle jídelníčku1212,63 %12,63 %  
Ne, nijak s e v jídle neomezuji11,05 %1,05 %  

Graf

7. Užíváte doplňky pro sportovce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7376,84 %76,84 %  
Ano2223,16 %23,16 %  

Graf

8. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6063,16 %63,16 %  
Muž3536,84 %36,84 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-353637,89 %37,89 %  
16-253132,63 %32,63 %  
46-601313,68 %13,68 %  
36-451111,58 %11,58 %  
60+44,21 %4,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak často sportujete?

  • odpověď Méně často:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z povinnosti na otázku 2. Proč sportujete?

4. Nejčastěji sportujete?

  • odpověď Sám:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doma na otázku 5. Kde obvykle sportujete?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-45 na otázku 9. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často sportujete?

2. Proč sportujete?

3. Máte cvičební plán?

4. Nejčastěji sportujete?

5. Kde obvykle sportujete?

6. Jíte vyváženou stravu, abyste podpořili svou kondici?

7. Užíváte doplňky pro sportovce?

8. Jste?

9. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často sportujete?

2. Proč sportujete?

3. Máte cvičební plán?

4. Nejčastěji sportujete?

5. Kde obvykle sportujete?

6. Jíte vyváženou stravu, abyste podpořili svou kondici?

7. Užíváte doplňky pro sportovce?

8. Jste?

9. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Salfická, K.Sportování (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://77470.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.