Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pohlavně přenosné nemoci

Pohlavně přenosné nemoci

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Ambrožová
Šetření:28. 01. 2023 - 28. 02. 2023
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou Vyšší odborné školy zdavotnické a píšu absolventskou práci na téma pohlavně přenosné choroby a jejich prevence. Budu velice vděčná, když si najdete pár minut na vyplnění mého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-358138,03 %38,03 %  
15-257635,68 %35,68 %  
36-452813,15 %13,15 %  
46-55198,92 %8,92 %  
55 a více83,76 %3,76 %  
15-2510,47 %0,47 %  

Graf

2. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13864,79 %64,79 %  
Muž7434,74 %34,74 %  
Žena10,47 %0,47 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitní zkouškou8037,56 %37,56 %  
Vysokoškolské vzdělání7937,09 %37,09 %  
Střední vzdělání s výučním listem2210,33 %10,33 %  
Základní vzdělání209,39 %9,39 %  
Vyšší odborné vzdělání - titul DiS.115,16 %5,16 %  
Střední vzdělání s maturitní zkouškou10,47 %0,47 %  

Graf

4. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě14969,95 %69,95 %  
Na vesnici6329,58 %29,58 %  
Na vesnici10,47 %0,47 %  

Graf

5. Byli jste před začátkem svého pohlavního života od rodičů poučeni o pohlavních nemocech, popřípadě jak těmto chorobám předcházet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14869,48 %69,48 %  
Ano6430,05 %30,05 %  
Ano10,47 %0,47 %  

Graf

6. Pokud předchozí odpověď byla NE, kde jste se dozvěděla o možném přenosu pohlavních nemocí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola7748,73 %36,15 %  
Internet3018,99 %14,08 %  
Kniha/časopis2918,35 %13,62 %  
Kamarádi138,23 %6,1 %  
Jiná možnost95,7 %4,23 %  

Graf

7. Myslíte si, že by bylo vhodné o tématu pohlavně přenosné choroby začít debatovat již na základní škole 2. stupně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20294,84 %94,84 %  
Ne104,69 %4,69 %  
Ano10,47 %0,47 %  

Graf

8. Který z těchto příznaků je projevem kapavky u mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běložlutavý až zelenavý hnisavý výtok z močové trubice9745,54 %45,54 %  
Nevím4320,19 %20,19 %  
Běložlutavým až zelenavým hnisavým výtokem z močové trubice4219,72 %19,72 %  
Vyrážka na genitálu167,51 %7,51 %  
Vyrážkou na genitálu94,23 %4,23 %  
Zduřelé mízní uzliny62,82 %2,82 %  

Graf

9. Jaký hlavní příznak se objeví u onemocnění syfilis v prvním stádiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vřed na genitálu12357,75 %57,75 %  
Nevím4119,25 %19,25 %  
Vyrážka po těle3415,96 %15,96 %  
Krvácení z genitálu146,57 %6,57 %  
Nevím10,47 %0,47 %  

Graf

10. Která z těchto pohlavně přenosných chorob je stále nevyléčitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
HIV19692,02 %92,02 %  
Syfilis52,35 %2,35 %  
Herpes virus52,35 %2,35 %  
Nevím52,35 %2,35 %  
Kapavka10,47 %0,47 %  
HIV10,47 %0,47 %  

Graf

11. Který z těchto lékařů se primárně zabývá léčbou pohlavních chorob?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Venerolog13462,91 %62,91 %  
Gynekolog4420,66 %20,66 %  
Urolog125,63 %5,63 %  
Nevím104,69 %4,69 %  
kožní lékař94,23 %4,23 %  
Obvodní lékař31,41 %1,41 %  
Venerolog10,47 %0,47 %  

Graf

12. Které z těchto onemocnění může způsobit až slepotu, pokud nebude léčené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Syfilis12659,15 %59,15 %  
Nevím4420,66 %20,66 %  
Chlamydie2712,68 %12,68 %  
Kapavka157,04 %7,04 %  
Syfilis10,47 %0,47 %  

Graf

13. Stalo se Vám někdy, že jste měli pohlavní styk s cizí osobou bez ochrany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11152,11 %52,11 %  
Ano10147,42 %47,42 %  
Ne10,47 %0,47 %  

Graf

14. Jaký věk je podle Vás ideální k zahájení pohlavního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17-18 let11654,46 %54,46 %  
19 a více let5827,23 %27,23 %  
15-16 let3817,84 %17,84 %  
17-18 let10,47 %0,47 %  

Graf

15. Která z vyjmenovaných antikoncepčních metod Vás může ochránit před pohlavně přenosnými chorobami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prezervativ20395,75 %95,31 %  
Hormonální antikoncepce41,89 %1,88 %  
Nevím31,42 %1,41 %  
Nitroděložní tělísko20,94 %0,94 %  

Graf

16. Nechali jste se již ve svém životě otestovat na nějakou pohlavní nemoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15371,83 %71,83 %  
Ano5927,7 %27,7 %  
Ne10,47 %0,47 %  

Graf

17. Pokud předchozí odpověď byla ANO, jaký byl Váš důvod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chtěl/a jsem mít jistotu1729,31 %7,98 %  
Měl/a jsem nechráněný pohlavní styk1729,31 %7,98 %  
Před porodem1220,69 %5,63 %  
Ze zvědavosti58,62 %2,35 %  
Kvůli vašemu povolání46,9 %1,88 %  
Již jsem pohlavní chorobu měl/a35,17 %1,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste?

 • odpověď Muž:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Urolog na otázku 11. Který z těchto lékařů se primárně zabývá léčbou pohlavních chorob?
 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Před porodem na otázku 17. Pokud předchozí odpověď byla ANO, jaký byl Váš důvod?

11. Který z těchto lékařů se primárně zabývá léčbou pohlavních chorob?

 • odpověď Venerolog:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 na otázku 1. Kolik Vám je let?

12. Které z těchto onemocnění může způsobit až slepotu, pokud nebude léčené?

 • odpověď Syfilis:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Před porodem na otázku 17. Pokud předchozí odpověď byla ANO, jaký byl Váš důvod?

13. Stalo se Vám někdy, že jste měli pohlavní styk s cizí osobou bez ochrany?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měl/a jsem nechráněný pohlavní styk na otázku 17. Pokud předchozí odpověď byla ANO, jaký byl Váš důvod?

16. Nechali jste se již ve svém životě otestovat na nějakou pohlavní nemoc?

 • odpověď Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měl/a jsem nechráněný pohlavní styk na otázku 17. Pokud předchozí odpověď byla ANO, jaký byl Váš důvod?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Před porodem na otázku 17. Pokud předchozí odpověď byla ANO, jaký byl Váš důvod?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl/a jsem mít jistotu na otázku 17. Pokud předchozí odpověď byla ANO, jaký byl Váš důvod?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jste?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kde bydlíte?

5. Byli jste před začátkem svého pohlavního života od rodičů poučeni o pohlavních nemocech, popřípadě jak těmto chorobám předcházet?

6. Pokud předchozí odpověď byla NE, kde jste se dozvěděla o možném přenosu pohlavních nemocí?

7. Myslíte si, že by bylo vhodné o tématu pohlavně přenosné choroby začít debatovat již na základní škole 2. stupně?

8. Který z těchto příznaků je projevem kapavky u mužů?

9. Jaký hlavní příznak se objeví u onemocnění syfilis v prvním stádiu?

10. Která z těchto pohlavně přenosných chorob je stále nevyléčitelná?

11. Který z těchto lékařů se primárně zabývá léčbou pohlavních chorob?

12. Které z těchto onemocnění může způsobit až slepotu, pokud nebude léčené?

13. Stalo se Vám někdy, že jste měli pohlavní styk s cizí osobou bez ochrany?

14. Jaký věk je podle Vás ideální k zahájení pohlavního života?

15. Která z vyjmenovaných antikoncepčních metod Vás může ochránit před pohlavně přenosnými chorobami?

16. Nechali jste se již ve svém životě otestovat na nějakou pohlavní nemoc?

17. Pokud předchozí odpověď byla ANO, jaký byl Váš důvod?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jste?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kde bydlíte?

5. Byli jste před začátkem svého pohlavního života od rodičů poučeni o pohlavních nemocech, popřípadě jak těmto chorobám předcházet?

6. Pokud předchozí odpověď byla NE, kde jste se dozvěděla o možném přenosu pohlavních nemocí?

7. Myslíte si, že by bylo vhodné o tématu pohlavně přenosné choroby začít debatovat již na základní škole 2. stupně?

8. Který z těchto příznaků je projevem kapavky u mužů?

9. Jaký hlavní příznak se objeví u onemocnění syfilis v prvním stádiu?

10. Která z těchto pohlavně přenosných chorob je stále nevyléčitelná?

11. Který z těchto lékařů se primárně zabývá léčbou pohlavních chorob?

12. Které z těchto onemocnění může způsobit až slepotu, pokud nebude léčené?

13. Stalo se Vám někdy, že jste měli pohlavní styk s cizí osobou bez ochrany?

14. Jaký věk je podle Vás ideální k zahájení pohlavního života?

15. Která z vyjmenovaných antikoncepčních metod Vás může ochránit před pohlavně přenosnými chorobami?

16. Nechali jste se již ve svém životě otestovat na nějakou pohlavní nemoc?

17. Pokud předchozí odpověď byla ANO, jaký byl Váš důvod?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ambrožová, M.Pohlavně přenosné nemoci (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://77654.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.