Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neziskové organizace

Neziskové organizace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:František Cafourek
Šetření:24. 02. 2023 - 03. 03. 2023
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás poprosil o vyplnění mého dotazníku o neziskových organizacích. Předem děkuji za vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Znáte některé z těchto neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Světluška5481,82 %81,82 %  
Konto BARIÉRY5481,82 %81,82 %  
Kapka naděje5278,79 %78,79 %  
World Wildlife fund (WWF)2639,39 %39,39 %  
Česká krajina34,55 %4,55 %  
Neznám žádné11,52 %1,52 %  

Graf

2. Všímate si neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ale nezajímam se o ně2334,85 %34,85 %  
ANO, neziskových organizací si všímám často2334,85 %34,85 %  
NE, nezajímám se o neziskové organizace1522,73 %22,73 %  
NE, neziskové organizace nejsou dostatečně vidět57,58 %7,58 %  

Graf

3. Kde si neziskových organizací všímáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejně pořádané akce neziskovými organizacemi3248,48 %48,48 %  
Televizní vysílání2943,94 %43,94 %  
Reklama na webových stránkách2233,33 %33,33 %  
Přes známé lidi, kteří se v neziskových organizacích angažují2131,82 %31,82 %  
Reklama a články v tisku2030,3 %30,3 %  

Graf

4. Byli jste někdy osloveni nějakou neziskovou organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, na ulici přes dobrovolníky3654,55 %54,55 %  
ANO, pomocí E-mailu, telefonátu, SMS apod.1522,73 %22,73 %  
NE, nikdy jsem nebyl osloven neziskovou organizací1522,73 %22,73 %  

Graf

5. Podporujete některé neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, nepodporuji3045,45 %45,45 %  
ANO, ale spíše nepravidelně2334,85 %34,85 %  
ANO, pravidelně1319,7 %19,7 %  

Graf

6. Jakým způsobem podporujete neziskové organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepodporuji nezisokvé organizace vůbec2842,42 %42,42 %  
Veřejné sbírky (např. prodej drobných předmětů dobrovolníky v centru města apod.)1928,79 %28,79 %  
Dárcovské SMS1725,76 %25,76 %  
Jiným způsobem1116,67 %16,67 %  
Osobní pomoc (dobrovolníci apod.)1116,67 %16,67 %  
Účast na benefičních akcích710,61 %10,61 %  
Finanční dary prostřednictvím složenek zasílaných neziskovými organizacemi710,61 %10,61 %  
Symbolická adopce zvířete57,58 %7,58 %  

Graf

7. Důvěřujete neziskovým organizacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, ale jen některým3654,55 %54,55 %  
NE, nevěřím, že se peníze dostanou k potřebným2233,33 %33,33 %  
ANO, plně neziskovým organizacím důvěřuji812,12 %12,12 %  

Graf

8. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3451,52 %51,52 %  
Žena3248,48 %48,48 %  

Graf

9. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 402436,36 %36,36 %  
20 - 301725,76 %25,76 %  
51 a více1116,67 %16,67 %  
40 - 50913,64 %13,64 %  
15 - 2034,55 %4,55 %  
14 a méně23,03 %3,03 %  

Graf

10. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3959,09 %59,09 %  
středoškolské s maturitou1928,79 %28,79 %  
středoškolské s výučním listem46,06 %6,06 %  
základní46,06 %6,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Podporujete některé neziskové organizace?

 • odpověď NE, nepodporuji:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepodporuji nezisokvé organizace vůbec na otázku 6. Jakým způsobem podporujete neziskové organizace?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE, nevěřím, že se peníze dostanou k potřebným na otázku 7. Důvěřujete neziskovým organizacím?

6. Jakým způsobem podporujete neziskové organizace?

 • odpověď Nepodporuji nezisokvé organizace vůbec:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE, nepodporuji na otázku 5. Podporujete některé neziskové organizace?

7. Důvěřujete neziskovým organizacím?

 • odpověď ANO, ale jen některým:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní pomoc (dobrovolníci apod.) na otázku 6. Jakým způsobem podporujete neziskové organizace?

8. Vaše pohlaví:

 • odpověď Žena:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Veřejné sbírky (např. prodej drobných předmětů dobrovolníky v centru města apod.) na otázku 6. Jakým způsobem podporujete neziskové organizace?

10. Vaše vzdělání:

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní pomoc (dobrovolníci apod.) na otázku 6. Jakým způsobem podporujete neziskové organizace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte některé z těchto neziskových organizací?

2. Všímate si neziskových organizací?

3. Kde si neziskových organizací všímáte nejčastěji?

4. Byli jste někdy osloveni nějakou neziskovou organizací?

5. Podporujete některé neziskové organizace?

6. Jakým způsobem podporujete neziskové organizace?

7. Důvěřujete neziskovým organizacím?

8. Vaše pohlaví:

9. Váš věk:

10. Vaše vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte některé z těchto neziskových organizací?

2. Všímate si neziskových organizací?

3. Kde si neziskových organizací všímáte nejčastěji?

4. Byli jste někdy osloveni nějakou neziskovou organizací?

5. Podporujete některé neziskové organizace?

6. Jakým způsobem podporujete neziskové organizace?

7. Důvěřujete neziskovým organizacím?

8. Vaše pohlaví:

9. Váš věk:

10. Vaše vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Cafourek, F.Neziskové organizace (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://77680.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.