Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní potravinové sítě na Mladoboleslavsku

Alternativní potravinové sítě na Mladoboleslavsku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominik Kuzma
Šetření:02. 02. 2023 - 10. 03. 2023
Počet respondentů:350
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat zda byste mohli věnovat pár minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku, jehož výsledky budou použity pro mou diplomovou práci zabývající se zhodnocením alternativních potravinových sítí na Mladoboleslavsku. Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou sloužit k vytvoření praktické části mé diplomové práce.

Předem děkuji za vyplnění a Váš čas.

Martina Černá

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o témata jako odpovědná spotřeba, trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano16747,71 %47,71 %  
Spíše ne8123,14 %23,14 %  
Rozhodně ano4914 %14 %  
Nevím267,43 %7,43 %  
Rozhodně ně195,43 %5,43 %  
ne51,43 %1,43 %  
ano30,86 %0,86 %  

Graf

2. Nakupujete BIO produkty nebo produkty se značením FairTrade, UTZ Certified apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas13839,43 %39,43 %  
Spíše ne11031,43 %31,43 %  
Vůbec ne7722 %22 %  
Ano, pravidelně174,86 %4,86 %  
Ne51,43 %1,43 %  
Ne pravidelně20,57 %0,57 %  
Ano10,29 %0,29 %  

Graf

3. Která kritéria jsou pro Vás důležitá při výběru potravin? Označte max. 3 nejdůležitější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena26776,29 %76,29 %  
Kvalita, čerstvost26174,57 %74,57 %  
Složení výrobku15744,86 %44,86 %  
Země původu8123,14 %23,14 %  
Výrobce/Značka6117,43 %17,43 %  
Vzhled4914 %14 %  
Obal123,43 %3,43 %  
zkušenosti z praxe10,29 %0,29 %  

Graf

4. V jaké prodejně nejčastěji nakupujete potraviny? Vyberte maximálně 2 nejčastější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diskont (Lidl, Penny, Norma)21160,29 %60,29 %  
Hypermarket (Kaufland, Tesco, Albert, Globus)12736,29 %36,29 %  
Supermarket (Albert, Tesco, Billa)12134,57 %34,57 %  
Menší provozovny v místě bydliště (večerka, Žabka nebo vietnamská prodejna)5114,57 %14,57 %  
Specializované prodejny (např. řeznictví, pekařství, prodejny sýrů)5014,29 %14,29 %  
Supereta = samoobslužná prodejna (Coop)277,71 %7,71 %  
Farmářské nebo místní trhy, bezobalové prodejny246,86 %6,86 %  
Online prodejny (Rohlík, Košík, iTesco)154,29 %4,29 %  
COOP20,57 %0,57 %  
scuk10,29 %0,29 %  
bufet10,29 %0,29 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy alespoň s některým z těchto konceptů? Pokud ano zaškrtněte prosím se kterým.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Farmářské trhy28081,87 %80 %  
Samosběr18152,92 %51,71 %  
Farmářské obchody13439,18 %38,29 %  
Bezobalový obchod13439,18 %38,29 %  
Mlékomaty8926,02 %25,43 %  
Bedýnková schémata8625,15 %24,57 %  
Prodej ze dvora (přímý prodej z farmy)5716,67 %16,29 %  
Nesetkal/a jsem se s žádným konceptem3510,23 %10 %  
Komunitní zahrady, zahrádkářské kolonie, osady236,73 %6,57 %  
Samozásobitelství82,34 %2,29 %  
KPZ (Komunitou podporované zemědělství)30,88 %0,86 %  

Graf

6. Znáte pojem alternativní potravinové sítě?

Alternativní potravinové sítě (APS) se vyznačují kratšími vzdálenostmi mezi producenty a spotřebiteli, zemědělskými metodami, které jsou v rozporu s metodami velkých zemědělských podniků, existencí určitých míst k nákupu potravin a také závazkem k udržitelnosti. Farmy mají většinou menší velikost. Jedná se například o farmářské trhy, komunitou podporované zemědělství, komunitní zahrady, bedýnky apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vím o co se jednáotázka č. 7, Znám tento způsob výroby a prodeje potravin, ale toto konkrétní označení neznámotázka č. 8, Ne, nikdy jsem se s tím nesetkal/aotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znám tento způsob výroby a prodeje potravin, ale toto konkrétní označení neznám15644,57 %44,57 %  
Ne, nikdy jsem se s tím nesetkal/a13338 %38 %  
Ano, vím o co se jedná5716,29 %16,29 %  
Ne20,57 %0,57 %  
Ano20,57 %0,57 %  

Graf

7. Odkud získáváte informace o alternativních potravinových sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu4576,27 %12,86 %  
Od přátel, rodiny2644,07 %7,43 %  
Z propagačních akcí1016,95 %2,86 %  
Ze zaměstnání813,56 %2,29 %  
Z televize58,47 %1,43 %  
V obchodu58,47 %1,43 %  
Ze školy58,47 %1,43 %  

Graf

8. Nakupujete potraviny v některých z těchto alternativních potravinových sítí?

Alternativními potravinovými sítěmi jsou myšleny možnosti otázky č.5

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pravidelněotázka č. 9, Ano, občasotázka č. 9, Jen výjimečněotázka č. 9, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13338 %38 %  
Ano, občas10229,14 %29,14 %  
Jen výjimečně10128,86 %28,86 %  
Ano, pravidelně144 %4 %  

Graf

9. Jak často v rámci alternativních potravinových sítí nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často11150 %31,71 %  
1x za měsíc7433,33 %21,14 %  
1x za týden3013,51 %8,57 %  
Víc než jednou týdně73,15 %2 %  

Graf

10. Jaké produkty zde nakupujete nejčastěji? Označte prosím maximálně 6 odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ovoce a zeleninu16474,55 %46,86 %  
Živočišné produkty (med, vejce)9141,36 %26 %  
Pečivo8538,64 %24,29 %  
Masné výrobky (maso, ryby, uzeniny)8538,64 %24,29 %  
Mléčné výrobky7433,64 %21,14 %  
Květiny, rostliny4420 %12,57 %  
Koření3515,91 %10 %  
Řemeslné výrobky209,09 %5,71 %  
Mýdla a oleje115 %3,14 %  
Nealkoholické nápoje104,55 %2,86 %  
Alkoholické nápoje52,27 %1,43 %  
Živočišné výrobky (med, vejce)31,36 %0,86 %  
Cereálie 10,45 %0,29 %  
Luštěniny, obiloviny, ořechy a semínka10,45 %0,29 %  
Kosmetika včetně dekorativní. 10,45 %0,29 %  
těstoviny10,45 %0,29 %  
Sypké potraviny (čočka, kuskus, mouka, testoviny)10,45 %0,29 %  
oděvy10,45 %0,29 %  

Graf

11. Uveďte prosím konkrétní alternativní formu prodeje (prodejnu, trh, farmu), ve kterých nakupujete na Mladoboleslavsku.

Doplňte například: farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu, farmářské trh v Mnichově Hradišti, Mlékomat ve Březině u Mnichova Hradiště, bedýkový prodej v Mnichově Hradišti, bezobalový obchod Refill shop, prodej ze dvora místní farmy, bylinky/zelenina/ovoce apod. z vlastní zahrádky, apod. 

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Farmářský trh v Mnichově HRADIŠTI

bylinky/zelenina/ovoce apod. z vlastní zahrádky, apod.

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí a u stadionu

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu

Albert

Bezobalový obchod MB

bezobalový obchod Refill shop

Bezobalovy obchod Refill shop

bezobalový obchod Refill shop

bezobalový obchod Refill shop

bezobalový obchod Refill shop

bezobalový obchod Refill shop

bezobalový obchod Refill shop

bezobalový obchod Refill shop

bezobalový obchod Refill shop

bezobalový obchod Refill shop, farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

bezobalový obchod Refill shop, farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu, farmářské trh v Mnichově Hradišti,

Bezobalu MB, farmářské trhy MH, dříve KPZ Turnov, biofarma Arnoštice (LBC kraj)

bylinky/zelenina/ovoce apod. z vlastní zahrádky

bylinky/zelenina/ovoce apod. z vlastní zahrádky

Farmarske trhy ba Staroměstském náměstí/u stadionu

Farmarske trhy na namesti Jiriho z Podebrad

Farmarske trhy v MH

Farmarske trhy v Mlade Boleslavi

Farmarske trhy v Mnichove Hradisti

Farmárske trhy v Mnichově. Hradišti

Farmarske trhy, vlastni zahradka, mistni pestitele

Farmářské trhy v Mnichově Hradišti

Farmářské trh mnichovo Hradiště

farmářské trh v Mnichově Hradišti

farmářské trh v Mnichově Hradišti,

farmářské trh v Mnichově Hradišti, prodej ze dvora místní farmy

farmářské trh v Mnichově Hradišti, Mlékomat ve Březině u Mnichova Hradiště,

Farmářské trhy

farmářské trhy

Farmářské trhy

Farmářské trhy

Farmářské trhy

Farmařské trhy

farmářské trhy

farmářské trhy - Mladá Boleslav

farmářské trhy MB

Farmářské trhy MB

farmářské trhy MB U Stadionu

Farmářske trhy MB a MH

Farmářské trhy MB u stadionu, Farmářské trhy MH Farmářský obchod v MH v Turnovské ulici

Farmářské trhy MH

farmářské trhy MH náměstí, bezobalový obchod, prodej ze dvora - bylinky, zelenina

farmářské trhy Ml.Boleslav, Mn.Hradiště, zelenina z vlastní zahrádky,

farmářské trhy Mladá Boleslav

farmářské trhy Mladá Boleslav

farmářské trhy Mladá Boleslav

Farmářské trhy Mladá Boleslav

Farmářské trhy Mladá Boleslav

Farmářské trhy Mladá Boleslav

Farmářské trhy Mladá Boleslav

Farmářské trhy Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiste

farmářské trhy Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště

Farmářské trhy Mladá Boleslav na Staroměstském náměstí, i u Stadionu

Farmářské trhy Mladá Boleslav, bedýnkový prodej Mnichovo Hradiště, bezobalový obchod Refill shop

Farmářské trhy Mladá Boleslav, bedýnkový prodej v Mnichově Hradišti

Farmářské trhy Mladá Boleslav, farmářské trhy Mnichovo Hradiště

Farmářské trhy Mladá Boleslav, mlékomat ve Březině u Mnichova Hradiště

Farmářské trhy Mnichovo Hradiště Vlastní zahrada

Farmářské trhy Mnichovo Hradiště

farmářské trhy Mnichovo Hradiště

farmářské trhy Mnichovo Hradiště a Mladá Boleslav

farmářské trhy Mnichovo Hradiště, bedýnkový prodej Mnichovo Hradiště

Farmářské trhy Mnichovo Hradiště, farmářské trhy na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi

farmářské trhy Mnichovo Hradiště, prodej ze dvora

Farmářské trhy u Stadionu, refill shop

farmářské trhy v MB

Farmářské trhy v MB a Refill shop

Farmářské trhy v MB na Staromáku.

farmářské trhy v MB na Staroměstském náměstí, prodej ze dvora místní farmy

Farmářské trhy v MB na Staroměstském náměstí.

Farmářské trhy v MB nebo MH

Farmářské trhy v MB u stadionu, .

Farmářské trhy v MB, Bezobalový obchod, vlastní zahrada

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí a u stadionu

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí i u stadionu

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí, bezobalový obchod Refill shop

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí, bezobalový obchod Refill shop

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí, bezobalový obchod Refill shop

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu, farmářské trh v Mnichově Hradišti,

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu, farmářské trh v Mnichově Hradišti, Mlékomat ve Březině u Mnichova Hradiště

farmářské trhy v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí/u stadionu, farmářské trh v Mnichově Hradišti, Mlékomat ve Březině u Mnichova Hradiště, bedýkový prodej v Mnichově Hradišti, bezobalový obchod Refill shop,

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi Staroměstské náměstí

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi u stadionu

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi u stadionu

farmářské trhy v Mladé Boleslavi u stadionu

farmářské trhy v Mladé Boleslavi u stadionu

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi u stadionu,bedýnkový prodej v Mnichově Hradišti, bezobalový prodej Mladá Boleslav Dm.

farmářské trhy v Mladé Boleslavi, prodej ze dvora místní farmy, z vlastní zahrádky

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi, bedýnkový prodej v Mnichově Hradišti, farmářské trhy v Mnichově Hradišti

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi, mlékomat ve Březině u Mnichova Hradiště

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi, mlékomat ve Březině u Mnichova Hradiště, bedýnkový prodej v Mnichově Hradišti

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi, mlékomat ve Březině u Mnichova Hradiště, bedýnkový prodej v Mnichově Hradišti, farmářské trhy v Mnichově Hradišti

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi, samosběr jahod Horní Cetno

Farmářské trhy v Mladé Boleslavi, sběr jahod Dolní Cetno

farmářské trhy v Mladé Boleslavi, vlastní zahrádka (ovoce, zelenina, bylinky)

farmářské trhy v Mn.Hradišti a Ml.Boleslavi

farmářské trhy v Mnichově Hradišti z vlastní zahrádky

farmářské trhy v Mnichově Hradišti

farmářské trhy v Mnichově Hradišti

Farmářské trhy v Mnichově Hradišti

farmářské trhy v Mnichově Hradišti

farmářské trhy v Mnichově Hradišti

Farmářské trhy v Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí.

Farmářské trhy v Mnichově Hradišti, bezobalový obchod Refill shop

Farmářské trhy v Mnichově Hradišti, Mladé Boleslavi

farmářské trhy v Mnichově Hradišti, ovoce a zelenina z vlastní zahrádky

Farmářské trhy v Ostravě, zelenina z vlastní zahrádky

farmářské trhy, bedýnkový prodej, bezobalový obchod, místní farmy

farmářské try v Mnichově Hradišti

Farmářský obchod Mnichovo Hradiště, bylinky/zelenina/ovoce apod. z vlastní zahrádky,

Farmářský trh MB + MH

Farmářský trh Mnichovo hradiště

farmářský trh Mnichovo Hradiště, bedýnkový prodej

Farmářský trh Mnichovo Hradiště, Bylinky Mladá Boleslav, ovoce, med a zelenina z vlastní zahrádky, prodej ze dvora.

Farmářský trh v MH

Farmářský trh v MH. bezobalový obchod Refill shop

farmářský trh v Mnichově Hradišti

FT MB,FT MH

Kravín poblíž Mladé Boleslavi - mléko a mléčné výrobky

Lidl MH

Mladá Boleslav Staroměstském náměstí

Mlékomat v Březině u Mnichova Hradiště

Mlékomat ve Březině

Mlěkomat ve Březině u Mnichova Hradiště, farmářské trhy Mnichovo Hradiště

Mlékomat ve Březině u Mnichova Hradiště, zelenina a ovoce z vlastní zahrádky

Mlékomat, zahrádka

Nakupuji na Liberecku.

Neznám žádnou

prodej ze dvora

prodej ze dvora místní farmy

prodej ze dvora místní farmy,

Prodej ze dvora zelenina

Přátelé lososa

Refill shop

Refill shop v Mladé Boleslavi Farmářské trhy v Mnichově Hradišti Zelenina, ovoce - z vlastní vícegenerační rodinné zahrady

Refill-shop Mladá Boleslav

Samosběr jahod Dolní Cetno

Samosběr jahod Dolní Cetno

Samosběr jahod Horní Cetno

Samosběr jahod, farmářské trhy v MB oba

Sběr jahod Dolní Cetno

Scuk

SCUK

Scuk

Scuk - výdejna Zdětín, dvůr Seletice

Scuk.cz

Sempra Turnov

Sklizeno

Trhy Mladá Boleslav

Trhy Mladá Boleslav, a Mnichovo Hradiště

trhy v MB a MH

U Stadionu, zeleninu

vlastni zahrádka

Z vlastní zahrádky

zelenina ovoce z vlastní zahrádky, vlastní slivovice

Zelenina ze zahrádky

zelenina/ovoce apod. z vlastní zahrádky,farmářské trh v Mnichově Hradišti,

12. Kde jste se o tomto konkrétním prodeji dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od přátel, kolegů, rodiny13564,29 %38,57 %  
Na sociálních sítích4923,33 %14 %  
Na internetu4521,43 %12,86 %  
Ve škole/práci2411,43 %6,86 %  
Z letáků, billboardů157,14 %4,29 %  
V novinách/časopisu83,81 %2,29 %  
V televizi20,95 %0,57 %  
Neznám žádnou, takže nikde 10,48 %0,29 %  
Cestou, pěší 10,48 %0,29 %  
Když jsem šla kolem10,48 %0,29 %  
náhodně při cestě10,48 %0,29 %  
znám již několik let10,48 %0,29 %  
Jel jsem okolo10,48 %0,29 %  
trhy jsou v MB od mého jakživa, takže tak10,48 %0,29 %  
na výstavách, dovolených10,48 %0,29 %  
Jel jsem kolem autem. 10,48 %0,29 %  
viděl jsem je když jsem šel okolo10,48 %0,29 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena23868 %68 %  
Muž11232 %32 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let12535,71 %35,71 %  
41 - 50 let9126 %26 %  
31 - 40 let7120,29 %20,29 %  
51 - 60 let298,29 %8,29 %  
61 - 70 let174,86 %4,86 %  
71 let a více174,86 %4,86 %  

Graf

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou15243,43 %43,43 %  
Vysokoškolské12034,29 %34,29 %  
Středoškolské bez maturity4412,57 %12,57 %  
Vyšší odborné205,71 %5,71 %  
Základní vzdělání144 %4 %  

Graf

16. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z blízkého okolí (do 10 km)13638,86 %38,86 %  
Z Mladé Boleslavi13338 %38 %  
Z širšího okolí (do 25 km)4914 %14 %  
6041,14 %1,14 %  
5041,14 %1,14 %  
3520,57 %0,57 %  
4020,57 %0,57 %  
19010,29 %0,29 %  
3410,29 %0,29 %  
35810,29 %0,29 %  
55km10,29 %0,29 %  
praha10,29 %0,29 %  
40 km10,29 %0,29 %  
Slovensko10,29 %0,29 %  
2810,29 %0,29 %  
30 km 10,29 %0,29 %  
200-Olomouc10,29 %0,29 %  
250 km (většinu času ale trávím v MB, kde momentálně pracuji)10,29 %0,29 %  
Rumburk10,29 %0,29 %  
300 km10,29 %0,29 %  
Pet sto tisic10,29 %0,29 %  
Ze tvoji mámy10,29 %0,29 %  
50 km10,29 %0,29 %  
4510,29 %0,29 %  
3610,29 %0,29 %  
3010,29 %0,29 %  
15010,29 %0,29 %  

Graf

17. Jaká je výše čistého měsíčního příjmu Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 001 Kč - 40 000 Kč9326,57 %26,57 %  
20 001 Kč - 30 000 Kč5616 %16 %  
více než 60 001 Kč5014,29 %14,29 %  
40 001 Kč - 50 000 Kč5014,29 %14,29 %  
Nechci uvádět4312,29 %12,29 %  
50 001 Kč - 60 000 Kč339,43 %9,43 %  
do 20 000 Kč257,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Znáte pojem alternativní potravinové sítě?

 • odpověď Ano, vím o co se jedná:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z internetu na otázku 7. Odkud získáváte informace o alternativních potravinových sítích?
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z propagačních akcí na otázku 7. Odkud získáváte informace o alternativních potravinových sítích?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od přátel, rodiny na otázku 7. Odkud získáváte informace o alternativních potravinových sítích?
 • odpověď Ne, nikdy jsem se s tím nesetkal/a:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ně na otázku 1. Zajímáte se o témata jako odpovědná spotřeba, trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí apod.?

8. Nakupujete potraviny v některých z těchto alternativních potravinových sítí?

 • odpověď Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkal/a jsem se s žádným konceptem na otázku 5. Setkal/a jste se někdy alespoň s některým z těchto konceptů? Pokud ano zaškrtněte prosím se kterým.

10. Jaké produkty zde nakupujete nejčastěji? Označte prosím maximálně 6 odpovědi.

 • odpověď Ovoce a zeleninu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z propagačních akcí na otázku 7. Odkud získáváte informace o alternativních potravinových sítích?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve škole/práci na otázku 12. Kde jste se o tomto konkrétním prodeji dozvěděli?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od přátel, rodiny na otázku 7. Odkud získáváte informace o alternativních potravinových sítích?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řemeslné výrobky na otázku 10. Jaké produkty zde nakupujete nejčastěji? Označte prosím maximálně 6 odpovědi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o témata jako odpovědná spotřeba, trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí apod.?

2. Nakupujete BIO produkty nebo produkty se značením FairTrade, UTZ Certified apod.?

3. Která kritéria jsou pro Vás důležitá při výběru potravin? Označte max. 3 nejdůležitější.

4. V jaké prodejně nejčastěji nakupujete potraviny? Vyberte maximálně 2 nejčastější.

5. Setkal/a jste se někdy alespoň s některým z těchto konceptů? Pokud ano zaškrtněte prosím se kterým.

6. Znáte pojem alternativní potravinové sítě?

7. Odkud získáváte informace o alternativních potravinových sítích?

8. Nakupujete potraviny v některých z těchto alternativních potravinových sítí?

9. Jak často v rámci alternativních potravinových sítí nakupujete?

10. Jaké produkty zde nakupujete nejčastěji? Označte prosím maximálně 6 odpovědi.

11. Uveďte prosím konkrétní alternativní formu prodeje (prodejnu, trh, farmu), ve kterých nakupujete na Mladoboleslavsku.

12. Kde jste se o tomto konkrétním prodeji dozvěděli?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

16. Odkud pocházíte?

17. Jaká je výše čistého měsíčního příjmu Vaší domácnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o témata jako odpovědná spotřeba, trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí apod.?

2. Nakupujete BIO produkty nebo produkty se značením FairTrade, UTZ Certified apod.?

3. Která kritéria jsou pro Vás důležitá při výběru potravin? Označte max. 3 nejdůležitější.

4. V jaké prodejně nejčastěji nakupujete potraviny? Vyberte maximálně 2 nejčastější.

5. Setkal/a jste se někdy alespoň s některým z těchto konceptů? Pokud ano zaškrtněte prosím se kterým.

6. Znáte pojem alternativní potravinové sítě?

7. Odkud získáváte informace o alternativních potravinových sítích?

8. Nakupujete potraviny v některých z těchto alternativních potravinových sítí?

9. Jak často v rámci alternativních potravinových sítí nakupujete?

10. Jaké produkty zde nakupujete nejčastěji? Označte prosím maximálně 6 odpovědi.

11. Uveďte prosím konkrétní alternativní formu prodeje (prodejnu, trh, farmu), ve kterých nakupujete na Mladoboleslavsku.

12. Kde jste se o tomto konkrétním prodeji dozvěděli?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Nejvyšší dosažené vzdělání

16. Odkud pocházíte?

17. Jaká je výše čistého měsíčního příjmu Vaší domácnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kuzma, D.Alternativní potravinové sítě na Mladoboleslavsku (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://77691.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.