Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita mládeže ve městě a na venkově

Kriminalita mládeže ve městě a na venkově

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Srpová
Šetření:01. 05. 2010 - 01. 05. 2010
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):16 / 10.93
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych požádala o vyplnění krátkého dotazníku týkající se Vašeho názoru a Vašich zkušeností s kriminalitou páchanou mládeží.

Odpovědi respondentů

1. Jste žena / muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena960 %64,29 %  
muž640 %42,86 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30640 %42,86 %  
15 - 20533,33 %35,71 %  
31 - 50426,67 %28,57 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské960 %64,29 %  
základní320 %21,43 %  
vysokoškolské213,33 %14,29 %  
vyučen(a)16,67 %7,14 %  

Graf

4. Kde jste vyrůstal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ve městěotázka č. 5, na venkověotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě1173,33 %78,57 %  
na venkově426,67 %28,57 %  

Graf

5. (M)Je aktuálně potřeba řešit problematiku kriminality mládeže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím654,55 %42,86 %  
souhlasím436,36 %28,57 %  
nevím19,09 %7,14 %  

Graf

6. (M) Setkal(a) jste se ve svém okolí s mládeží páchající prohřešky proti společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vyjímečně763,64 %50 %  
nevím, nesleduji218,18 %14,29 %  
ano, často218,18 %14,29 %  

Graf

7. (M) V čem vidíte hlavní příčiny takto se chovající mládeže

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednání pod vlivem omamných látek (alkoholu, drog)654,55 %42,86 %  
nefungující rodinné prostředí545,45 %35,71 %  
vliv médií, filmů a PC her436,36 %28,57 %  
nedostatek jiných volnočasových aktivit436,36 %28,57 %  
příslušnost mládeže k různým "pouličním" skupinám327,27 %21,43 %  
vliv společnosti a její žebříček hodnot19,09 %7,14 %  

Graf

8. (M) V období věku do 20 let jsem páchal (páchám) prohřešky proti společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, častootázka č. 9, ano, ale jen vyjímečněotázka č. 9, ne, vůbecotázka č. 15, nevzpomínám siotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vůbec545,45 %35,71 %  
nevzpomínám si327,27 %21,43 %  
ano, ale jen vyjímečně327,27 %21,43 %  

Graf

9. (M) Hlavním důvodem, proč jsem tak činil (činím), byl (je)..

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednání pod vlivem omamných látek (alkoholu, drog)133,33 %7,14 %  
příslušnost k různým "pouličním" skupinám133,33 %7,14 %  
neni práce sou tu posraný cizinci133,33 %7,14 %  
nedostatek jiných volnočasových aktivit133,33 %7,14 %  

Graf

10. (V)Myslíte si, že je aktuálně potřeba řešit problematiku kriminality mládeže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím375 %21,43 %  
spíše souhlasím125 %7,14 %  

Graf

11. (V) Setkal(a) jste se ve svém okolí s mládeží páchající prohřešky proti společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, často375 %21,43 %  
ano, ale pouze vyjímečně125 %7,14 %  

Graf

12. (V) V čem vidíte hlavní příčiny takto se chovající mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nefungující rodinné prostředí4100 %28,57 %  
příslušnost mládeže k různým "pouličním" skupinám250 %14,29 %  
vliv médií, filmů a PC her250 %14,29 %  
nedostatek jiných volnočasových aktivit250 %14,29 %  
jednání pod vlivem omamných látek (alkoholu, drog)250 %14,29 %  
vliv party, potřeba začlenit se125 %7,14 %  

Graf

13. (V) V období věku do 20 let jsem páchal (páchám) prohřešky proti společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, častootázka č. 14, ano, ale pouze vyjímečněotázka č. 14, ne, vůbecotázka č. 15, nevzpomínám siotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vůbec375 %21,43 %  
nevzpomínám si125 %7,14 %  

Graf

14. (V) Hlavním důvodem, proč jsem tak činil (činím), byl (je)..

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Myslím si, že by měla být v této oblasti větší prevence.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím746,67 %50 %  
souhlasím640 %42,86 %  
nevím213,33 %14,29 %  

Graf

16. Jako zlepšení v oblasti prevence navrhuji

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím213,33 %14,29 %  
důraznější výchovu16,67 %7,14 %  
vetsi pravni postihy i u nezletilych16,67 %7,14 %  
n16,67 %7,14 %  
besedy s negativními případy16,67 %7,14 %  
tomu nic nepomůže16,67 %7,14 %  
osvěta rodičů, osvěta dětí16,67 %7,14 %  
-16,67 %7,14 %  
kriminalita mládeže v posledním období klesá16,67 %7,14 %  
vice prace16,67 %7,14 %  
nedávat mládeži příležitost16,67 %7,14 %  
1.Potlačení distrib. drog 2.Nabídka lidských vzorů16,67 %7,14 %  
nic16,67 %7,14 %  
Větší spolupráce školy, rodičů a zájm. sdružení16,67 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Srpová, J.Kriminalita mládeže ve městě a na venkově (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7787.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.