Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Duševní poruchy

Duševní poruchy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Jungová
Šetření:21. 02. 2023 - 02. 03. 2023
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku na téma Duševní poruchy. Tento dotazník mi bude sloužit jako podklat pro moji práci do školy. 

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6867,33 %67,33 %  
Muž3332,67 %32,67 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let3534,65 %34,65 %  
31-40 let2625,74 %25,74 %  
15-20 let1716,83 %16,83 %  
41-50 let1312,87 %12,87 %  
více než 51 let98,91 %8,91 %  
méně než 1510,99 %0,99 %  

Graf

3. Znáte někoho z vašeho okolí, kdo duševní poruchou trpí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8685,15 %85,15 %  
Ne1514,85 %14,85 %  

Graf

4. Trpíte/trpěli jste nějakou duševní poruchou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5857,43 %57,43 %  
Ano4342,57 %42,57 %  

Graf

5. Pokud ano, jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Deprese39,68 %2,97 %  
deprese, úzkosti26,45 %1,98 %  
PTSD 26,45 %1,98 %  
úzkosti, deprese,13,23 %0,99 %  
úzkosti, deprese, porucha příjmu potravy13,23 %0,99 %  
Anxiozně-depresivní porucha13,23 %0,99 %  
Úzkosti, deprese.13,23 %0,99 %  
Paranoia + mánie + možná už i schizofemrenie13,23 %0,99 %  
deprese, úzkosti, panické záchvaty, ptsd13,23 %0,99 %  
panická porucha13,23 %0,99 %  
ostatní odpovědi Panická ataka
Anorexií
deprese, ptsd, uzkost
Mám lehkou formu maniodepresivní psychózy.
Noční děsy
Mánie
Úzkosti a deprese
ADHD
Úzkostlivě panicka porucha
Sociofobie
Středně těžká úzkostná a depresivní porucha, porucha přispůsobení.
fobie z lidí,halucimace,
Deprese , úzkost, derealizace, disociace
PPP
panické ataky, sociální fobie
úzkostně-depresivní porucha
úzkosti
1754,84 %16,83 % 

Graf

6. Vyhledali jste někdy pomoc psychologa/psychiatra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5958,42 %58,42 %  
Ne4241,58 %41,58 %  

Graf

7. Pokud ano, pomohlo vám to?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4263,64 %41,58 %  
Ne2436,36 %23,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Vyhledali jste někdy pomoc psychologa/psychiatra?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Pokud ano, pomohlo vám to?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Znáte někoho z vašeho okolí, kdo duševní poruchou trpí?

4. Trpíte/trpěli jste nějakou duševní poruchou?

6. Vyhledali jste někdy pomoc psychologa/psychiatra?

7. Pokud ano, pomohlo vám to?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Znáte někoho z vašeho okolí, kdo duševní poruchou trpí?

4. Trpíte/trpěli jste nějakou duševní poruchou?

6. Vyhledali jste někdy pomoc psychologa/psychiatra?

7. Pokud ano, pomohlo vám to?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jungová, M.Duševní poruchy (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://77889.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.