Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace mezi školou a rodiči pohledem rodičů

Komunikace mezi školou a rodiči pohledem rodičů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Bláhová
Šetření:26. 03. 2023 - 09. 04. 2023
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Chci Vás poprosit o co nejpravdivější vyplnění dotazníku, který se stane součástí výzkumu mé diplomové práce na téma „Komunikace učitele s rodiči žáků“. Cílem je získat informace o fungování komunikace se školou z pohledu rodiče. Dotazník je zcela anonymní a je určen všem rodičům žáků a já Vám za účast a spolupráci předem velice děkuji,

                                                                    Studentka PF ZČU Plzeň.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5844,62 %44,62 %  
Středoškolské4635,38 %35,38 %  
Vyučen/a1310 %10 %  
Vyšší odborné129,23 %9,23 %  
Základní vzdělání10,77 %0,77 %  

Graf

2. Lépe se na školních záležitostech dětí domluvíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na věku učitele nezáleží9774,62 %74,62 %  
S učiteli ve středním věku129,23 %9,23 %  
S učiteli mladými107,69 %7,69 %  
Nemohu posoudit96,92 %6,92 %  
S učiteli staršími21,54 %1,54 %  

Graf

3. Častěji je Vaše komunikace konfliktní nebo nepříjemná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na věku učitele nezáleží7557,69 %57,69 %  
Nemohu posoudit3426,15 %26,15 %  
S učiteli staršími1612,31 %12,31 %  
S učiteli ve středním věku32,31 %2,31 %  
S učiteli mladými21,54 %1,54 %  

Graf

4. Jak často musíte řešit s učiteli nepříjemnou (konfliktní) situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mnoho let jsem nic řešit nemusel4534,62 %34,62 %  
Nikdy jsem nepříjemnou situaci s učiteli nezažil4433,85 %33,85 %  
Několikrát do roka1511,54 %11,54 %  
Jednou za půl roku107,69 %7,69 %  
Jednou ročně96,92 %6,92 %  
Jednou měsíčně43,08 %3,08 %  
Několikrát do měsíce21,54 %1,54 %  
Denně10,77 %0,77 %  

Graf

5. Za vznikem konfliktních situací s učitelem v mém případě stojí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu posoudit (Nezažil jsem takovou situaci. Nevím, kdo situaci vyhrotil.)7759,23 %59,23 %  
Častěji přehnané reakce učitele2620 %20 %  
Nevhodná komunikace nás obou1612,31 %12,31 %  
Nesmyslné požadavky na mé děti 10,77 %0,77 %  
Velké nároky učitelů 10,77 %0,77 %  
různé názory 10,77 %0,77 %  
Provinění dítěte10,77 %0,77 %  
nejspíše vládní propaganda :)10,77 %0,77 %  
Jak kdy 10,77 %0,77 %  
spíše vzájemné nepochopení se10,77 %0,77 %  
Nerespektování IVP učitelem 10,77 %0,77 %  
Mame vyhorelou pi ucku, ktera resi jakekoliv vyboceni z normy. Nezdrave tlaci deti do soutezivosti az za hranu, vznikla tak zivna puda pro sikanu, ktera se musela resit10,77 %0,77 %  
nesoulad mezi mými očekáváními a vžitým standardem10,77 %0,77 %  
Častěji mé přehnané reakce10,77 %0,77 %  

Graf

6. Na jaké akce Vás rodiče zve škola? Označte všechny, které škola realizuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třídní schůzky12596,15 %96,15 %  
Den otevřených dveří8263,08 %63,08 %  
Zápis do 1. ročníku8162,31 %62,31 %  
Konzultační hodiny8061,54 %61,54 %  
První školní den prvňáčků7658,46 %58,46 %  
Jednání rady rodičů2720,77 %20,77 %  
Besedy s rodiči a žáky2620 %20 %  
Konzultační hodiny s přítomností žáka2216,92 %16,92 %  
Vzdělávací akce, kurzy2015,38 %15,38 %  
Výlety, exkurze s třídou1713,08 %13,08 %  
První školní den všech žáků129,23 %9,23 %  
Přímá účast ve výuce86,15 %6,15 %  
nemám děti10,77 %0,77 %  
Školní jarmarky a kulturní vystoupení žáků 10,77 %0,77 %  
Školní akce10,77 %0,77 %  
Vánoční trhy 10,77 %0,77 %  
jarmark, akademie10,77 %0,77 %  
Vánoční besídka, trhy10,77 %0,77 %  
Jarmarky, vystoupení žáků 10,77 %0,77 %  
Vystoupení, recitace atd10,77 %0,77 %  
den dětí, společné tvoření , besídka atd.10,77 %0,77 %  
akce pořádané ve škole- adventní trhy, velikonoční dílny, apod.10,77 %0,77 %  
Návštěva učitele v rodině žáků10,77 %0,77 %  
grilování na dvorku, šerpování prvňáků, vernisáž výtvarných prací, vánoční trhy10,77 %0,77 %  
Prezentace svého povolání dětem 10,77 %0,77 %  
školní akademie, školní ples10,77 %0,77 %  
žádné10,77 %0,77 %  
Vystoupení dětí10,77 %0,77 %  

Graf

7. Jaký způsob komunikace s učiteli/školou nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Který způsob komunikace se školou považujete za nejefektivnější? Bez ohledu na to, který používáte nejčastěji:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Domníváte se, že jsou Vaše komunikační schopnosti na takové úrovni, že většinu problémových situací s učiteli zvládáte vyřešit k oboustranné spokojenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6046,15 %46,15 %  
Ano5743,85 %43,85 %  
Mé schopnosti jsou na dobré úrovni, ale s učiteli se často nedá domluvit86,15 %6,15 %  
Spíše ne43,08 %3,08 %  
Ne10,77 %0,77 %  

Graf

10. Vyberte odpověď, jež platí právě pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina mé komunikace s učiteli je bezproblémová a nese se v příjemném duchu7255,38 %55,38 %  
Má komunikace s učiteli je vždy bezproblémová a nese se v přátelském duchu4333,08 %33,08 %  
Má komunikace s učiteli je zhruba v polovině případů bezproblémová a v půlce problematická1310 %10 %  
Většina mé komunikace s učiteli je problematická a nepříjemná21,54 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Za vznikem konfliktních situací s učitelem v mém případě stojí:

  • odpověď Nemohu posoudit (Nezažil jsem takovou situaci. Nevím, kdo situaci vyhrotil.):
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem nepříjemnou situaci s učiteli nezažil na otázku 4. Jak často musíte řešit s učiteli nepříjemnou (konfliktní) situaci?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi První školní den všech žáků na otázku 6. Na jaké akce Vás rodiče zve škola? Označte všechny, které škola realizuje:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Lépe se na školních záležitostech dětí domluvíte:

3. Častěji je Vaše komunikace konfliktní nebo nepříjemná:

4. Jak často musíte řešit s učiteli nepříjemnou (konfliktní) situaci?

5. Za vznikem konfliktních situací s učitelem v mém případě stojí:

6. Na jaké akce Vás rodiče zve škola? Označte všechny, které škola realizuje:

7. Jaký způsob komunikace s učiteli/školou nejčastěji využíváte?

8. Který způsob komunikace se školou považujete za nejefektivnější? Bez ohledu na to, který používáte nejčastěji:

9. Domníváte se, že jsou Vaše komunikační schopnosti na takové úrovni, že většinu problémových situací s učiteli zvládáte vyřešit k oboustranné spokojenosti?

10. Vyberte odpověď, jež platí právě pro Vás:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Lépe se na školních záležitostech dětí domluvíte:

3. Častěji je Vaše komunikace konfliktní nebo nepříjemná:

4. Jak často musíte řešit s učiteli nepříjemnou (konfliktní) situaci?

5. Za vznikem konfliktních situací s učitelem v mém případě stojí:

6. Na jaké akce Vás rodiče zve škola? Označte všechny, které škola realizuje:

7. Jaký způsob komunikace s učiteli/školou nejčastěji využíváte?

8. Který způsob komunikace se školou považujete za nejefektivnější? Bez ohledu na to, který používáte nejčastěji:

9. Domníváte se, že jsou Vaše komunikační schopnosti na takové úrovni, že většinu problémových situací s učiteli zvládáte vyřešit k oboustranné spokojenosti?

10. Vyberte odpověď, jež platí právě pro Vás:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bláhová, K.Komunikace mezi školou a rodiči pohledem rodičů (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://78254.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.