Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Vlčková
Šetření:03. 04. 2023 - 10. 04. 2023
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zabývá problematikou domácího násilí a cílem dotazníku je zjistit, jak tento jev, jeho řešení a dostupnost pomoci pro oběti je chápána lidmi, kteří žij na venkově/malých městech a těch, kteří žijí ve velkoměstě. 

Odpovědi respondentů

1. Jakeho jste rodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4363,24 %63,24 %  
Muž2536,76 %36,76 %  

Graf

2. Jaké je Vaše bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesnice, město do 5000 obyvatel2536,76 %36,76 %  
Město nad 100 000 obyvatel1826,47 %26,47 %  
Město do 50 000 obyvatel1420,59 %20,59 %  
Město do 100 000 obyvatel1116,18 %16,18 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3044,12 %44,12 %  
Střední s maturitou2942,65 %42,65 %  
Základní57,35 %7,35 %  
Vyšší odborné34,41 %4,41 %  
Vyučen11,47 %1,47 %  

Graf

4. Co je podle Vás domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzické násilí6088,24 %88,24 %  
Sexuální násilí5682,35 %82,35 %  
Psychické násilí5479,41 %79,41 %  
Omezování svobody5479,41 %79,41 %  
Jakýkoliv druh a projev agrese4769,12 %69,12 %  
Kontrola silnějšího nad slabším4058,82 %58,82 %  
Jakékoli násilné jednání na druhé osobě, kdy oběť si časem , přestává scela uvědomovat,ze je lidskou bytostí....11,47 %1,47 %  
Prakticky vše uvedené, pokud se pár nedohodne dobrovolně jinak (vztah založený na dominanci a submisivitě, BDSM,...)11,47 %1,47 %  
Příliš obecné11,47 %1,47 %  
Náboženská indoktrinace11,47 %1,47 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobně3044,12 %44,12 %  
Pouze z doslechu1826,47 %26,47 %  
V rodině, u příbuzných1725 %25 %  
U přátel1522,06 %22,06 %  
Nikoliv1116,18 %16,18 %  

Graf

6. Kde jste získal /a nejvíce informací o domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet, TV3957,35 %57,35 %  
Osobní zkušenost2232,35 %32,35 %  
Přátelé, rodina1319,12 %19,12 %  
Škola913,24 %13,24 %  
Zaměstnání45,88 %5,88 %  
U odborníků - z konzultací s odborniky , čtení doporučené četby ,članků s touto problematikou.11,47 %1,47 %  
snad všude v médiích, už ani nevím11,47 %1,47 %  
ne11,47 %1,47 %  
kontaktem s odborníky na pozicích spolupracovníků11,47 %1,47 %  
přednáška11,47 %1,47 %  
V 90. letech, kdy se mě to týkalo, o tom nebyly informace vůbec nikde.11,47 %1,47 %  
nejsem si jist11,47 %1,47 %  
Média 11,47 %1,47 %  
Podcasty na Spotify 11,47 %1,47 %  

Graf

7. Svěřil /a byste se někomu o domácím násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4160,29 %60,29 %  
Spíše ne2232,35 %32,35 %  
Ne57,35 %7,35 %  

Graf

8. Znáte organizace, na které se můžete v případě potřeby obrátit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.3957,35 %57,35 %  
Ne2942,65 %42,65 %  

Graf

9. Myslíte si, že je veřejnost informována o problematice domácího násilí dostatečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4160,29 %60,29 %  
Nevím1826,47 %26,47 %  
Ano913,24 %13,24 %  

Graf

10. Co byste udělal /a v případě, že ve svém okolí zjistíte domácí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivně oběti pomohu4667,65 %67,65 %  
Nahlásím policii913,24 %13,24 %  
Nic, je to soukromá věc811,76 %11,76 %  
Nepomohu, myslím, že by se to mohlo obrátit proti mě57,35 %7,35 %  

Graf

11. Stal /a jste se Vy nebo někdo ve Vašem okolí obětí domácího násilí? Pokud ano, kdo pomohl?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdo nepomohl2360,53 %33,82 %  
Rodina, přátelé1026,32 %14,71 %  
Policie37,89 %4,41 %  
Sociální služby25,26 %2,94 %  
Intervenční centrum12,63 %1,47 %  

Graf

12. Jaká je podle Vás legislativa týkající se domácího násilí v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečná2130,88 %30,88 %  
Nemám povědomí o této legislativě1927,94 %27,94 %  
Má hodně chyb1420,59 %20,59 %  
Má pár chyb, ale funguje1014,71 %14,71 %  
Dostatečná34,41 %4,41 %  
Bezchybná11,47 %1,47 %  

Graf

13. Pomáhají podle Vás neziskové organizace obětem domácího násilí dostatečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4667,65 %67,65 %  
Ano1319,12 %19,12 %  
Ne913,24 %13,24 %  

Graf

14. Myslíte si, že medializace domácího násilí napomáhá k jeho prevenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4566,18 %66,18 %  
Ne2333,82 %33,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jakeho jste rodu?

  • odpověď Žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatečná na otázku 12. Jaká je podle Vás legislativa týkající se domácího násilí v ČR?

5. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

  • odpověď Osobně:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní zkušenost na otázku 6. Kde jste získal /a nejvíce informací o domácím násilí?

8. Znáte organizace, na které se můžete v případě potřeby obrátit?

  • odpověď Ano.:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Pomáhají podle Vás neziskové organizace obětem domácího násilí dostatečně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakeho jste rodu?

2. Jaké je Vaše bydliště?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Co je podle Vás domácí násilí?

5. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

6. Kde jste získal /a nejvíce informací o domácím násilí?

7. Svěřil /a byste se někomu o domácím násilí?

8. Znáte organizace, na které se můžete v případě potřeby obrátit?

9. Myslíte si, že je veřejnost informována o problematice domácího násilí dostatečně?

10. Co byste udělal /a v případě, že ve svém okolí zjistíte domácí násilí?

11. Stal /a jste se Vy nebo někdo ve Vašem okolí obětí domácího násilí? Pokud ano, kdo pomohl?

12. Jaká je podle Vás legislativa týkající se domácího násilí v ČR?

13. Pomáhají podle Vás neziskové organizace obětem domácího násilí dostatečně?

14. Myslíte si, že medializace domácího násilí napomáhá k jeho prevenci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakeho jste rodu?

2. Jaké je Vaše bydliště?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Co je podle Vás domácí násilí?

5. Setkal/a jste se někdy s domácím násilím?

6. Kde jste získal /a nejvíce informací o domácím násilí?

7. Svěřil /a byste se někomu o domácím násilí?

8. Znáte organizace, na které se můžete v případě potřeby obrátit?

9. Myslíte si, že je veřejnost informována o problematice domácího násilí dostatečně?

10. Co byste udělal /a v případě, že ve svém okolí zjistíte domácí násilí?

11. Stal /a jste se Vy nebo někdo ve Vašem okolí obětí domácího násilí? Pokud ano, kdo pomohl?

12. Jaká je podle Vás legislativa týkající se domácího násilí v ČR?

13. Pomáhají podle Vás neziskové organizace obětem domácího násilí dostatečně?

14. Myslíte si, že medializace domácího násilí napomáhá k jeho prevenci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vlčková, J.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://78299.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.