Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oleg Shtefaniak
Šetření:11. 04. 2023 - 02. 08. 2023
Počet respondentů:210
Počet otázek (max/průměr):27 / 26.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je anonymní a je určen osobám ve věku od 16 let. Prosím o úplné a pravdivé odpovědi. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11253,33 %53,33 %  
muž9846,67 %46,67 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-39 let10951,9 %51,9 %  
40-59 let4521,43 %21,43 %  
16-25 let3918,57 %18,57 %  
60 let a více178,1 %8,1 %  

Graf

3. Nejvyšší úroveň vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání11454,29 %54,29 %  
Středoškolské vzdělání s maturitou7435,24 %35,24 %  
Základní vzdělání125,71 %5,71 %  
Středoškolské vzdělání bez maturity104,76 %4,76 %  

Graf

4. Hlavní činnost v současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec13061,9 %61,9 %  
Podnikatel2310,95 %10,95 %  
Student2310,95 %10,95 %  
Důchod199,05 %9,05 %  
Nezaměstnaný83,81 %3,81 %  
Na mateřské / rodičovské dovolené73,33 %3,33 %  

Graf

5. Velikost obce, kde v současné době bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-14 tis. obyvatel4420,95 %20,95 %  
1 milion obyvatel nebo více4320,48 %20,48 %  
Méně než 2 tis. obyvatel3918,57 %18,57 %  
150-499 tis. obyvatel2813,33 %13,33 %  
15-29 tis. obyvatel178,1 %8,1 %  
30-59 tis. obyvatel178,1 %8,1 %  
90-119 tis. obyvatel125,71 %5,71 %  
60-89 tis. obyvatel52,38 %2,38 %  
500-999 tis. obyvatel41,9 %1,9 %  
120-149 tis. obyvatel10,48 %0,48 %  

Graf

6. Jaká z uvedených odpovědí nejlépe charakterizuje vaši stávající finanční situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám peníze na jídlo18487,62 %87,62 %  
Mám peníze na nákup oblečení a bot18186,19 %86,19 %  
Mám peníze na koníčky15573,81 %73,81 %  
Mám peníze na cestování13061,9 %61,9 %  
Mám peníze na nákup velkých domácích spotřebičů a personální techniky13061,9 %61,9 %  
Mám peníze na investice do akcií apod.8038,1 %38,1 %  
Mám peníze na pořízení nového auta5827,62 %27,62 %  
Mám penze na koupi bytu nebo domu115,24 %5,24 %  
Není dost peněz ani na jídlo73,33 %3,33 %  

Graf

7. Máte v současné době nějaký úvěr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14468,57 %68,57 %  
Ano, úvěr nad 1 mil. Kč3516,67 %16,67 %  
Ano, úvěr do 1 mil. Kč136,19 %6,19 %  
Ano, úvěr do 300 tis. Kč104,76 %4,76 %  
Ano, úvěr do 100 tis. Kč52,38 %2,38 %  
Ano, úvěr do 30 tis. Kč31,43 %1,43 %  

Graf

8. Máte nějaké finanční úspory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, úspory do 300 tis. Kč4420,95 %20,95 %  
Ano, úspory do 1 mil. Kč4119,52 %19,52 %  
Ano, úspory do 100 tis. Kč3818,1 %18,1 %  
Ano, úspory nad 1 mil. Kč3315,71 %15,71 %  
Ano, úspory do 30 tis. Kč2913,81 %13,81 %  
Ne2511,9 %11,9 %  

Graf

9. Slyšel jste někdy pojem finanční gramotnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano210100 %100 %  

Graf

10. Zkuste vlastními slovy stručně popsat, co pojem finanční gramotnost znamená

Prosím uvést vlastní názor a nepoužívat cizí rady, informace z Google apod.; připomínám, že dotazník je anonymní

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

30% výdaje na bydlení 30% nutné výdaje 15% koníčky a zájmy 15% úspora

Aspoň elementární chápání peněz a konceptu vzácnosti a schopnost aplikace.

Běžná uživatelská znalost světa financí, orientace v základních produktech a schopnost hospodařit se svým výdělkem.

buzzword pro aritmetiku s penězi

Být finančně gramotný znamená nedělat iracionální finanční rozhodnutí z nevědomosti.

finančně gramotný člověk je schopen činit správná rozhodnutí v oblastí řízení vlastních financí, rodinného rozpočtu, dobře se orientuje v nabídce finančních produktů

Finanční gramotnost je dovednost hospodařit s penězi - rozdělování peněz podle priorit (zbytné/nezbytné)

Finanční gramotnost je schopnost jedince rozumět základním pojmům a vztahům v běžných finančních operacích

Finanční gramotnost je znalost nakládání s financemi, vědět jak fungují úvěry, půjčky, bankovní účet, úroky, jaký je rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, spoření, investování atd.

Finanční gramotnost vnímám jako schopnost orientovat se v základních pojmech světa financí, schopnost přistupovat ke svým financím střízlivě, vědět jestli si mohu dovolit něco koupit s ohledem na současnou a budoucí situaci, umět si spočítat, zda budu mít na splátky úvěru společně s dalšími měsíčními výdaji apod.

Finanční gramotnost zahrnuje soubor dovedností a znalostí, které umožňují lidem efektivněji spravovat své finance, rozumět finančním produktům a službám a plánovat své finanční cíle.

Finanční je o tom jak člověk umí efektivně nakládat s penězi, které má a dále vydělává. Umí rozložit finance a vytvořit si plán jak s nimi efektivně hospodařit a tvořit finanční rezervy.

Finanční vzdělání a pojem o světě peněz

Hospodaření s penězi

Info a prehlad o fin svete a fin moznostiach

jak s penězi hospodařit, kde a jak investovat

Jakési povědomí o tom jak zacházet s penězi nebo jak fungují bankovní instituce a běžné bankovní produkty.

Je šetření a správně použití a vydělávají peněz

Je to schopnost umět pracovat s penězi, znát jejich hodnotu, spořit apod.

Když něco vydělám, neprochlastám všechno hned

lehké domácí účetnictví, ale nikoliv dle vzoru státního rozpočtu :-)

Mít povědomí o tom, kolik co stojí, jak nakládat s penězi, co to jsou půjčky a na jakém principu fungují, jak a proč šetřit, investice atd.

Mít příjmy takové, abych si mohla koupit vše co potřebuji (jídlo,oblečení,obuv), dopřát si kulturu a trochu cestování, zaplatila bydlení a služby s ním spojené a ještě jsem mohla vytvářet nějaké rezervy (na důchod,na horší časy......). Hlavně si ty příjmy umět rozdělit tak, aby bylo vše potřebné zabezpečeno. Pokud mi příjmy nestačí, nutno si najít kvalitnější zdroj příjmů nebo další příjem. Za důležité považuji investovat do vlastního bydlení a do vytvoření rezervy na penzi. A nedělat dluhy. Pokud se momentálně někdo dostane do obtížné finanční situace, nastalou situaci řešit rychle a efektivně a nestrkat hlavu do písku, sama se nevyřeší. Hlavně nevytloukat dluhy novými půjčkami, zpravidla s horšími podmínkami.

Mít základní představu o tom, jak fungují peníze. Zní to banálně, ale většina lidí to prostě neví.

nebýt hlupák, nepodléhat masírování

něco jako - jestli umí člověk hospodařit s penězi?

nedělat nesmysly s penězma

Nějaké učení o penězích a jak s nimi hospodařit

neutraceni za kraviny

neutrácet více, než kolik mám peněz, nepůjčovat si, kupovat s rozmyslem, neodpovídat na nabídky vysokého zhodnocení peněz na internetu či jinde, nepodepisovat žádné smlouvy na změny dodavatelů energie, neposílat nikomu peníze s nabídkou, že přijdu k velkým penězům

Nezadluzovat se vice nez je nutne

Obecná znalost o hodnotě peněz, nakládání s nimi, alespoň obecná schopnost vyhodnotit úroky uveru, výhodnost, nevyhodnost; schopnost spočítat si příjmy a výdaje a podle toho se rozhodnout, co si mohu dovolit, sebekazen v případě, že si něco nemohu dovolit

Orientace v nakládání s penězi

orientace v tom jak používat finance

orientace v tom, aby člověk nebral nesmyslné půjčky, lehce se orientoval ve finančním sektoru a pokud možno z výdělku vždy odkládal na horší časy, umění posoudit co si mohu a nemohu dovolit a co je zbytné...

Orientace ve finančních principech a produktech

orientace ve světě financí, vím, jak s penězi zacházet, dokážu něco uspořit, dokážu se zamyslet nad svými finančními kroky a jejich následky (úvěry, půjčky, lichváři ,exekuce, atd)., dokážu si rozvrhnou mé zacházení s penězi

Orientace ve světě financí. Vyznat se v půjčkách i úvěrech a umět si vybrat tu nejvýhodnější, to samé u hypotéky. A vědět, které spoření u banky se vyplatí. Také mít nějaké peníze na neočekávané situace - třeba, když se doma něco rozbije (pračka apod.)

orientovat se v možnostech o nakládání fin .prostředků, učit se novým technologiím v on line prostředí, zhruba znát základní práva a povinnosti v příjmech a platbách

Pokud je někdo finančně gramotný, ví, co si může se svými příjmy dovolit. Nebere si půjčky na zbytné věci.

Porozumění financím a jejich využití

povědomí o a schopnost pracovat s penězi

povědomí o financích, jak s nimi nakládat, co se vyplatí nebo naopak je úplná blbost,....

Povědomí o financích.

Povědomí o finančních produktech, o vytváření životaschopných rozpočů, kratších, střednědobých i dlouhodobých finančních plánů, schopnost efektivně zacházet s osobními financemi.

Povědomí o finančních záležitostech.

Povědomí o hodnotě peněz a o tom, jak s nimi zacházet, co nejlépe.

Pro mne znamená, že si musím peníze rozdělit tak, abych vždy zaplatila veškeré státem požadované platby ,pak jídlo,léky a také dala něco stranou na výdaje nečekané./spořit/.

racionální zacházení s dostupnými financemi

Rozumět finančním tokům

Rozumět penězům, jak je vydělat, jak je investovat, jak finančně zabezpečit rodinu, vyznat se na trhu finančních produktů.

Rozumět tomu, jak zodpovědně spravovat majetek a zhodnocovat ho.

rozumně hospodařit se svými penězi ( tím i cizími)

Řekl bych, že podobně jako znalost morální a etická by měla být i FG... Bohužel tomu tak není, žeo... A stručně? :D Hele prostě vědět co je potřeba pro to, aby se měl člověk dobře, stal se bohatým (neznám přesnou definici, nicméně bohatý je ten, kdo má náklady menší než výdaje a zároveň je schopen generovat finanční rezervu bez omezení nákladů - aspoň tak nějak by to mělo být, ne?), případně finančně nezávislým (to už je next level, kdy peníze generují další peníze...) a jednoduše řečeno mohl žít bez strachu o peníze. Jsou potřeba, ale nejsou smysl života. FG je obsáhlé téma, nicméně minimálně základy a správné návyky nám Čechům chybí jako sůl...

Selský rozum, nemůžu utratit víc než vydělám. Jazyku bankovních úředníků nerozumím a vyhýbám se jim. Mám pocit, že okrádají dlužníky i věřitele a dělám vše, abych se obešel bez bank.

Schopnost bezpečně nakládat s vlastními finančními prostředky.

schopnost dobře hospodařit s penězi

Schopnost dobře nakládat se svými financemi v závislosti na výši příjmu.

schopnost efektivně nakládat s financemi a rozumět základním principům - proč, co, jak, kdy?

Schopnost hospodarit s financemi, znalost hodnoty penez

Schopnost hospodařit s finančními prostředky tak, aby nedošlo k finančním problémům. Nebrat úvěry vyjma hypotéky na bydlení.

schopnost hospodařit s penězi

Schopnost manipulovat s penězi uváženě a být si vědom nákladů, prokázat znalost odborných termínů a mít přehled o možnostech investic, vratkám z daně, využívání výhod (studentské slevy,...). Na základě znalostí posoudit výhodnost nabídky

Schopnost myslet na budoucnost. Mít finanční rezervu a vědět co si mohu a nemohu aktuálně koupit. Chápat pojmy jako půjčka, úvěr, hypotéka. Vědět na co je vhodné si půjčit peníze a na co to vhodné není. Nedostat se do nesplatitelného dluhu.

Schopnost nakládat s financemi rozumně a uváženě (hlavně nečumět na reklamy s půjčkakama).

Schopnost nakládat s financemi uváženě a zodpovědně, myslet na scénáře, které mohou nastat, mít rezervu a vědět co se všechno musí platit.

Schopnost nakládat s penězi v běžném životě, dodržovat rozumný poměr mezi příjmy a výdaji, být schopen zvážit riziko případné půjčky či úvěry, chápat potřebu úspor a znát způsoby ochrany úspor před inflací.

Schopnost nakládat s penězi, představa o tom, kolik co stojí (rozpoznat, jestli něco není předražené), mít všeobecný přehled o tom, co je to úrok, RPSN. Všeobecný přehled o daních atd Prostě co nejefektivněji naložit s vlastními financemi pro normální životní styl tak, aby mi ještě něco zbylo do budoucna navíc...

schopnost nenechat se okrádat finančníma ynstytucema

Schopnost orientovat se v oblasti financí, dokázat plánovat a hospodařit s financemi

schopnost postarat se o finance tak, aby člověk mohl pokrýt své potřeby, aniž by se přitom neúměrně zadlužil a v ideáůním případě si naopak vytvořil rezervu

schopnost pracovat s penězi a nepřijít o ně

schopnost racionálně uvažovat o financích, jejich využití, jejich spoření. umění si rozvrhnout delší časové období a mít toto období finančně zabezpečené s ohledem na budoucí možné výdaje.

Schopnost racionálního finančního chování.

Schopnost rozumně nakládat se svými penězi

Schopnost rozumně využívat peníze

Schopnost spravovat vlastní finance, mít pod kontrolou svůj vlastní rozpočet a rozumět produktům bank a jiných finančních subjektů (a nenaletět).

Schopnost starat se o svoje peníze tak, abych nežil od výplaty k výplatě, bez ohledu na to, jak vysoký mám příjem.

Schopnost uvědomit si, co vše si mohu dovolit z vlastních příjmů či úspor - např. zřízení úvěru, koupě něčeho drahého atd.

Schopnost zacházet s penězi

schopnost zacházet z penězi rozumně, tak abych neměla dluhy a měla úspory a ideálně být schopna si ve složitějších situacích, které člověka potkávají a souvisejí s výdaji, poradit

Schopnost zvážit a plánovat náklady a investice tak aby míra ovlivněmáho rozpočtu nebyl anegativní, Schopnost porozumět finančním nástrojům a jejich reálného vlivu namoji likviditu v průběhu jejich uzavření.

Soubor praktických znalostí pro správu financí a majetku.

to, abychom zvládali všechno zaplatit a nakoupit vše co potřebujeme a nejlépe i naspořit z jedné výplaty do další výplaty. To že si dokážeme spočítat co vše můžeme koupit, aniž bychom se zadlužili.

To, že rozumím tomu, jak finance fungují (pomáhá to tak tomu, aby člověk zbytečně neprodělal, aby si nebral zbytečné půjčky apod.)

umění hospodařit s penězi a majetkem (ať už s movitým či nemovitým)

Umění zacházet s penězi, znát základní finanční pojmy(inflace, úrok,..), umět zhodnotit své finance, mít rozprostřené portfolio, nepůjčovat si na hlouposti (dárky na Vánoce, dovolená, mikrovlnka, ...).

umět plánovat finance

Umět pracovat s financemi, neutrácet, ušetřit si.

umět rozumět financím, vědět jak s nimi dobře hospodařit

Umět si proste propočítat náklady

Umět využít své peníze co nejlépe, rozpoznat podvodné či nevýhodné produkty.

umět zacházet s penězi

Umět zacházet se svými financemi

Umím zacházet s vlastními penězi a používat bankovní služby.

Utratim jen to,na co mam, chovam se zodpovedne, zbytecne se nezadluzuji

V podstatě je to schopnost člověka uváženě nakládat s finančními prostředky, kterými disponuje. Myslím.

vědění o finančních věcech, schopnost hospodařit z penězi

vědět dost o fungování finančního systému a umět se podle toho rozhodovat

Vědět jak nakládat s vlastními penězi (a majetkem), nenechat se napálit podvodníkem, učit děti, jak zacházet s penězi.

Vim kolik beru,kolik mam na uctu,co platim, kdy platim a vyjdu s tim aniz bych se zadluzila,pujcovala si a nadelal problemy sobe,ci druhym

Vyhodnocovat současný stav a umět počítat pro současnou situaci a budoucí situaci

Vyznat se ve financnich produktech, chapat rozdili mezi aktivy a pasivy, rozumet urokum

Vyznat se ve světě financí, umět s nimi hospodařit, vědět co je to úrok, úvěr, příjmy a výdaje...

Zakladni informace o tom, jak zodpovedne zachazet s penezi.

základní orientace ve finančních otázkách

základní povědomí o světě financí

Zjednodušeně je to o hospodaření domácnosti.

Znalost běžných životních věcí týkajících se peněz (úspory, půjčky, hospodařwní atd.)

Znalost dopadů osobních rozhodnutí a preferencí na finančním a bankovním poli jakožto i vliv vnějších faktorů a daňovaých pravidel na vlastní budoucnost.

Znalost finančních záležitostí, daní, jak šetřit.

znalost jak nakládat se svými osobními financemi, konkrétně především plánování příjmů, diverzifikace příjmu, plánování výdajů a kontrola těchto výdajů, plánování financí do budoucna.

znalost o hodnotě peněz

znalost práce s financemi

Znalost pravidel udržitelného zacházení s penězi

Znalost toku peněz, orientace v otázce spoření, bank, investic apod.

znalost vhodných způsobů nakládání s financemi, abych pokud možno s financemi vycházela, spořila a nedostala se do potíží v této oblasti

Znalosti a dovednosti, jak hospodařit s penězi, znát základní finanční pojmy jako úvěr, hypotéka, půjčka, úrok, umět hospodařit s rozpočtem peněz na určité období.

Znát zásady toku peněz, hospodaření, fungování bankovnictví apod.

Znlaost dobrého hospodaření s penězi, orientace ve výdajích, v bank.produktech,...

zodpovědné a efektivní zacházení se svými zdroji, penězi a majetkem

Že si člověk uvědomuje určitá rizika při nakládání s penězy, ví jak investovat anebo neupadnout do dluhů, dokáže si určit, co je pro něj výhodné

Že si člověk vystačí s financemi v rámci možností.Zalezi na situaci a příjmu

Že umí hospodařit s penězi tak, aby vyšel

11. Na základě sebehodnocení prosím uvést, zda se sebe považujete za finančně gramotného člověka:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10951,9 %51,9 %  
souhlasím7435,24 %35,24 %  
spíše nesouhlasím157,14 %7,14 %  
nevím83,81 %3,81 %  
nesouhlasím41,9 %1,9 %  

Graf

12. Potřebujete zlepšit svou finanční gramotnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5928,1 %28,1 %  
souhlasím4923,33 %23,33 %  
spíše nesouhlasím4722,38 %22,38 %  
nevím3114,76 %14,76 %  
nesouhlasím2411,43 %11,43 %  

Graf

13. Jak souvisí ziskovost a riziko při investování peněz (do podnikání, akcií, dluhopisů a tak dále...)?

Vyberte tvrzení, které považujete za pravdivé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čím vyšší je zisk, tím vyšší je riziko20195,71 %95,71 %  
Nevím83,81 %3,81 %  
Čím vyšší je zisk, tím nižší je riziko10,48 %0,48 %  

Graf

14. Přestavte si, že jste uložil 1 000 Kč na spořicí účet s úrokovou sazbou 1 %. Kolik peněz bude mít k dispozici na spořícím účtu za 10 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 1 100 Kč11755,71 %55,71 %  
1 100 Kč6028,57 %28,57 %  
Méně než 1 100 Kč3315,71 %15,71 %  

Graf

15. Můžete si vzít hypotéku na 10 mil. Kč na 15 let nebo na 30 let. U jaké varianty zaplatíte vyšší celkový úrok za dobu trvání úvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hypotéka na 30 let16277,14 %77,14 %  
Hypotéka na 15 let2411,43 %11,43 %  
Nevím167,62 %7,62 %  
Stejný úrok83,81 %3,81 %  

Graf

16. Centrální banka oznámí, že zvyšuje úrokové sazby. Jaké výroky nejlépe charakterizují situaci, která v důsledku zvýšení úrokových sazeb nastane?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Půjčení peněz bude méně výhodně19391,9 %91,9 %  
Nevím104,76 %4,76 %  
Půjčení peněz bude výhodnější41,9 %1,9 %  
Žádný vliv na podmínky půjčení peněz31,43 %1,43 %  

Graf

17. Centrální banka oznámí, že zvyšuje úrokové sazby. Jaké výroky nejlépe charakterizují situaci, která v důsledku zvýšení úrokových sazeb nastane?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spoření bude výhodnější14669,52 %69,52 %  
Žádný vliv na podmínky spoření2612,38 %12,38 %  
Nevím2210,48 %10,48 %  
Spoření bude méně výhodně167,62 %7,62 %  

Graf

18. Co je dle Vašeho názoru důvodem rozhodnutí Centrální banky o zvýšení úrokové sazby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potlačení růstu cenové hladiny (inflace)17382,38 %82,38 %  
Nevím178,1 %8,1 %  
Podpora zisků bank z úroků157,14 %7,14 %  
Podpora zisků domácností a firem z výhodnějšího spoření52,38 %2,38 %  

Graf

19. Do jaké míry vás tento výrok osobně charakterizuje: Vždy se snažíte mít alespoň nějaké množství peněz na neočekávané výdaje, pro každý případ:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím15072,46 %71,43 %  
spíše souhlasím3918,84 %18,57 %  
spíše nesouhlasím94,35 %4,29 %  
nesouhlasím62,9 %2,86 %  
nevím31,45 %1,43 %  

Graf

20. Používal(a) jste v posledních 5 letech nějaké z uvedených finančních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné7937,62 %37,62 %  
Kreditní karta6430,48 %30,48 %  
Úvěr na bydlení, hypotéka5224,76 %24,76 %  
Spotřebitelský úvěr – bankovní3918,57 %18,57 %  
Půjčka od jiné osoby2310,95 %10,95 %  
Spotřebitelský úvěr – nebankovní poskytovatel83,81 %3,81 %  
Podnikatelský úvěr52,38 %2,38 %  
Debetní karta20,95 %0,95 %  
Kontokorent20,95 %0,95 %  
pouze půjčka v nejbližší rodině10,48 %0,48 %  
pokud není kreditka uvažovaná v tomto případě jako debetka, tu samozřejmě používám denně10,48 %0,48 %  
bezúročná půjčka v rámci rodiny10,48 %0,48 %  
10 Kč od kámoše na chleba 10,48 %0,48 %  

Graf

21. Jaký z výroků nejlépe charakterizuje Vás z hlediska postojů vůči komunikaci s bankovní institucí, finančním poradcem apod.:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace s bankovní institucí rozhodně není obtěžující ani stresovou situací; vůbec to neřeším5626,67 %26,67 %  
Kdy jak / půl na půl5425,71 %25,71 %  
Komunikace s bankovní institucí spíše není pro mě obtěžující a není stresovou situací4722,38 %22,38 %  
Komunikace s bankovní institucí není pro mě moc příjemná, je spíše stresovou situací3516,67 %16,67 %  
Komunikace s bankovní institucí je obtěžující a stresovou situací; snažím se ji vždy vyhnout188,57 %8,57 %  

Graf

22. Jak často se zajímáte o finanční situaci v zemi a ve světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesystematicky, občas mě to zajímá7234,29 %34,29 %  
docela často mám tyto otázky pod kontrolou5224,76 %24,76 %  
málokdy tomu věnuji pozornost4119,52 %19,52 %  
tyto otázky mě neustále zajímají3315,71 %15,71 %  
nemám zájem, není potřeba73,33 %3,33 %  
je těžké odpovědět52,38 %2,38 %  

Graf

23. Jaké informační zdroje využíváte k získávání informací o finanční gramotnosti? Očíslujte je podle důležitosti pro vás

1 - nejvýznamnější; 2 - na druhém místě podle významnosti atd.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
odborná literatura o světě financí (knihy, periodika)4.0144.233
Internet, sociální sítě2.4863.059
TV4.2672.967
rady od přátel a známých3.6192.226
finanční poradce, pracovník banky, jiný odborník na finance3.4523.01
kurzy, školení4.6432.411
Nic z výše uvedeného nepoužívám5.5194.564

Graf

24. Jaké zdroje informací o finanční gramotnosti byste chtěli mít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tematické webináře a kurzy na internetu8741,43 %41,43 %  
Možnost absolvování speciálních kurzů v místě práce nebo studia5928,1 %28,1 %  
Nic z výše uvedeného nepotřebuji5224,76 %24,76 %  
Počítačové hry nebo hry v mobilu se vzdělávací funkcí v oblasti finance4320,48 %20,48 %  
neziskové organizace, poskytující odborné poradenství zdarma4220 %20 %  
Speciální tištěná vydání4019,05 %19,05 %  
Možnost absolvování speciálních kurzů v místě bydliště3516,67 %16,67 %  
Je těžké odpovědět2913,81 %13,81 %  
TV tutoriály2411,43 %11,43 %  
Součást povinného vzdělání10,48 %0,48 %  
Informací je dost, stačí vypnout Instagram a číst něco hodnotnějšího...10,48 %0,48 %  
Finanční gramotnost má být povinnou součástí studia! Za základní škole základy, na střední do podrobna!!! A povinná součást maturity i vyučení!10,48 %0,48 %  
Potřebuji pochopit, na čem a kolik, kdo ze zúčastněných vydělá. Na tyto otázky všechny banky mlží.10,48 %0,48 %  
newsletter na email10,48 %0,48 %  
možná potřebuji, ale nehodlám nic nového používat (přála bych si mít kurzy finanční gramotnosti, když jsem byla na základce)10,48 %0,48 %  
měla by se vyučovat ve školách - základních i středních10,48 %0,48 %  
nechci nic, nebaví a trápí mne to10,48 %0,48 %  
Myslím, že pokud bych se o dané téma chtěla zajímat, zdrojů mám dost10,48 %0,48 %  
Poznámka: Dokonce existuje i desková hra na toto téma.10,48 %0,48 %  

Graf

25. Jaké otázky vás nejvíce zajímají z hlediska zlepšení vaší finanční gramotnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
akciové trhy (akcie, dluhopisy, podílové fondy atd.10951,9 %51,9 %  
plánování osobního / rodinného rozpočtu8942,38 %42,38 %  
fungování penzijního systému, penzijní fondy8540,48 %40,48 %  
bankovní služby (úvěry, vklady)8440 %40 %  
zdanění fyzických osob6229,52 %29,52 %  
fungování pojistného systému, pojištění5928,1 %28,1 %  
nic z výše uvedeného mě nezajímá2612,38 %12,38 %  
zdanění právnických osob2511,9 %11,9 %  

Graf

26. Myslíte si, že je nutné studovat základy finanční gramotnosti ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to nyní nesmírně důležité a nezbytné13765,24 %65,24 %  
ano, je to spíše nutné5626,67 %26,67 %  
půl na půl136,19 %6,19 %  
spíše ne, není to nutností31,43 %1,43 %  
rozhodně ne; je to nedůležité a zbytečné10,48 %0,48 %  

Graf

27. Jaké z uvedených nástrojů jste používal během posledních 12 měsíců pro plánování osobního / rodinného rozpočtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počítač9645,71 %45,71 %  
Žádné z uvedených6932,86 %32,86 %  
Diář, poznámkový blok nebo tabule6129,05 %29,05 %  
Mobilní aplikace5425,71 %25,71 %  
Tablet2210,48 %10,48 %  
neppuzivam nic, nedelam si zadny rozpocet10,48 %0,48 %  
neobtěžuji se s rozpočty, nemám žádný problém hospodařit bez nich10,48 %0,48 %  
Poznamky v mobilu10,48 %0,48 %  
žádný10,48 %0,48 %  
Vím, kolik přijde na účet, kolik odejde. Z rozdílu ještě musí něco zbýt. Při mém platu tyto počty zvládnete z hlavy.10,48 %0,48 %  
tabulka v excelu10,48 %0,48 %  
Hlava10,48 %0,48 %  
Když jdu do školy koupím si rohlíky a tak to mám každý den10,48 %0,48 %  
Finanční poradce (můj otec).10,48 %0,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vaše pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rady od přátel a známých=1 na otázku 23. Jaké informační zdroje využíváte k získávání informací o finanční gramotnosti? Očíslujte je podle důležitosti pro vás

2. Váš věk:

 • odpověď 16-25 let:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 4. Hlavní činnost v současné době:

6. Jaká z uvedených odpovědí nejlépe charakterizuje vaši stávající finanční situaci?

 • odpověď Mám peníze na cestování:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám peníze na pořízení nového auta na otázku 6. Jaká z uvedených odpovědí nejlépe charakterizuje vaši stávající finanční situaci?
 • odpověď Mám peníze na investice do akcií apod.:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám penze na koupi bytu nebo domu na otázku 6. Jaká z uvedených odpovědí nejlépe charakterizuje vaši stávající finanční situaci?
 • odpověď Mám peníze na nákup velkých domácích spotřebičů a personální techniky:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, úspory nad 1 mil. Kč na otázku 8. Máte nějaké finanční úspory?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám peníze na pořízení nového auta na otázku 6. Jaká z uvedených odpovědí nejlépe charakterizuje vaši stávající finanční situaci?
 • odpověď Mám peníze na pořízení nového auta:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám penze na koupi bytu nebo domu na otázku 6. Jaká z uvedených odpovědí nejlépe charakterizuje vaši stávající finanční situaci?

11. Na základě sebehodnocení prosím uvést, zda se sebe považujete za finančně gramotného člověka:

 • odpověď souhlasím:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám penze na koupi bytu nebo domu na otázku 6. Jaká z uvedených odpovědí nejlépe charakterizuje vaši stávající finanční situaci?

20. Používal(a) jste v posledních 5 letech nějaké z uvedených finančních služeb?

 • odpověď Úvěr na bydlení, hypotéka:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, úvěr nad 1 mil. Kč na otázku 7. Máte v současné době nějaký úvěr?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Nejvyšší úroveň vzdělání:

4. Hlavní činnost v současné době:

5. Velikost obce, kde v současné době bydlíte:

6. Jaká z uvedených odpovědí nejlépe charakterizuje vaši stávající finanční situaci?

7. Máte v současné době nějaký úvěr?

8. Máte nějaké finanční úspory?

9. Slyšel jste někdy pojem finanční gramotnost?

11. Na základě sebehodnocení prosím uvést, zda se sebe považujete za finančně gramotného člověka:

12. Potřebujete zlepšit svou finanční gramotnost?

13. Jak souvisí ziskovost a riziko při investování peněz (do podnikání, akcií, dluhopisů a tak dále...)?

14. Přestavte si, že jste uložil 1 000 Kč na spořicí účet s úrokovou sazbou 1 %. Kolik peněz bude mít k dispozici na spořícím účtu za 10 let?

15. Můžete si vzít hypotéku na 10 mil. Kč na 15 let nebo na 30 let. U jaké varianty zaplatíte vyšší celkový úrok za dobu trvání úvěru?

16. Centrální banka oznámí, že zvyšuje úrokové sazby. Jaké výroky nejlépe charakterizují situaci, která v důsledku zvýšení úrokových sazeb nastane?

18. Co je dle Vašeho názoru důvodem rozhodnutí Centrální banky o zvýšení úrokové sazby?

19. Do jaké míry vás tento výrok osobně charakterizuje: Vždy se snažíte mít alespoň nějaké množství peněz na neočekávané výdaje, pro každý případ:

20. Používal(a) jste v posledních 5 letech nějaké z uvedených finančních služeb?

21. Jaký z výroků nejlépe charakterizuje Vás z hlediska postojů vůči komunikaci s bankovní institucí, finančním poradcem apod.:

22. Jak často se zajímáte o finanční situaci v zemi a ve světě?

23. Jaké informační zdroje využíváte k získávání informací o finanční gramotnosti? Očíslujte je podle důležitosti pro vás

24. Jaké zdroje informací o finanční gramotnosti byste chtěli mít?

25. Jaké otázky vás nejvíce zajímají z hlediska zlepšení vaší finanční gramotnosti?

26. Myslíte si, že je nutné studovat základy finanční gramotnosti ve škole?

27. Jaké z uvedených nástrojů jste používal během posledních 12 měsíců pro plánování osobního / rodinného rozpočtu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk:

3. Nejvyšší úroveň vzdělání:

4. Hlavní činnost v současné době:

5. Velikost obce, kde v současné době bydlíte:

6. Jaká z uvedených odpovědí nejlépe charakterizuje vaši stávající finanční situaci?

7. Máte v současné době nějaký úvěr?

8. Máte nějaké finanční úspory?

9. Slyšel jste někdy pojem finanční gramotnost?

11. Na základě sebehodnocení prosím uvést, zda se sebe považujete za finančně gramotného člověka:

12. Potřebujete zlepšit svou finanční gramotnost?

13. Jak souvisí ziskovost a riziko při investování peněz (do podnikání, akcií, dluhopisů a tak dále...)?

14. Přestavte si, že jste uložil 1 000 Kč na spořicí účet s úrokovou sazbou 1 %. Kolik peněz bude mít k dispozici na spořícím účtu za 10 let?

15. Můžete si vzít hypotéku na 10 mil. Kč na 15 let nebo na 30 let. U jaké varianty zaplatíte vyšší celkový úrok za dobu trvání úvěru?

16. Centrální banka oznámí, že zvyšuje úrokové sazby. Jaké výroky nejlépe charakterizují situaci, která v důsledku zvýšení úrokových sazeb nastane?

18. Co je dle Vašeho názoru důvodem rozhodnutí Centrální banky o zvýšení úrokové sazby?

19. Do jaké míry vás tento výrok osobně charakterizuje: Vždy se snažíte mít alespoň nějaké množství peněz na neočekávané výdaje, pro každý případ:

20. Používal(a) jste v posledních 5 letech nějaké z uvedených finančních služeb?

21. Jaký z výroků nejlépe charakterizuje Vás z hlediska postojů vůči komunikaci s bankovní institucí, finančním poradcem apod.:

22. Jak často se zajímáte o finanční situaci v zemi a ve světě?

23. Jaké informační zdroje využíváte k získávání informací o finanční gramotnosti? Očíslujte je podle důležitosti pro vás

24. Jaké zdroje informací o finanční gramotnosti byste chtěli mít?

25. Jaké otázky vás nejvíce zajímají z hlediska zlepšení vaší finanční gramotnosti?

26. Myslíte si, že je nutné studovat základy finanční gramotnosti ve škole?

27. Jaké z uvedených nástrojů jste používal během posledních 12 měsíců pro plánování osobního / rodinného rozpočtu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Shtefaniak, O.Finanční gramotnost (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://78385.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.