Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Registrované partnerství

Registrované partnerství

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Bezděk
Šetření:25. 04. 2023 - 01. 05. 2023
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je vytvořen za účelem splnění práce zadané na Gymnáziu Blansko, příspěvkové organizaci. Dotazník je anonymní a bude využit jen na výše zmíněné účely. Vypracovali Jan Bezděk a Radim Holub.
 

Odpovědi respondentů

1. Víte co je registrované partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 6, Nedokážu odpovědětotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano66100 %100 %  

Graf

2. Znáte osobně někoho, kdo žije v registrovaném partnerství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4263,64 %63,64 %  
Ano2030,3 %30,3 %  
nedokážu odpovědět46,06 %6,06 %  

Graf

3. Mělo by být registrované partnerství umožněno homosexuálním párům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5687,5 %84,85 %  
Ne57,81 %7,58 %  
nedokážu odpovědět34,69 %4,55 %  

Graf

4. Měla by být umožněna adopce dětí pro páry v registrovaném partnerství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4060,61 %60,61 %  
Ne2030,3 %30,3 %  
nedokážu odpovědět69,09 %9,09 %  

Graf

5. Mělo by se registrované partnerství nahradit svatbou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2842,42 %42,42 %  
Ano2639,39 %39,39 %  
nedokážu odpovědět1218,18 %18,18 %  

Graf

6. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3350 %50 %  
Muž3045,45 %45,45 %  
Jiné23,03 %3,03 %  
nedokážu odpovědět11,52 %1,52 %  

Graf

7. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-54 let4365,15 %65,15 %  
25 let a méně1421,21 %21,21 %  
55 let a více913,64 %13,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Měla by být umožněna adopce dětí pro páry v registrovaném partnerství?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Mělo by se registrované partnerství nahradit svatbou?

5. Mělo by se registrované partnerství nahradit svatbou?

  • odpověď Ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Měla by být umožněna adopce dětí pro páry v registrovaném partnerství?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je registrované partnerství?

2. Znáte osobně někoho, kdo žije v registrovaném partnerství?

3. Mělo by být registrované partnerství umožněno homosexuálním párům?

4. Měla by být umožněna adopce dětí pro páry v registrovaném partnerství?

5. Mělo by se registrované partnerství nahradit svatbou?

6. Vaše pohlaví?

7. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je registrované partnerství?

2. Znáte osobně někoho, kdo žije v registrovaném partnerství?

3. Mělo by být registrované partnerství umožněno homosexuálním párům?

4. Měla by být umožněna adopce dětí pro páry v registrovaném partnerství?

5. Mělo by se registrované partnerství nahradit svatbou?

6. Vaše pohlaví?

7. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bezděk, J.Registrované partnerství (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://78489.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.