Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čarodějnictví v povědomí společnosti

Čarodějnictví v povědomí společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Grosová
Šetření:04. 05. 2010 - 11. 05. 2010
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):26 / 24.58
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Na základě tohoto průzkumu bych chtěla zjistit, jaké povědomí mají dnešní lidé o čarodějnictví. Potřebuji to pro svou seminární práci

Odpovědi respondentů

1. Co označuje podle Vás pojem čarodějnictví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- čarodějnictví se mi spojuje se středověkem - obviňování lidí (hlavně žen) z nadpřirozených schopností, protože mají pletky s ďáblem (ačkoli jen např. jen léčily bylinkami); samozřejmě čarodějné procesy (Jezuiti) - upalování - dnes se pojem čarodějnictví posunul do jiné polohy, jako "čarodějky" jsou označovány ženy, které dokáží věštit (karty, koule, lógr z kávy, kostky, numerologie, čtení z ruky atd.)

aktivní užívání magie

bílá a černá magie

Činnost, kterou může vykonávat jak muž či žena. Spojená s mystičnem a duchovnem. Velmi mě fascinuje, ale blíže se o ni zatím nezajímám.

historické označení pro praktickou polní psychologii :-)

Jen označení pro činnosti lidem neznámé.

léčitelství,rituály,magie

magično, čarodějnické procesy

magie

neco co nelze vysvětlit fyzikálnímy jevy....

něco, co ostatní lidé nedovedli pochopit a ani nechtěli, že jsou ženy, které se zaměřují více na alterntivní věcia jak v léčbě, tak v životě

obdoba kacířství, každopýádně hloupost pověrčivých lidí

okultismus

pohádkové bytosti, které používají kouzla

používání magie, většinou ženami...

Praktiky spojené s rituálním uctíváním ďábla, kult čarodějnictví rozšířenem především v době vrcholného středověku a ranného až středního novověku.

proces ve velkých Losinách

provozování zaříkávání, uctívání určitých božstev, znalost bylinek

Schopnost využívat část magie. Učení se ovládat části své mysli i mysli ostatních lidí.

snaha o nadpřirozené dění, provozování magie

soucítění s energiemi a živly, žití v souladu s přírodou

šarlatánství

Taroty, věštění, duchovno, tajemno, záliby v bylinkách..

Věštění,

vše možné, od psychické nemoci po šarlatánství

Záleží na době. ve středověku bylo čarodějnictví cokoli nezvyklého, i léčení bylinami. Dnes se pojem pojí hlavně s černou magií, satanskými rituály. Každopádně je to něco negativního, nekalého a nebezpečného.

2. Co provozovala ve středověku a hlavně v raném novověku čarodějnice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bílá magie - zaříkávání nemocí, majetku, dobytka, ochrana před zlem černá magie - prokletí - přivolávání nemocí, smrti, chudoby, útrap

Hmm, v té době jsem nežila, ale asi něco, co bylo v té době považováno za neortodoxní.

kletby,věštby, rituální praktiky, bylinkářství

léčení dobytka i lidí

léčila nemocné pomocí bylinkářství

Léčila,užívala různé omamné látky což mělo za důsledek např:povit že létá

léčila,v podvědomí lidí byly lektvary lásky,uhranutí krav,spolek s ďáblem

léčily, sbíraly byliny, zaříkávaly, doporučovaly "magické" recepty

Lišila se od ostatních, stranila se lidí, bylinky také hráli v jejím životě důležitou roli a tak věštění a léčení

nedokážu říct, jsem ovlivněna učivem, ale myslím, že nic nepřijatelného

nejčastěji byla pověrčivá a doplatila na to..nebo měla nějaké"znamení"(větší mateřské znamínko například) a lidi kolem ní byli pověrčivý..

nic

Nic, prostě se jen nelíbila společnossti :-)

Obcovala s ďáblem :) (a čarovala).

Podle představitelů církve uzavřela pakt s ďáblem, létala na sabaty, obcovala s ďáblem a škodila lidem nejrůznějšími způsoby.

Používáním přírodních přísad se pokoušela vytvářet věci (talismany, nápoje, ..), kterým by někomu prospěla případně uškodila. Například zaříkávání krav, aby neměli mléko, neštěstí, potrat ^^^ .. Velmi rozšířené bylo používání posvěcených hostií (tedy nepřijatých při přijímání, ale schovaných). za čarodějnice byli většinou mylně pokládány i obyčejné bylinkářky (nezpochyňuji jejich schopnosti někomu pomocí přírodních přísad ublžit/pomoci).

pravděpodobně a mimo jiné léčila......

předpovídala so budoucna

rituály, léčitelství

různé magické rituály

sbírala byliny, žila "jiným stylem života, byla podivínská, nechodila do kostela

služby, pro které dnes máme psychoanalytiky a merketingové poradce

Snažili se přivolat déšť , vyléčit nemoci podivnými rituáli

Většinou šlo spíše o házení viny na druhé - většina z nich nebyly čarodějnice. I zde se prokázaly názory feminismu - nejslavnější čarodějové byli muži, ale upalovány byly ženy.

viz otázka 1 - "čarodějnice" dokázaly léčit, ulevit bolestem pomocí přírodních léků

zaříkávání, kořenářství, léčitelství

3. 7) Čarodějnice byly pronásledovány v době raného novověku z důvodu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náboženského2180,77 %80,77 %  
majetkového311,54 %11,54 %  
politického13,85 %3,85 %  
estetického13,85 %3,85 %  

Graf

4. Kdo byl zodpovědný za pronásledování čarodějnic?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
církev1246,15 %46,15 %  
lidé13,85 %3,85 %  
Inkvizice, jak světstká, tak i církevní13,85 %3,85 %  
inkvizice13,85 %3,85 %  
regionální správa, stát13,85 %3,85 %  
Církev, převážně jezuité a františkáni13,85 %3,85 %  
knězové13,85 %3,85 %  
církev, inkvizice 13,85 %3,85 %  
církev (není tohle antináboženská anketa, že ne?)13,85 %3,85 %  
společnost jako taková13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi no nikdo jiný než církev
církev- inkvizice
závistiví sousedé
především církev
exorcisti (vybavují se mi hlavně Jezuiti)
519,23 %19,23 % 

Graf

5. Ďábel byl často spojován s čarodějnicemi, dokázali byste ho definovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlo27,69 %7,69 %  
nevím27,69 %7,69 %  
Měl se přeměňovat v kozla, definovat ho nedovedu.13,85 %3,85 %  
"zlo"13,85 %3,85 %  
abstraktní pojem13,85 %3,85 %  
ten,který jim našeptával a radil (dle církve)13,85 %3,85 %  
vládce protibožských sil13,85 %3,85 %  
Padlý anděl, čert, Boží protivník, ztělesněné zlo.13,85 %3,85 %  
padlý anděl - démon zla13,85 %3,85 %  
protivník boha ? 13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi Na někoho se přece musí schazovat všechno špatné
Dáběl-opak Boha
Čert
měl být vtělen do ženina zvířete (kočka, kozel)
ďábel neexistuje
cokoliv co si lidé nedokázali vysvětlit dělal ďábe
nedokázali, každý si ďábla představuje jinak - zlo
zlo, něco nevysvětlitelného
opak boha, čisté zlo, svůdce
umělá záminka k posílení moci církve
ďábel je výmyslem církve
Ne
černý s rohy vypadá trochu jako kozel
ďábel má mnoho podob - žena, kočka...
1453,85 %53,85 % 

Graf

6. Kdo mohl za šíření pověr o ďáblech a zlých činech čarodějů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
církevní představitelé2596,15 %96,15 %  
klerici830,77 %30,77 %  
kniha kladivo na čarodějnice623,08 %23,08 %  
lékaři311,54 %11,54 %  

Graf

7. Jaký máte názor na knihu Kladivo na čarodějnice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

blábol, ve své době "nebezpečná" kniha ve smyslu možného zneužití

Dnes zajímavé a děsivé čtení, ve středověku nástroj na zabíjení nevinných

Drastické,pravdivé

Kniha je to poutavá, vypovídající o dobové náladě, je hodně syrová, místy až hororová

Kniha zfanatizovaných inkvizičních šílenců agitující další lidi. Nebyla katolickou církví doporučována jako návod k invizičním procesům, dokonce byla zapovězena, ale jednalo se o populární četbu .. zajímavá je jistě do dnes.

knihu jsem bohužel nečetla (plánuji), ale co si pamatuji ze středoškolské výuky, tak jde především o parelelu čarodějnické procesy - komunistické procesy

ne, nečetla jsem ji

nečetl jsem ji

Nečetla jsem

Nečetla jsem ji.

nečetla jsem, film byl přesvědčivý

nečetla jsem, pouze jsem viděla film

nevím jestli pravdivé zobrazení toho co se dělo nebo možná nedělo. Nevím, mám z ní smíšené pocity.

Nevím, nečetla jsem jí.

neznám

nikdy jsem ji nečetla

rozporuplný, každopádně jako film skvělé. Fil jáma a kyvadlo od Alana edgara Poa je lepší

rozpoutala nesmyslnou inkvizici

Skvělá

Velice působivá, mrazí z ní v zádech.

Výborná kniha

Výborně zpracovaný historický román, vycházející ze skutečných soudních zápisů z čarodějnických procesů v době inkvizice.

zajímavá

zatím jsem nečetla

žádný

Žádný

8. Jakým způsobem byly čarodějnice trestány v době jejich pronásledování?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upalovány27,69 %7,69 %  
mučení, upálení27,69 %7,69 %  
upálením27,69 %7,69 %  
mučení, upalování27,69 %7,69 %  
upálení, či utopení13,85 %3,85 %  
Útrpné právo -> výpověď -> možný trest13,85 %3,85 %  
mučením a následným upálením13,85 %3,85 %  
rozličně13,85 %3,85 %  
ztrátou majetku, vypovězením, upálením13,85 %3,85 %  
mučení aby se přiznaly,pak upálení13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi mučení, smrt
mučení-upálení
Upálením.
Umučení, upálení
upalováním
upalování
mučení a upálení
smrtí, tedy upálením(pokud přežili mučení)
upálení,mučení - železná panna,bičování,palečnice
obvykle fyzickou likvidací
Upalovány, případně zabity v nesmyslném procesu
vyslýchány (až mučeny), při přiznání upáleny
1246,15 %46,15 % 

Graf

9. Postihl čarodějnice vždy trest smrti ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1661,54 %61,54 %  
ne1038,46 %38,46 %  

Graf

10. Byli trestáni i muži, tzn. čarodějové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1765,38 %65,38 %  
ne934,62 %34,62 %  

Graf

11. K čemu sloužilo ďábelské znaménko (stigma)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

aby zjistili totžnost

bylo to označení čarodějnice, na jehož základě byla žena usvědčena

důkaz o vině

důkaz, že jde o čarodějnici

jako záminka k zmocnění se majetku postižené

K označení čarodějnice, pro "soud" bylo způsobem, jak dotyčnou/dotyčného usvědčit

K označení čarodějnice.

k poznání "čarodějnice"

k poznání čarodějnice

K přesnějšímu určení, že se "skutečně" jedná o čarodějnici.

k rozpoznání čarodějnice

k rozpoznání čarodějnice církví

k rozpoznání člověka,co paktuje s ďáblem ( čarodějnice)

k určení, zda se jedná o čarodějnici

Mělo být necitlivé na bolest, prý ho má každý, kdo obcuje s ďáblem- takže k odhalení a usvědčení čarodějnic.

netuším

Nevím

Nevím.

pomocí něj "poznali" čarodějnici

rozpozání čarodějnic

tak se pozná bezvěrec

to nevím, myslím, že ďábelské znaménko bylo pro exorcisty důkazem o spojení s ďáblem

uhranutí nebo spojení s podsvětím

utvrdilo církev

vladce pekel jím označoval své pomocníky

12. Znáte některé konkrétní čarodějnické procesy na našem území v 17.-18.století?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1973,08 %73,08 %  
ano726,92 %26,92 %  

Graf

13. Pokud ano jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké Losiny233,33 %7,69 %  
Šumperk116,67 %3,85 %  
Šumpersko - Boblig116,67 %3,85 %  
Šumperk, Losiny, Jesenicko116,67 %3,85 %  
ty z filmu Kladivo na čarodějnice :)116,67 %3,85 %  

Graf

14. Za jakého panovníka byla zrušena tortura, neboli právo útrpné?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1038,46 %38,46 %  
Josef II.?27,69 %7,69 %  
Josef II.27,69 %7,69 %  
Marie Terezie27,69 %7,69 %  
Marie Terezie?13,85 %3,85 %  
M.T.13,85 %3,85 %  
Rudolf II.13,85 %3,85 %  
no newim...ale kouknu se na to :D13,85 %3,85 %  
Netuším13,85 %3,85 %  
nevzpomenu si13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi Josef II ?
Josef II
Josef 2
tipovala bych Marii Terezii
415,38 %15,38 % 

Graf

15. Docházelo k pronásledování čarodějnic i ve 20.století?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1869,23 %69,23 %  
ne830,77 %30,77 %  

Graf

16. Proč se slaví svátek pálení čarodějnic – filipojakubská noc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vítání jara1765,38 %65,38 %  
připomenutí si čarodějnického sabatu934,62 %34,62 %  

Graf

17. Proč a jak vznikla filipojakubská noc?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

Abych se mohl pořádně ožrat s kámošema :)

asi podle zvyku čarodějnic scházet se a tančit kolem ohňů

byla pokládána za magickou

církevní svátek Filipa a Jakuba Valpružina noc se vyznačovala silnou mací čarodějnic a lidé čarodějnice vykuřovali, aby se před jejich čáry chránily.

eh ...no newim

magická noc,kdy má magie sílu

Netuším

netuším

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím, nepamatuji se

Nevím, ukončení zimy? Oslava konce zimy, spálení zla a začátek nového jara?

Nevím, že by trocha úcty za nebohé zesnulé ženy ?

oslava jara

pálení čarodějnic - symbol zimy; odchod a vyhnání zimy + přivítání jara

pálení ohňů jako ochrana před čarodějnicemi

Přejatý keltský svátek na odehnání zlých duchů?

Původně již dávná oslava magické noci přelomu 30.4/1.5 - mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem, snad největší pohanský svátek - křesťanstvím ovlivněn do míry oslavy "upalování čarodějnic". V tuto noc lidé věří na otevírání různých jeskyní (s poklady), zvýšení plodnosti (přeskakování přes oheň), příp. úrody, ..

původně to byl svátek vítání jara

vyhánění zimy

18. Jaké jsou dnešní čarodějnice a čím se zabývají?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Alkoholem. (Co se týče svátku, tak se skutečně jedná o pohanskou oslavu a dějí se tam hrozné věci :P) .. Dnešní "čarodějnice" se zabývají především studiem pohanské symboliky, bylinkářstvím, věštěním (čajové lístky, čtení z karet, z ruky) budoucnosti a podobnými záležitostmi.

asi stejné jako ty předešlé, jen nejsou pronásledované, pokud nepřekročí zákon.

asi věštěním a používám bylinek

Asi většinou věštěním, vykládáním karet - myslím, že je to celkem marnění toho daru.

dnes spíše ženy, které mají zájem o byliny, hovory s duchy, zájem o nadpřirozeno

Dneska na pořádnou čarodějku stěží narazíte. Zato podvodnic pro hlupáky by se našlo.

dnešní čarodějnice se neschovávají, naopak, některé, se považují za čarodějnice a nejsou jimi a některé, typické čarodějnice si to nechtějí připustit. Zabývají se věštěním - čtení z ruky, z karet a tak. Bylinkové čaje a ostatní produkty z bylin - o to se jistě také zajímají ale není to podmínkou.

Dnešní čarodějnice se zajímají o přírodu, věští a mají feministické sklony.

hodně vesma...ovládání živlů....meditace...astrální cestování....komunikace s duchy atp...

Kult Wicca a pak kartářky, věštkyně, bylinářky, léčitelky...

magie, soulad s přírodou, pohanské rituály, ženská spiritualita

magie, věštění,... Dnes se nepronásledují.

milé, sebevědomé moudré ženy se skvělou životní filosofií

napodobeniny; vykládají karty, věští budoucnost, zaříkávají, vyvolávají démony...

netuším

nevím , ale řekla bych že jsou to ty různý kartářky a tyhle "věštitelky"

nevím, nezajímám se o to

okultismem

podvodnice a šarlatánky

podvodníci, za peníze vším

Pozérská děvčata, co nemají nic na práci? Netuším. Nebo paní,co si v časopisech a v televizi hrají na věštkyně

Tlustý krávy, co lžou lidem :-D

věštěním, léčitelstvím

viz otazka 1

vykládání karet, čtení z ruky, věštění budoucnosti, léčitelství . .

živnostnice věštění z koule, předpovídání budoucnosti, výklady karet,

19. Využili byste služeb čarodějnice dnešní doby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1661,54 %61,54 %  
ano1038,46 %38,46 %  

Graf

20. Pokud ano proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

byla jsem jednou u kartářky, ale asi bych návštěvu už neopakovala :-) Byla to předvším zvědavost :o)

ne, možnosti podvodného jednání

proč ne - ze zvědavosti

Viz následující odpověď. Těm přezdobeným babiznám, co tahají z lidí peníze, se nedá věřit. Většina je naprosto neschopná, část umí trochu z psychické manipulace.

Výklad budoucnosti, slyšela jsem, že pokud má člověk opravdu dobrou vykladačku je možné se něco pravdivého i dozvědět (věřím tomu).

zajít ke kartářce či astrologovi je mnohdy účinější podpora pro vlastní konání či nalezení vlastní intuice, než nákladné a zdlouhavé sese u psychologa

ze zvědavosti

zvědavost

zvědavost budoucnosti

21. Existovaly čarodějnice, či snad ještě existují ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2076,92 %76,92 %  
ne623,08 %23,08 %  

Graf

22. Rozveď svou poslední odpověď

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

a proč ne? vše je možné

bohužel

čarodějnice jak je chápe běžná populace od středověku neexistují a nikdy neexistovaly mohou existovat jedinci nadaní zvláštními schopnostmi, nenazvala bych je čarodějnicemi ani čarodějníky

čarodějnicí lze nazvat leckoho. Důležité je, jak daná osoba pojímá sebe sama. Jiná otázka je, do jaké míry jsou reálné síly a skutečnosti, na něž se různé druhy čarodějnictví odvolání.

Existují i takové věci, o kterých ani nevíme. Tak proč ne čarodějnice?

jsou to lidé kteří mají větší intuici a dokážou věci vytušit

Když podle některých existuje Bůh a poslové boha andělé, tak musí být i ďábel a jeho poslové - čarodějnice a čarodějové.

lidé s nadpřirozenými schopnostmi existovali a existují v každé době

možná že některé měly a mají nějaký opravdový dar, schopnost

Myslím, že něco jako magie existovat musím. Ač nevěřím v boha či něco podobného, magie se vymyká kontrole - není definovaná, nepřinese ti nic jiného, než si přivoláš a nakonec přece jenom v podvědomý, je to protest proti tomu takzvanému bohu.

Ne ne ne :) Nevěřím v nadpřirozené schopnosti, nevěřím, že je možné někoho uřknout, nevěřím, že je ďábel, se kterým by se dalo obcovat :)

Nějaké nadpřirozeno přece být musí :)

Nějakou paní se zkušenostmi v oblasti bylin nepokládám za čarodějnici a to jak viděla čarodějnice církev je ještě směšnější!!

není nic mezi nebem a zemí

nevidím čarodějnici jako někoho, kdo umí "čaovat, spíše jako osobu, která má zájem o nadpřirozeno

nevím

nevim, jak rozvest

nikoliv podle magických schopností, spíš stylem života a díky vlastnímu přesvědčení, že jsou výjimečné...

No prostě existují tečka ....

odjakživa tu byli různé kořenářky, věštkyně,..

Pod pojmem čarodějnice si může každý představit jakoukoliv osobu,která se zabývá bylinkářstvím .

přeblafni koňovi

Určitě existují osoby, které se považují za čarodějnice, ale jen manipulují lidmi- televizní vědmy a kartářky. Opravdové čarodějnice, nebo to, co si pod tím představím, neposkytují své služby za peníze. Za čarodejnici mohla být dříve prohlášena třeba lékařka nebo bylinkářka, protože uměla něco jiného než ostatní. V dnešní době bych za čarodejnici prohlásila ženu (či muže za čaroděje), který má jakýsi šestý smysl, vidí věci, které ostatní přehlédnou nebo tuší, že se něco stane, než k tomu dojde na základě intuice.

v minulosti to byl ten kdo uměl víc než druzí, dnes je to jen o penězích které zoufalí lidé zaplatí za nic.

Vycházím z Pratchetovy definice čarodějky jakožto dámy, která není hloupá, pozná co lidi chtějí a když na to přijde, tak se trochu vyzná i v bylinkách. 99% práce čarodějky je "hlavologie" :-)

Vždy byli a asi budou lidé výjměčně nadaní k intuitivnímu vnímání světa, což ti ostatní vnímají jako "nadpřirozené" ať už to vítají či zavrhují. Na kouzla nevěřím, ale na moc rituálu určitě.

23. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21311,54 %11,54 %  
19311,54 %11,54 %  
23311,54 %11,54 %  
2227,69 %7,69 %  
čtyřicetpět27,69 %7,69 %  
2027,69 %7,69 %  
1813,85 %3,85 %  
4013,85 %3,85 %  
2513,85 %3,85 %  
2913,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 48
neřeknu
17
24
34
16
26
726,92 %26,92 % 

Graf

24. Vaše pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2388,46 %88,46 %  
m13,85 %3,85 %  
ženština13,85 %3,85 %  
muž13,85 %3,85 %  

Graf

25. V jaké kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praha830,77 %30,77 %  
středočeský311,54 %11,54 %  
Jihomoravský311,54 %11,54 %  
Pardubický27,69 %7,69 %  
liberecký27,69 %7,69 %  
hl.m.Praha13,85 %3,85 %  
pce13,85 %3,85 %  
středočeském13,85 %3,85 %  
plzenský13,85 %3,85 %  
Ústeckém13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi Zlínském
moravskoslezký
Vysočina
311,54 %11,54 % 

Graf

26. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou311,54 %11,54 %  
základní311,54 %11,54 %  
311,54 %11,54 %  
gymnázium27,69 %7,69 %  
Střední s maturitou27,69 %7,69 %  
středoškolské27,69 %7,69 %  
za pár dní maturuji13,85 %3,85 %  
středoškolské (studuji VŠ)13,85 %3,85 %  
střední13,85 %3,85 %  
maturita, studuji na vš13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi středoškolské s maturitou
vyučení
High-level nobrain
za chvíli to bude vysoké
studuji střední školu
středoškolské s maturitou - nyní studuji Vš
vysokoškolské
726,92 %26,92 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Grosová, M.Čarodějnictví v povědomí společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7862.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.