Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Teorie plánovaného prokrastinování

Teorie plánovaného prokrastinování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Zaludova
Šetření:13. 06. 2023 - 16. 07. 2023
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Máte svůj pracovní rozvrh striktně nalinkovaný a svíráte otěže šibeničních termínů pevně v ruce? Nebo se raději vezete na vlně improvizace? Jste lenoch po otci nebo puntičkář po babičce? Jsou pro vás termíny jen datum v kalendáři a nejlepší výkony podáváte, když jste ve stresu? Má v rovnici vaší pracovní výkonnosti větší váhu přísný šéf a nebo spíše atmosféra pracovního kolektivu? A nebo geny vašich rodičů?

Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který mi pomůže s výzkumem zaměřeným na to, jak jednotlivci vnímají práci v domácím prostředí, kde vidí úskalí virtuální spolupráce s kolegy a kde naopak výhody. Na základě kombinace dotazníku Big Five (Beatrice Rammstedt, The 10-Item Big Five Inventory, European Journal of Psychological Assessment) a Teorie plánovaného chování (Icek Ajzen, Theory of Planned Behavior (umass.edu)) ověřuji, zda určité osobnostní charakteristiky hrají významnou roli při predikci chování jedince při práci z domova. Zkoumaným chováním je záměrné odkládání pracovních povinností při práci z domova. Důvody k takovému jednání mohou být různé - čekání na podklady, obtížnost úkolu apod. Jelikož tzv. prokrastinace může mít negativní dopady jak na psychickou pohodu jednotlivce, tak na spolupráci týmu, zajímá mě, zda existují rizikové faktory, které by bylo vhodné zohlednit managementem při organizaci práce z domova.

Dotazník je vhodný pro respondenty se zkušeností s prací z domova (může se vztahovat i ke zkušenosti z minulosti, například během pandemie COVID-19).

Neexistují ani dobré, ani špatné odpovědi.

Dotazník je realizován za účelem sběru dat pro studentskou práci. Veškeré posbírané informace jsou anonymní a bude s nimi nakládáno jako s citlivými údaji. 

Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku!

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10860,67 %59,67 %  
muž7039,33 %38,67 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30137,3 %7,18 %  
35126,74 %6,63 %  
3795,06 %4,97 %  
3295,06 %4,97 %  
2673,93 %3,87 %  
2973,93 %3,87 %  
4273,93 %3,87 %  
5963,37 %3,31 %  
3463,37 %3,31 %  
3663,37 %3,31 %  
ostatní odpovědi 39
41
53
46
45
61
64
57
75
40
31
33
50
28
54
52
65
60
58
38
24
48
73
49
44
66
55
25
51
77
19
27
15
13
23
22
70
47
72
67
71
9653,93 %53,04 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:41.75
Minimum:25
Maximum:70
Variační rozpětí:45
Rozptyl:138.45
Směrodatná odchylka:11.77
Medián:38
Modus:30

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské11162,01 %61,33 %  
úplné střední (s maturitou), vč. nástavbového a pomaturitního5631,28 %30,94 %  
vyšší odborné, konzervatoř63,35 %3,31 %  
střední vč. vyučení (bez maturity)42,23 %2,21 %  
základní vč. neukončeného10,56 %0,55 %  
bez vzdělání10,56 %0,55 %  

Graf

4. Kolik osob s vámi sdílí společnou domácnost?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16236,05 %34,25 %  
24727,33 %25,97 %  
32916,86 %16,02 %  
0169,3 %8,84 %  
4169,3 %8,84 %  
610,58 %0,55 %  
510,58 %0,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.81
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.02
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:2
Modus:1

Graf

5. Záměrné odkládání pracovních úkolů a jejich plnění na poslední chvíli by (pro mě) bylo:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
příjemné vs. nepříjemné1-2-3-4-5-6-75.3372.4
stresující vs. nestresující1-2-3-4-5-6-73.2493.977
dobré vs. špatné1-2-3-4-5-6-75.1772.433
neužitečné vs. užitečné1-2-3-4-5-6-73.1163.307
lákavé vs. nelákavé1-2-3-4-5-6-74.3094.225
kontraproduktivní vs. produktivní1-2-3-4-5-6-72.9393.195

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

6. Lidé, kteří jsou pro mě důležití, si myslí, že není v pořádku při práci z domova odkládat pracovní úkoly a záměrně je plnit až na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-74.9892.884

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Je mi jedno, jestli moji nadřízení nesouhlasí s odkládáním pracovních povinností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-72.9013.736

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Jestli budu odkládat pracovní povinnosti, je při práci z domova pouze na mém rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-74.6913.926

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

9. Vzájemně komunikovat v rámci našeho týmu a odvádět efektivní práci je při práci z domova

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
výrazně komplikované vs. velmi snadné1-2-3-4-5-6-74.4593.011

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Většina mých kolegů při práci z domova záměrně odkládá plněních pracovních úkolů a plní je až na poslední chvíli.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
pravděpodobně ano vs. pravděpodobně ne1-2-3-4-5-6-74.323.444

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Při potížích s technickým vybavením, připojením na dálku, přístupem k dokumentům a systémům během práce z domova odkládám plnění pracovních povinností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-74.0942.991

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

12. I kdybych k tomu měl/a dobrý důvod, nedovolila bych si při práci z domova odkládat pracovní povinnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-74.4423.705

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

13. Když pracuji z domova, můj nadřízený častěji kontroluje, co dělám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-72.6133.11

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. Cítím společenský tlak, že bych při práci z domova neměl/a odkládat pracovní povinnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-73.8673.949

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

15. Při práci z domova odkládám pracovní povinnosti kvůli domácím povinnostem (například se starat o ostatní členy domácnosti apod.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
určitě nesouhlasím vs. určitě souhlasím1-2-3-4-5-6-73.6633.594

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

16. Do jaké míry se na vás vztahují následující tvrzení? Vyberte na škále (1) zcela platí, (2) spíše platí, (3) neutrální, (4) spíše neplatí, (5) zcela neplatí

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jsem zdrženlivá/zdrženlivý2.8181.287
Snadno důvěřuji druhým lidem3.1991.386
Jsem svědomitá/svědomitý, úkoly plním důkladně1.9670.938
Jsem uvolněná/uvolněný, dobře zvládám stres2.951.451
Mám živou představivost2.0721.249
Jsem společenská/společenský2.8231.427
Mám sklon kritizovat ostatní a hledat na druhých chyby3.211.426
Mám sklony k lenosti2.581.304
Snadno znervózním a jsem nejistá/nejistý2.7851.329
Umění mě příliš nezajímá3.3592.02

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik osob s vámi sdílí společnou domácnost?

5. Záměrné odkládání pracovních úkolů a jejich plnění na poslední chvíli by (pro mě) bylo:

6. Lidé, kteří jsou pro mě důležití, si myslí, že není v pořádku při práci z domova odkládat pracovní úkoly a záměrně je plnit až na poslední chvíli.

7. Je mi jedno, jestli moji nadřízení nesouhlasí s odkládáním pracovních povinností.

8. Jestli budu odkládat pracovní povinnosti, je při práci z domova pouze na mém rozhodnutí.

9. Vzájemně komunikovat v rámci našeho týmu a odvádět efektivní práci je při práci z domova

10. Většina mých kolegů při práci z domova záměrně odkládá plněních pracovních úkolů a plní je až na poslední chvíli.

11. Při potížích s technickým vybavením, připojením na dálku, přístupem k dokumentům a systémům během práce z domova odkládám plnění pracovních povinností.

12. I kdybych k tomu měl/a dobrý důvod, nedovolila bych si při práci z domova odkládat pracovní povinnosti.

13. Když pracuji z domova, můj nadřízený častěji kontroluje, co dělám.

14. Cítím společenský tlak, že bych při práci z domova neměl/a odkládat pracovní povinnosti.

15. Při práci z domova odkládám pracovní povinnosti kvůli domácím povinnostem (například se starat o ostatní členy domácnosti apod.).

16. Do jaké míry se na vás vztahují následující tvrzení? Vyberte na škále (1) zcela platí, (2) spíše platí, (3) neutrální, (4) spíše neplatí, (5) zcela neplatí

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaký je váš věk?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik osob s vámi sdílí společnou domácnost?

5. Záměrné odkládání pracovních úkolů a jejich plnění na poslední chvíli by (pro mě) bylo:

6. Lidé, kteří jsou pro mě důležití, si myslí, že není v pořádku při práci z domova odkládat pracovní úkoly a záměrně je plnit až na poslední chvíli.

7. Je mi jedno, jestli moji nadřízení nesouhlasí s odkládáním pracovních povinností.

8. Jestli budu odkládat pracovní povinnosti, je při práci z domova pouze na mém rozhodnutí.

9. Vzájemně komunikovat v rámci našeho týmu a odvádět efektivní práci je při práci z domova

10. Většina mých kolegů při práci z domova záměrně odkládá plněních pracovních úkolů a plní je až na poslední chvíli.

11. Při potížích s technickým vybavením, připojením na dálku, přístupem k dokumentům a systémům během práce z domova odkládám plnění pracovních povinností.

12. I kdybych k tomu měl/a dobrý důvod, nedovolila bych si při práci z domova odkládat pracovní povinnosti.

13. Když pracuji z domova, můj nadřízený častěji kontroluje, co dělám.

14. Cítím společenský tlak, že bych při práci z domova neměl/a odkládat pracovní povinnosti.

15. Při práci z domova odkládám pracovní povinnosti kvůli domácím povinnostem (například se starat o ostatní členy domácnosti apod.).

16. Do jaké míry se na vás vztahují následující tvrzení? Vyberte na škále (1) zcela platí, (2) spíše platí, (3) neutrální, (4) spíše neplatí, (5) zcela neplatí

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zaludova, T.Teorie plánovaného prokrastinování (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://78670.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.