Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita mládeže

Kriminalita mládeže

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla London
Šetření:15. 08. 2023 - 17. 08. 2023
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotázníku týkajícího se kriminality dětí a mládeže, který mi pomůže při závěrečné práci, kterou právě zpracovávám. Dotazník Vám zabere okolo 5 minut a jeho vyplněním mi velice pomůžete. Předem děkuji Adéla

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2665 %65 %  
Muž1435 %35 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 a více2152,5 %52,5 %  
21 - 301435 %35 %  
15- 20512,5 %12,5 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s kriminalitou dětí a mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2972,5 %72,5 %  
Ne1127,5 %27,5 %  

Graf

4. Jaké trestné činnosti se podle Vás děti a mladiství dopouštějí nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vandalismus3075 %75 %  
Majetková trestná činnost615 %15 %  
Násilná kriminalita25 %5 %  
Mravnostní kriminalita25 %5 %  

Graf

5. Myslíte si, že tresty ukládané dětem a mladistvým jsou dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2562,5 %62,5 %  
Ano1537,5 %37,5 %  

Graf

6. Myslíte si, že kriminalita dětí a mládež se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše zvyšuje2562,5 %62,5 %  
zůstává stejná1127,5 %27,5 %  
spíše snižuje410 %10 %  

Graf

7. Který vnější faktor podle Vás nejvíce ovlivňuje vznik kriminality u dětí a mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina1537,5 %37,5 %  
Vrstevnické skupiny1127,5 %27,5 %  
Prostředí820 %20 %  
Média a sociální sítě615 %15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Setkali jste se někdy s kriminalitou dětí a mládeže?

4. Jaké trestné činnosti se podle Vás děti a mladiství dopouštějí nejčastěji?

5. Myslíte si, že tresty ukládané dětem a mladistvým jsou dostatečné?

6. Myslíte si, že kriminalita dětí a mládež se:

7. Který vnější faktor podle Vás nejvíce ovlivňuje vznik kriminality u dětí a mládeže?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Setkali jste se někdy s kriminalitou dětí a mládeže?

4. Jaké trestné činnosti se podle Vás děti a mladiství dopouštějí nejčastěji?

5. Myslíte si, že tresty ukládané dětem a mladistvým jsou dostatečné?

6. Myslíte si, že kriminalita dětí a mládež se:

7. Který vnější faktor podle Vás nejvíce ovlivňuje vznik kriminality u dětí a mládeže?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

London, A.Kriminalita mládeže (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://78825.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.