Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace ve stavebním podniku

Motivace ve stavebním podniku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Erberová
Šetření:06. 05. 2010 - 13. 05. 2010
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):27 / 27
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí podkladů k mé bakalářské práci na téma Formy a metody motivace v práci stavební firmy. V této práci se snažím o vytvoření přehledu o motivačních systémech ve stavebnictví. Snažím se také určit rozdíly v motivaci fyzicky a manuálně pracujícími zaměstnanci.

Odpovědi respondentů

1. Můj plat mě přiměřeně odměňuje za můj přínos

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím133,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  
souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

2. Systém odměňování je jasný a srozumitelný

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím133,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

3. Pro personál je dobré být odměňován podle přínosu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím266,67 %66,67 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

4. Kritéria pro stanovování mého platu jsou spravedlivá

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím133,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  
souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

5. Vysoce schopní pracovníci by měli být placeni lépe než méně schopní

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím266,67 %66,67 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

6. Mzdové/ platové sazby v podniku neodpovídají úrovni odpovědnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím133,33 %33,33 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  
nesouhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

7. Moje mzdová/platová sazba je příznovější než mzdové/platové sazby mimo podnik

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím133,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

8. Můj plat neodráží můj výkon

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím133,33 %33,33 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  
nesouhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

9. Současný systém odměňování povzbuzuje k lepšímu výkonu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím133,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

10. Systém odměňování je špatný a je třeba jej revidovat (přeskoumat)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím266,67 %66,67 %  
souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

11. Jsou mi jasné normy výkonu, které se ode mě očekávají

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím266,67 %66,67 %  
souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

12. Nerozumím úrovním schopností, které se ode mne očekávají

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím266,67 %66,67 %  
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

13. Systémhodnocení pracovníků je užitečný

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím266,67 %66,67 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

14. Od mého manažera dostávám dobrou zpětnou vazbu na svůj výkon

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím266,67 %66,67 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

15. Můj manažer nemá ve skutečnosti zájem mě hodnotit

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím266,67 %66,67 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

16. Hodnotící rozhovory mě motivují

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím266,67 %66,67 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

17. Proces stanovování cílů a posuzování výsledků je spravedlivý

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  
souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

18. Posuzování mého výkonu mým manažerem je objektivní a spravedlivé

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím266,67 %66,67 %  
souhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

19. Hodnocení pracovního výkonu mi nepomáhá ke zlepšení mého výkonu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím133,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím133,33 %33,33 %  
nesouhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

20. Hodnocení pracovního výkonu jasně ukazuje, jaké další vzdělávání bych potřeboval

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím266,67 %66,67 %  
nesouhlasím133,33 %33,33 %  

Graf

21. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž266,67 %66,67 %  
Žena133,33 %33,33 %  

Graf

22. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30266,67 %66,67 %  
31-40133,33 %33,33 %  

Graf

23. Vzděláni

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské266,67 %66,67 %  
základní133,33 %33,33 %  

Graf

24. Jak vás motivují tyto odměny? (prosím seřaďte od nejlepší k nejhorší)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
peníze10
zaměstnanecké výhody - benefity2.6670.889
uznání nadřízeného4.3331.556
vědění, že se podílím na důležitém projektu42.667
kolektiv spolupracovníků3.6670.889
možnost postupu60.667
jiné6.3330.889

Graf

25. čemu dávám v zaměstnání přednost? (prosím seřaďte od nejlepší k nejhorší)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
finanční ohodnocení10
pracovní růst4.6674.222
míra samostatnosti3.6672.889
kolektiv spolupracovníků30.667
spolupráce na zaměření a podobě podniku60.667
informovanost50.667
míra své zodpovědnosti4.6672.889

Graf

26. Kterému způsobu ohodnocení dáváte přednost? (prosím seřaďte od nejlepší k nejhorší)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
navýšení mzdy1.6670.222
provize za práci jednotlivce2.3330.889
provize za práci celé skupiny3.6670.222
zlepšení osobního pracovního hodnocení2.3331.556

Graf

27. Kolik zaměstnancůmá přibližně společnost ve které pracuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10133,33 %33,33 %  
11-50133,33 %33,33 %  
200 a více133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Erberová, L.Motivace ve stavebním podniku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7903.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.