Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zájem o výuku jezdectví

Zájem o výuku jezdectví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Hanová
Šetření:06. 05. 2010 - 09. 05. 2010
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. V tomto dotazníku bych chtěla zjistit, jaký zájem je o výuku jezdectví a k jakým cílovým skupinám by bylo nejlépe tuto službu nabídnout. Výsledky budou použity pro seminární práci z předmětu Marketing služeb, ale nejenom pro ni. Velmi děkuji za vaši ochotu tento dotazník vyplnit.

Odpovědi respondentů

1. Měl(a) byste zájem o výuku jezdectví? (Pokud máte zájem o výuku pro dítě, další údaje vyplňujte za něj.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,měl(a) bych zájem1270,59 %70,59 %  
ne529,41 %29,41 %  

Graf

2. Máte nějaké zkušenosti s jízdou na koni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - znám základy847,06 %47,06 %  
ne423,53 %23,53 %  
ano - jsem pokročilý(á)423,53 %23,53 %  
ano - jsem mírně pokročilý(á)15,88 %5,88 %  

Graf

3. Po zvládnutí základů jezdectví, byste se dále chtěl(a) věnovat:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jezdectví pouze jako volnočasové aktivitě857,14 %47,06 %  
drezurní přípravě321,43 %17,65 %  
westernové přípravě321,43 %17,65 %  
parkurové přípravě214,29 %11,76 %  

Graf

4. Kolik byste byl(a) ochoten(na) zaplatit za 1 hodinu výuky:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 200 Kč956,25 %52,94 %  
do 500 Kč318,75 %17,65 %  
do 100 Kč212,5 %11,76 %  
do 50 Kč212,5 %11,76 %  

Graf

5. Měl(a) byste zájem spíše o výuku:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální, ale finančně nákladnější1168,75 %64,71 %  
skupinovou, ale levnější531,25 %29,41 %  

Graf

6. Jako dny výuky byste si zvolil(a) spíše:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všední den - odpoledne1062,5 %58,82 %  
víkend - dopoledne318,75 %17,65 %  
víkend - odpoledne212,5 %11,76 %  
všední den - dopoledne16,25 %5,88 %  

Graf

7. Jak často byste uvítal(a) hodiny výuky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně637,5 %35,29 %  
každý den druhý den425 %23,53 %  
2x týdně425 %23,53 %  
každý den212,5 %11,76 %  

Graf

8. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let1164,71 %64,71 %  
15 - 18 let635,29 %35,29 %  

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1376,47 %76,47 %  
muž423,53 %23,53 %  

Graf

10. Z jakého kraje pocházíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jihomoravský529,41 %29,41 %  
Praha211,76 %11,76 %  
Olomoucký15,88 %5,88 %  
jihomoravského 15,88 %5,88 %  
brno15,88 %5,88 %  
pce15,88 %5,88 %  
plzenský15,88 %5,88 %  
Zlínský kraj15,88 %5,88 %  
vysočina15,88 %5,88 %  
...15,88 %5,88 %  
středočeský15,88 %5,88 %  
Pardubický15,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hanová, H.Zájem o výuku jezdectví (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7917.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.