Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání mobilního telefonu

Používání mobilního telefonu

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Kašparová
Šetření:26. 10. 2023 - 02. 11. 2023
Počet respondentů:151
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsme studentky bakalářského studia na Univerzitě Pardubice a prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který je zcela dobrovolný a anonymní. Tento dotazník slouží k účelům seminární práce v rámci předmětu Marketingový výzkum. Dotazník Vám nezabere více než 3 minuty a je určen pro osoby starší 18 let.

Cílem dotazníku je zjistit, jak často a k čemu lidé používají mobilní telefon, a z jakého důvodu by chtěli omezit jeho používání. Vaše odpovědi nám pomohou lépe porozumět Vašemu vztahu k mobilnímu telefonu. Dotazník se skládá z 8 otázek s možností výběru jedné odpovědi, popř. doplnění vlastní odpovědi. 

Odpovědi respondentů

1. Kolik hodin za den průměrně věnujete mobilnímu telefonu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23422,52 %22,52 %  
42717,88 %17,88 %  
32617,22 %17,22 %  
52617,22 %17,22 %  
1149,27 %9,27 %  
674,64 %4,64 %  
863,97 %3,97 %  
742,65 %2,65 %  
4.510,66 %0,66 %  
1110,66 %0,66 %  
ostatní odpovědi 3.5
0.5
10
12
0.01
53,31 %3,31 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.55
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.49
Směrodatná odchylka:1.58
Medián:3
Modus:2

Graf

2. Kdy nejčastěji využíváte mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpoledne po práci/škole5939,07 %39,07 %  
během pracovní doby/školy4328,48 %28,48 %  
večer před spaním3925,83 %25,83 %  
ráno po probuzení106,62 %6,62 %  

Graf

3. K čemu nejčastěji využíváte mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
komunikace (telefonování, zprávy)5335,1 %35,1 %  
sociální sítě4227,81 %27,81 %  
zábava (hry, videa, hudba, ...)2617,22 %17,22 %  
vyhledávání na internetu1811,92 %11,92 %  
práce/škola (e-mail, kalendář, ...)127,95 %7,95 %  

Graf

4. Jaký typ komunikace na mobilním telefonu preferujete nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aplikace pro zasílání zpráv (WhatsApp, Messenger, ...)11274,17 %74,17 %  
hovory3019,87 %19,87 %  
SMS95,96 %5,96 %  

Graf

5. Míváte pocit, že byste měl/a omezit používání mobilního telefonu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9663,58 %63,58 %  
ne5536,42 %36,42 %  

Graf

6. Co by pro Vás bylo hlavním důvodem omezit používání mobilního telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
efektivnější využití času7952,32 %52,32 %  
zlepšení fyzického a duševního zdraví2717,88 %17,88 %  
ochrana soukromí a bezpečí2516,56 %16,56 %  
udržení lepšího vztahu s rodinou a přáteli127,95 %7,95 %  
zlepšení produktivity85,3 %5,3 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10972,67 %72,19 %  
muž4127,33 %27,15 %  

Graf

8. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
214731,13 %31,13 %  
22138,61 %8,61 %  
20127,95 %7,95 %  
4753,31 %3,31 %  
5342,65 %2,65 %  
4042,65 %2,65 %  
2342,65 %2,65 %  
5042,65 %2,65 %  
2431,99 %1,99 %  
3331,99 %1,99 %  
ostatní odpovědi 38
52
36
25
18
19
46
37
49
54
57
15
42
41
48
51
29
39
28
45
69
62
34
55
43
30
58
79
83
493
35
31
64
27
87
56
32
5234,44 %34,44 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.66
Minimum:20
Maximum:58
Variační rozpětí:38
Rozptyl:154.15
Směrodatná odchylka:12.42
Medián:22
Modus:21

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik hodin za den průměrně věnujete mobilnímu telefonu?

2. Kdy nejčastěji využíváte mobilní telefon?

3. K čemu nejčastěji využíváte mobilní telefon?

4. Jaký typ komunikace na mobilním telefonu preferujete nejvíce?

5. Míváte pocit, že byste měl/a omezit používání mobilního telefonu?

6. Co by pro Vás bylo hlavním důvodem omezit používání mobilního telefonu?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik hodin za den průměrně věnujete mobilnímu telefonu?

2. Kdy nejčastěji využíváte mobilní telefon?

3. K čemu nejčastěji využíváte mobilní telefon?

4. Jaký typ komunikace na mobilním telefonu preferujete nejvíce?

5. Míváte pocit, že byste měl/a omezit používání mobilního telefonu?

6. Co by pro Vás bylo hlavním důvodem omezit používání mobilního telefonu?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kašparová, K.Používání mobilního telefonu (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://79172.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.