Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Národní parky v ČR

Národní parky v ČR

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Dvořáková
Šetření:05. 11. 2023 - 19. 11. 2023
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka 3. ročníku na gymnáziu a tento dotazník použiji pro vypracování své seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Má podle Vás smysl chránit přírodu v národních parcích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9897,03 %97,03 %  
ne21,98 %1,98 %  
nevím10,99 %0,99 %  

Graf

2. Měl by podle Vás vzniknout další národní park?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7473,27 %73,27 %  
ne2726,73 %26,73 %  

Graf

3. Kde by podle Vás měl vzniknout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeseníky4342,57 %42,57 %  
Křivoklátsko3534,65 %34,65 %  
Soutok (soutok Moravy a Dyje)3231,68 %31,68 %  
Další by neměl vzniknout2524,75 %24,75 %  

Graf

4. Bydlíte v blízkosti národního parku nebo CHKO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5857,43 %57,43 %  
ano4342,57 %42,57 %  

Graf

5. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5655,45 %55,45 %  
Muž4544,55 %44,55 %  

Graf

6. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3598,91 %8,91 %  
3365,94 %5,94 %  
1754,95 %4,95 %  
3254,95 %4,95 %  
2954,95 %4,95 %  
4243,96 %3,96 %  
2543,96 %3,96 %  
3043,96 %3,96 %  
5443,96 %3,96 %  
5543,96 %3,96 %  
ostatní odpovědi 50
27
38
40
45
64
44
22
21
36
24
39
65
34
53
20
555
58
28
14
16
43
59
41
18
48
46
52
15
26
75
63
68
5150,5 %50,5 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:37.04
Minimum:17
Maximum:64
Variační rozpětí:47
Rozptyl:134.86
Směrodatná odchylka:11.61
Medián:35
Modus:35

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Měl by podle Vás vzniknout další národní park?

  • odpověď ne:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Další by neměl vzniknout na otázku 3. Kde by podle Vás měl vzniknout?

3. Kde by podle Vás měl vzniknout?

  • odpověď Další by neměl vzniknout:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Měl by podle Vás vzniknout další národní park?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Má podle Vás smysl chránit přírodu v národních parcích?

2. Měl by podle Vás vzniknout další národní park?

3. Kde by podle Vás měl vzniknout?

4. Bydlíte v blízkosti národního parku nebo CHKO?

5. Pohlaví

6. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Má podle Vás smysl chránit přírodu v národních parcích?

2. Měl by podle Vás vzniknout další národní park?

3. Kde by podle Vás měl vzniknout?

4. Bydlíte v blízkosti národního parku nebo CHKO?

5. Pohlaví

6. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dvořáková , P.Národní parky v ČR (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://79249.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.