Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkoholismus

Alkoholismus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Čaníková
Šetření:08. 05. 2010 - 29. 05. 2010
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, budu moc ráda, když mi pomůžete vyplnit tento dotazník.Je to práce do školy.díky moc za tvůj čas :)

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10362,05 %62,05 %  
Muž6237,35 %37,35 %  
6ena10,6 %0,6 %  

Graf

2. Jaká jste věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-307947,59 %47,59 %  
0-206639,76 %39,76 %  
31-402112,65 %12,65 %  

Graf

3. Jak často pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2x týdně12374,1 %74,1 %  
3-5x týdně3521,08 %21,08 %  
6 a vícekrát týdně84,82 %4,82 %  

Graf

4. Myslíte často na alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12877,11 %77,11 %  
ano3822,89 %22,89 %  

Graf

5. Pijete alkohol při nějaké náročné nebo stresové situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9255,42 %55,42 %  
Občas6337,95 %37,95 %  
Ano116,63 %6,63 %  

Graf

6. Jak často pijete měkký alkohol (víno, pivo)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2x týdně11770,48 %70,48 %  
3-5x týdně4325,9 %25,9 %  
6 a vícekrát týdně63,61 %3,61 %  

Graf

7. Jak často pijete tvrdý alkohol?(vodka absint)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2x týdně16096,39 %96,39 %  
3-5x týdně63,61 %3,61 %  

Graf

8. Co pro vás alkohol znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skvělé odreagování11971,69 %71,69 %  
nic, nepiji ho2716,27 %16,27 %  
všechno, chutná mi2012,05 %12,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jak často pijete měkký alkohol (víno, pivo)?

  • odpověď 3-5x týdně:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-5x týdně na otázku 3. Jak často pijete alkohol?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaká jste věková kategorie?

3. Jak často pijete alkohol?

4. Myslíte často na alkoholické nápoje?

5. Pijete alkohol při nějaké náročné nebo stresové situaci?

6. Jak často pijete měkký alkohol (víno, pivo)?

7. Jak často pijete tvrdý alkohol?(vodka absint)

8. Co pro vás alkohol znamená?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaká jste věková kategorie?

3. Jak často pijete alkohol?

4. Myslíte často na alkoholické nápoje?

5. Pijete alkohol při nějaké náročné nebo stresové situaci?

6. Jak často pijete měkký alkohol (víno, pivo)?

7. Jak často pijete tvrdý alkohol?(vodka absint)

8. Co pro vás alkohol znamená?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čaníková, V.Alkoholismus (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7926.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.