Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní hodnoty

Firemní hodnoty

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Huynhová
Šetření:09. 11. 2023 - 19. 11. 2023
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):27 / 16.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:28,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, vážení respondenti,  


jsme studenti Vysoké školy ekonomické v Praze a studujeme vedlejší specializaci Projektový management. Pro úspěšné složení předmětu potřebujeme navrhnout projekt pro Českou spořitelnu v oblastní firemních hodnot, jehož součástí je i dotazníkové šetření. Vyplnění našeho dotazníku by Vám mělo zabrat pouze 10 minut Vašeho času 

Předem Vám děkujeme za Vaši účast a pomoc v našem studiu, 

Tým 3

Odpovědi respondentů

1. Setkal/s jste se ve vaší současné práci s firemními hodnotami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano952,94 %52,94 %  
Ne847,06 %47,06 %  

Graf

2. Co pro Vás znamenají firemní hodnoty?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

blbosti z kindermanagemantu

Celkem nic

Fráze

Hodnoty, které jsou pro nás všechny respektovatelné, které nás nějak spojují a charakterizují naši snahu (nebo by alespoň měly :-D)

Nic

problém

3. Jaký je váš aktuální postoj k firemním hodnotám ve vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální555,56 %29,41 %  
Pozitivní222,22 %11,76 %  
Žádný111,11 %5,88 %  
Negativní111,11 %5,88 %  

Graf

4. Jak často jste v minulém měsíci aktivně uplatňovali firemní hodnoty ve vaší práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy666,67 %35,29 %  
Denně222,22 %11,76 %  
Zřídka111,11 %5,88 %  

Graf

5. Jak často dostáváte zpětnou vazbu od nadřízených nebo kolegů ohledně Vašeho projevu firemních hodnot ve svém zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pravidelněotázka č. 6, Občas (nepravidelně)otázka č. 7, Zřídkaotázka č. 8, Nikdyotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy444,44 %23,53 %  
Zřídka222,22 %11,76 %  
Občas (nepravidelně)222,22 %11,76 %  
Pravidelně111,11 %5,88 %  

Graf

6. Jste spokojený/á s pravidelnou zpětnou vazbou od nadřízených a kolegů ohledně Vašeho projevu firemních hodnot ve svém zaměstnání? (1- naprosto nespokojen(á), 5 - naprosto spokojen(á))

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51100 %5,88 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:5
Maximum:5
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:5
Modus:5

Graf

7. Jste spokojený/á s občasnou zpětnou vazbou od nadřízených a kolegů ohledně Vašeho projevu firemních hodnot ve svém zaměstnání? (1- naprosto nespokojen(á), 5 - naprosto spokojen(á))

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5150 %5,88 %  
3150 %5,88 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:4
Modus:5

Graf

8. Jste spokojený/á se zřídka vyjádřenou zpětnou vazbou od nadřízených a kolegů ohledně Vašeho projevu firemních hodnot ve svém zaměstnání? (1- naprosto nespokojen(á), 5 - naprosto spokojen(á))

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3150 %5,88 %  
4150 %5,88 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3.5
Modus:3

Graf

9. Jste spokojený/á, že nedostáváte od nadřízených a kolegů zpětnou vazbu ohledně Vašeho projevu firemních hodnot ve svém zaměstnání? (1- naprosto nespokojen(á), 5 - naprosto spokojen(á))

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3250 %11,76 %  
1125 %5,88 %  
5125 %5,88 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.67
Směrodatná odchylka:1.63
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Myslíte si, že vedení organizace aktivně uplatňuje firemní hodnoty ve svém rozhodování a jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím333,33 %17,65 %  
Spíše ano333,33 %17,65 %  
Ano222,22 %11,76 %  
Ne111,11 %5,88 %  

Graf

11. Dále je uvedeno několik tvrzení, uveďte, jestli s nimi souhlasíte, spíše souhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo nesouhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Jsou hodnoty vaší organizace prosazovány/představovány zaměstnancům spíše aktivně nebo pasivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Aktivně (např.: prezentace/meeting firemní kultury)otázka č. 17, Pasivně (např.: vyvěšené na zdi/v etickém kodexu)otázka č. 13, Nevímotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pasivně (např.: vyvěšené na zdi/v etickém kodexu)666,67 %35,29 %  
Aktivně (např.: prezentace/meeting firemní kultury)222,22 %11,76 %  
Nevím111,11 %5,88 %  

Graf

13. Pokud pasivně, přijde Vám pasivní způsob prezentace hodnot dostatečný pro to, aby všichni tyto hodnoty neustále dodržovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím350 %17,65 %  
Ne350 %17,65 %  

Graf

14. Pokud pasivně, máte pocit, že aktivnější prosazování hodnot by zvýšilo jejich využívání většinou zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne350 %17,65 %  
Nevím233,33 %11,76 %  
Ano116,67 %5,88 %  

Graf

15. Co si představíte pod pojmem firemní hodnoty?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Firma proklamuje a dodržuje určitý morální standard nebo se zapojuje do filantropie

módní nesmysl

Nic

peníze - dobrá výplata

Vyšší principy, podle kterých by měli zaměstnanci pracovat.

16. Dále je uvedeno několik tvrzení, uveďte, jestli s nimi souhlasíte, spíše souhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo nesouhlasíte.

Za předpokladu definice: "Firemní hodnoty jsou principy chování, pravidla a myšlenky, se kterými se ztotožňuje a podle kterých žije a funguje celá firma. Jsou takovou směrovkou či kompasem, kam se má firma ubírat, jak se mají zaměstnanci chovat a co mohou zákazníci očekávat."

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Dále je uvedeno několik tvrzení. Uveďte, zda by se Vám líbilo, spíše líbilo, spíše nelíbilo, nelíbilo jejich uskutečnění.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Které z následujících forem považujete za NEJEFEKTIVNĚJŠÍ pro předávání firemních hodnot ostatním kolegům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ocenění a motivace zaměstnanců952,94 %52,94 %  
Viditelné vyvěšení (vyobrazení) hodnot v prostorách firmy847,06 %47,06 %  
Mentorování a osobní příklad741,18 %41,18 %  
Interní workshopy a školení529,41 %29,41 %  
Firemní komunikační média (např. firemní intranet)211,76 %11,76 %  
Týmová setkání a prezentace15,88 %5,88 %  
žádné15,88 %5,88 %  
nic, dejte zaměstnancům pokoj s těmi kravinami vy pijavice15,88 %5,88 %  

Graf

19. Které z následujících forem považujete za NEJMÉNĚ EFEKTIVNÍ pro předávání firemních hodnot ostatním kolegům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Interní workshopy a školení635,29 %35,29 %  
Firemní komunikační média (např. firemní intranet)635,29 %35,29 %  
Viditelné vyvěšení (vyobrazení) hodnot v prostorách firmy529,41 %29,41 %  
Týmová setkání a prezentace423,53 %23,53 %  
Mentorování a osobní příklad211,76 %11,76 %  
všechny15,88 %5,88 %  
Ocenění a motivace zaměstnanců15,88 %5,88 %  

Graf

20. Kolik aktivit ročně zaměřených čistě na firemní hodnoty Vám přijde ideální?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0741,18 %41,18 %  
2529,41 %29,41 %  
1317,65 %17,65 %  
10211,76 %11,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.53
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:6.27
Směrodatná odchylka:2.5
Medián:1
Modus:0

Graf

21. Jaký by podle Vás měl být ideální způsob ocenění a motivace zaměstnanců za projev firemních hodnot?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nevim

Ocenění - diplom, finanční prémie Motivace - bodový systém všech zaměstnanců na nástěnce na dobře viditelném místě (např. na chodbě)

ocenění v rámci hodnoticích pohovorů, při nadstandardním výkonu nebo mimořádně vynikajících projevech ocenění finanční

peníze

Peníze

peníze - odměny

pochvala, drobná finanční odměna

Prémie

Veřejná pochvala, popř. zároveň s malým dárkem

žádný

22. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1164,71 %64,71 %  
Žena635,29 %35,29 %  

Graf

23. Jaký je Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-39635,29 %35,29 %  
40-49423,53 %23,53 %  
18-29317,65 %17,65 %  
50-59317,65 %17,65 %  
60+15,88 %5,88 %  

Graf

24. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou741,18 %41,18 %  
Vysokoškolské magisterské529,41 %29,41 %  
Vysokoškolské bakalářské211,76 %11,76 %  
Vysokoškolské doktorské15,88 %5,88 %  
Středoškolské15,88 %5,88 %  
VŠ doktorské15,88 %5,88 %  

Graf

25. Jaký je typ Vašeho pracovního úvazku? (v délce hodin za pracovní týden)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 hodin týdně1270,59 %70,59 %  
Do 20 hodin týdně211,76 %11,76 %  
20-39 hodin týdně211,76 %11,76 %  
Nepracuji 15,88 %5,88 %  

Graf

26. Odkud vykonáváte svou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
On-site (např.: v kanceláři)1376,47 %76,47 %  
Hybrid (kombinovaně - částečně z homeoffice a částečně z kanceláře)423,53 %23,53 %  

Graf

27. Zde máte prostor, vyjádřit se k našemu dotazníku.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

:-)

Dotazník od autorů z jiného světa.

takové kraviny jako firemní hodnoty fakt někoho zajímají? Chudák, takový nemá vlastní hlavu ani život... Biorobot, zombie...

Úplně chybí kolonky pro bývalé pracovníky

Vaše starosti na mou hlavu.

Velmi záleží na typu firmy - u nás poněkud nestandardní (školicí společnost, kde 95 % zaměstnanců jsou odborníci na management a soft skills, takže firemní hodnoty, proklientský přístup sami respektujeme - a jinde pomáháme uvádět do praxe). Jiné je to u mých zákazníků, kde s firemními hodnotami často dost bojují :-D)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Huynhová, P.Firemní hodnoty (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://79273.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.