Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronická komunikace

Elektronická komunikace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ingrid Švástová
Šetření:01. 12. 2023 - 31. 12. 2023
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji, že jste si našli čas na vyplnění tohoto dotazníku. Vaše názory a zkušenosti s finančními správou jsou pro mě důležité pro vypracování bakalářské práce, která se týká elektronické komunikace mezi daňovým poplatníkem a finanční správou, jejíž cílem je zjištění vnímání výhod a nevýhod elektronické komunikace mezi daňovým poplatníkem a finanční správou.

Odpovědi respondentů

1. Označte pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3750,68 %50,68 %  
žena3649,32 %49,32 %  

Graf

2. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45 – 54 let2230,14 %30,14 %  
35 - 44 let1621,92 %21,92 %  
25 - 34 let1621,92 %21,92 %  
55 – 64 let912,33 %12,33 %  
18 – 24 let68,22 %8,22 %  
65 let a více45,48 %5,48 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3750,68 %50,68 %  
vysokoškolské3142,47 %42,47 %  
vyučen34,11 %4,11 %  
základní22,74 %2,74 %  

Graf

4. Z jak velkého místa bydliště pocházíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 90 000 obyvatel3345,21 %45,21 %  
50 000 – 90 000 obyvatel1115,07 %15,07 %  
do 999 obyvatel810,96 %10,96 %  
5 000 – 19 999 obyvatel79,59 %9,59 %  
2 000 – 4 999 obyvatel68,22 %8,22 %  
20 000 – 49 999 obyvatel68,22 %8,22 %  
1 000 – 1 999 obyvatel22,74 %2,74 %  

Graf

5. Uveďte, z jakého jste kraje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský1926,03 %26,03 %  
Praha1419,18 %19,18 %  
Moravskoslezský810,96 %10,96 %  
Středočeský68,22 %8,22 %  
Jihomoravský68,22 %8,22 %  
Pardubický56,85 %6,85 %  
Ústecký34,11 %4,11 %  
Vysočina34,11 %4,11 %  
Olomoucký34,11 %4,11 %  
Zlínský34,11 %4,11 %  
Plzeňský11,37 %1,37 %  
Liberecký11,37 %1,37 %  
Královehradecký11,37 %1,37 %  

Graf

6. Máte zkušenosti s jakoukoli komunikací (osobní či elektronickou) s finanční správou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6487,67 %87,67 %  
ne912,33 %12,33 %  

Graf

7. Pakliže máte zkušenosti s finanční správou, jaký je váš vztah k finanční správě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poplatník daně z nemovitosti2838,36 %38,36 %  
fyzická osoba nepodnikající1926,03 %26,03 %  
fyzická osoba podnikající1824,66 %24,66 %  
právnická osoba68,22 %8,22 %  
účetní22,74 %2,74 %  

Graf

8. Jak často jste měli v minulosti interakci s finanční správou týkající se placení daní nebo jiných daňový záležitostí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často5676,71 %76,71 %  
nikdy1013,7 %13,7 %  
měsíčně56,85 %6,85 %  
denně11,37 %1,37 %  
týdně11,37 %1,37 %  

Graf

9. V případě možnosti výběru způsobu komunikace s finanční správou, upřednostnil/a byste raději komunikaci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronickou formou (e-mail, daňová informační schránka plus dále jen "DIS+", EPO, datová4764,38 %64,38 %  
osobní1723,29 %23,29 %  
telefonickou810,96 %10,96 %  
prostřednictvím poštovních služeb11,37 %1,37 %  

Graf

10. Jak často využíváte elektronickou komunikaci (např. e-maily, webové portály) při komunikaci s finanční správou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často4561,64 %61,64 %  
nikdy1723,29 %23,29 %  
denně68,22 %8,22 %  
měsíčně45,48 %5,48 %  
týdně11,37 %1,37 %  

Graf

11. V případě, že komunikujete s finanční správou prostřednictvím elektronické komunikace, provádíte komunikaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/a5169,86 %69,86 %  
prostřednictvím jiné osoby (daňový poradce, účetní, apod.)1621,92 %21,92 %  
jsem nucen/a požádat o pomoc68,22 %8,22 %  

Graf

12. Máte aktivovanou DIS+:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím o tomto způsobu komunikace2939,73 %39,73 %  
ne2432,88 %32,88 %  
ano2027,4 %27,4 %  

Graf

13. Jak často vstupujete do DIS+:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec5271,23 %71,23 %  
jen pokud činím podání vůči FS1013,7 %13,7 %  
občas810,96 %10,96 %  
pravidelně34,11 %4,11 %  

Graf

14. Týká se vás nově povinnost komunikovat s finanční správou pomocí datové schránky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3649,32 %49,32 %  
ano2230,14 %30,14 %  
nevím1520,55 %20,55 %  

Graf

15. Souhlasíte, že povinnost užívání datových schránek přispěla k rychlejší a efektivnější komunikaci mezi daňovým poplatníkem a správcem daně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3345,21 %45,21 %  
nevím2128,77 %28,77 %  
ne1926,03 %26,03 %  

Graf

16. V čem spatřujete hlavní výhody elektronické komunikace s finanční správou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zrychlení procesu komunikace4156,16 %56,16 %  
žádné výhody nevnímám1115,07 %15,07 %  
snížení administrativní zátěže1013,7 %13,7 %  
snadnější sledování dokumentace68,22 %8,22 %  
nižší náklady45,48 %5,48 %  
zlepšená dostupnost informací11,37 %1,37 %  

Graf

17. V čem spatřujete hlavní nevýhody elektronické komunikace s finanční správou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obtížnost v zacházení s elektronickými systémy2331,51 %31,51 %  
žádné nevýhody nevnímám2128,77 %28,77 %  
technické problémy a výpadky1520,55 %20,55 %  
zvýšená zátěž na poplatníka79,59 %9,59 %  
bezpečnostní rizika68,22 %8,22 %  
vyšší náklady ve smyslu investice do softwaru11,37 %1,37 %  

Graf

18. Myslíte si, že by měly být poskytovány další služby nebo zlepšení, aby byla elektronická komunikace s finanční správou efektivnější? Pokud ano, jaká:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení návodů pro daňové poplatníky2736,99 %36,99 %  
více dostupných elektronických formulářů2331,51 %31,51 %  
vlastní odpověď1419,18 %19,18 %  
dostupná školení daňových poplatníků912,33 %12,33 %  

Graf

19. Jak vnímáte úroveň povědomí o možnostech elektronické komunikace s finanční správou mezi daňovými poplatníky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná3345,21 %45,21 %  
nedostatečná2128,77 %28,77 %  
dobrá1115,07 %15,07 %  
žádné povědomí56,85 %6,85 %  
velmi dobrá34,11 %4,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Z jak velkého místa bydliště pocházíte:

  • odpověď nad 90 000 obyvatel:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 5. Uveďte, z jakého jste kraje:

9. V případě možnosti výběru způsobu komunikace s finanční správou, upřednostnil/a byste raději komunikaci

  • odpověď elektronickou formou (e-mail, daňová informační schránka plus dále jen "DIS+", EPO, datová:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen pokud činím podání vůči FS na otázku 13. Jak často vstupujete do DIS+:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Označte pohlaví:

2. Vaše věková skupina:

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Z jak velkého místa bydliště pocházíte:

5. Uveďte, z jakého jste kraje:

6. Máte zkušenosti s jakoukoli komunikací (osobní či elektronickou) s finanční správou:

7. Pakliže máte zkušenosti s finanční správou, jaký je váš vztah k finanční správě:

8. Jak často jste měli v minulosti interakci s finanční správou týkající se placení daní nebo jiných daňový záležitostí:

9. V případě možnosti výběru způsobu komunikace s finanční správou, upřednostnil/a byste raději komunikaci

10. Jak často využíváte elektronickou komunikaci (např. e-maily, webové portály) při komunikaci s finanční správou:

11. V případě, že komunikujete s finanční správou prostřednictvím elektronické komunikace, provádíte komunikaci:

12. Máte aktivovanou DIS+:

13. Jak často vstupujete do DIS+:

14. Týká se vás nově povinnost komunikovat s finanční správou pomocí datové schránky:

15. Souhlasíte, že povinnost užívání datových schránek přispěla k rychlejší a efektivnější komunikaci mezi daňovým poplatníkem a správcem daně:

16. V čem spatřujete hlavní výhody elektronické komunikace s finanční správou:

17. V čem spatřujete hlavní nevýhody elektronické komunikace s finanční správou:

18. Myslíte si, že by měly být poskytovány další služby nebo zlepšení, aby byla elektronická komunikace s finanční správou efektivnější? Pokud ano, jaká:

19. Jak vnímáte úroveň povědomí o možnostech elektronické komunikace s finanční správou mezi daňovými poplatníky:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Označte pohlaví:

2. Vaše věková skupina:

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Z jak velkého místa bydliště pocházíte:

5. Uveďte, z jakého jste kraje:

6. Máte zkušenosti s jakoukoli komunikací (osobní či elektronickou) s finanční správou:

7. Pakliže máte zkušenosti s finanční správou, jaký je váš vztah k finanční správě:

8. Jak často jste měli v minulosti interakci s finanční správou týkající se placení daní nebo jiných daňový záležitostí:

9. V případě možnosti výběru způsobu komunikace s finanční správou, upřednostnil/a byste raději komunikaci

10. Jak často využíváte elektronickou komunikaci (např. e-maily, webové portály) při komunikaci s finanční správou:

11. V případě, že komunikujete s finanční správou prostřednictvím elektronické komunikace, provádíte komunikaci:

12. Máte aktivovanou DIS+:

13. Jak často vstupujete do DIS+:

14. Týká se vás nově povinnost komunikovat s finanční správou pomocí datové schránky:

15. Souhlasíte, že povinnost užívání datových schránek přispěla k rychlejší a efektivnější komunikaci mezi daňovým poplatníkem a správcem daně:

16. V čem spatřujete hlavní výhody elektronické komunikace s finanční správou:

17. V čem spatřujete hlavní nevýhody elektronické komunikace s finanční správou:

18. Myslíte si, že by měly být poskytovány další služby nebo zlepšení, aby byla elektronická komunikace s finanční správou efektivnější? Pokud ano, jaká:

19. Jak vnímáte úroveň povědomí o možnostech elektronické komunikace s finanční správou mezi daňovými poplatníky:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Švástová, I.Elektronická komunikace (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://79420.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.