Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv pracovní pozice na práci přesčas

Vliv pracovní pozice na práci přesčas

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Štrajt
Šetření:05. 12. 2023 - 07. 12. 2023
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:95,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem dotazníku je ověření závislosti práce přesčas a hypotečních úvěrů na výši pracovní pozice.

Odpovědi respondentů

1. Je Vám více jak 18 let (včetně)? Pokud odpovíte NE, prosím, nepokračujte v dotazníku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano90100 %100 %  

Graf

2. Kolik let pracujete v současném zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let3943,33 %43,33 %  
více než 5 let3235,56 %35,56 %  
0 - 12 měsíců1921,11 %21,11 %  

Graf

3. Byl/byla jste v současném zaměstnání převeden/převedena na vyšší pozici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5864,44 %64,44 %  
ano3235,56 %35,56 %  

Graf

4. Zastáváte vedoucí pozici, ve které máte podřízené zaměstnance?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5257,78 %57,78 %  
ano3842,22 %42,22 %  

Graf

5. Baví Vás náplň práce ve Vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5358,89 %58,89 %  
nevím2224,44 %24,44 %  
ne1516,67 %16,67 %  

Graf

6. Pracujete v práci přesčas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, 1 - 5 hod/týdně3640 %40 %  
NE2628,89 %28,89 %  
ANO, 6 - 10 hod/týdně2325,56 %25,56 %  
ANO, více než 10 hod/týdně55,56 %5,56 %  

Graf

7. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strojírenství2022,22 %22,22 %  
obchod a služby2022,22 %22,22 %  
státní sféra1516,67 %16,67 %  
zdravotnictví910 %10 %  
školství66,67 %6,67 %  
zemědělství44,44 %4,44 %  
Stavebnictví 22,22 %2,22 %  
bankovnictví22,22 %2,22 %  
IT22,22 %2,22 %  
Automotive11,11 %1,11 %  
Zednické práce, stavby 11,11 %1,11 %  
telekomunikace11,11 %1,11 %  
Farmaceutická výroba11,11 %1,11 %  
Výstavba 11,11 %1,11 %  
Provoz metro11,11 %1,11 %  
věda a výzkum11,11 %1,11 %  
firemní vzdělávání dospělých11,11 %1,11 %  
Soukromy sektor11,11 %1,11 %  
průmysl a výroba11,11 %1,11 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské3842,22 %42,22 %  
Vysokoškolské3437,78 %37,78 %  
Učňovský obor1617,78 %17,78 %  
Základní 11,11 %1,11 %  
Doc.11,11 %1,11 %  

Graf

9. Vyberte vhodnou variantu odpovědi na otázku Vašeho bydlení

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemovitost zatížená hypotékou3437,78 %37,78 %  
nemovitost bez hypotéky2426,67 %26,67 %  
v podnájmu1617,78 %17,78 %  
u rodičů1516,67 %16,67 %  
Neuvedu11,11 %1,11 %  

Graf

10. Kolik máte dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13741,11 %41,11 %  
02932,22 %32,22 %  
21921,11 %21,11 %  
3 a více55,56 %5,56 %  

Graf

11. Do jaké věkové kategorie patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 443943,33 %43,33 %  
45 - 592426,67 %26,67 %  
18 - 292426,67 %26,67 %  
60 a více33,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Zastáváte vedoucí pozici, ve které máte podřízené zaměstnance?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 - 29 na otázku 11. Do jaké věkové kategorie patříte?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Učňovský obor na otázku 8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi u rodičů na otázku 9. Vyberte vhodnou variantu odpovědi na otázku Vašeho bydlení

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je Vám více jak 18 let (včetně)? Pokud odpovíte NE, prosím, nepokračujte v dotazníku.

2. Kolik let pracujete v současném zaměstnání?

3. Byl/byla jste v současném zaměstnání převeden/převedena na vyšší pozici?

4. Zastáváte vedoucí pozici, ve které máte podřízené zaměstnance?

5. Baví Vás náplň práce ve Vašem zaměstnání?

6. Pracujete v práci přesčas?

7. V jakém oboru pracujete?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Vyberte vhodnou variantu odpovědi na otázku Vašeho bydlení

10. Kolik máte dětí?

11. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je Vám více jak 18 let (včetně)? Pokud odpovíte NE, prosím, nepokračujte v dotazníku.

2. Kolik let pracujete v současném zaměstnání?

3. Byl/byla jste v současném zaměstnání převeden/převedena na vyšší pozici?

4. Zastáváte vedoucí pozici, ve které máte podřízené zaměstnance?

5. Baví Vás náplň práce ve Vašem zaměstnání?

6. Pracujete v práci přesčas?

7. V jakém oboru pracujete?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Vyberte vhodnou variantu odpovědi na otázku Vašeho bydlení

10. Kolik máte dětí?

11. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štrajt, P.Vliv pracovní pozice na práci přesčas (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://79448.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.