Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fitness

Fitness

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Mašek
Šetření:15. 01. 2024 - 10. 02. 2024
Počet respondentů:86
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Maturitní práce - Fitness

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-252832,56 %32,56 %  
26-302023,26 %23,26 %  
31-401922,09 %22,09 %  
40 a více1517,44 %17,44 %  
13-1844,65 %4,65 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4754,65 %54,65 %  
Muž3945,35 %45,35 %  

Graf

3. Udržujete se ve fyzické kondici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4653,49 %53,49 %  
Občas3844,19 %44,19 %  
Ne22,33 %2,33 %  

Graf

4. Jaký trénink upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Anaerobní trénink (sprint, posilování, míčové hry)4956,98 %56,98 %  
Aerobní trénink (běh, cyklistika, plavání)3743,02 %43,02 %  

Graf

5. Kde provozujete svůj trénink?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vnitřní prostory (bazény, sportovní haly, tělocvičny, doma)3034,88 %34,88 %  
Venkovní prostředí2731,4 %31,4 %  
Fitness centrum2326,74 %26,74 %  
Vnitřní prostory (bazény, sportovní haly, tělocvičny)66,98 %6,98 %  

Graf

6. Jak často cvičíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x – 4x týdně4350 %50 %  
Jednou týdně2731,4 %31,4 %  
4x a více1618,6 %18,6 %  

Graf

7. V jakou denní dobu cvičíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 – 18hod.4248,84 %48,84 %  
18 – 22hod.2529,07 %29,07 %  
7 – 10hod. Dopoledne1112,79 %12,79 %  
10 – 14hod.89,3 %9,3 %  

Graf

8. Navštěvujete Fitness centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenavštěvuji3844,19 %44,19 %  
Ano2731,4 %31,4 %  
Občas2124,42 %24,42 %  

Graf

9. Za jakým účelem navštěvujete Fitness centra?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Udržování kondice2438,71 %27,91 %  
Nabrání váhy a svalů1829,03 %20,93 %  
Shazování váhy, hubnutí1320,97 %15,12 %  
Baví mě to711,29 %8,14 %  

Graf

10. Uvítali byste Fitness centra, kde by pracovali profesionální sportovci nebo kulturisti / kulturistky (nutriční poradci, trenéři, obsluha)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi to jedno5159,3 %59,3 %  
Ano2832,56 %32,56 %  
Ne78,14 %8,14 %  

Graf

11. Dodržujete pravidelné stravování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravuji se 5x denně3237,21 %37,21 %  
Stravuji se nepravidelně3034,88 %34,88 %  
Stravuji se 3x denně2427,91 %27,91 %  

Graf

12. Kontrolujete si nutriční hodnoty své stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy, pokud si vzpomenu4147,67 %47,67 %  
Nikdy, nezajímá mě to3540,7 %40,7 %  
Ano, vždy1011,63 %11,63 %  

Graf

13. Jakou stravu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinovaná strava7688,37 %88,37 %  
Živočišná strava78,14 %8,14 %  
Rostlinná strava33,49 %3,49 %  

Graf

14. Jak dlouho trvá váš spánek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 až 7 hodin5665,12 %65,12 %  
8 hodin a více2731,4 %31,4 %  
Méně než 5 hodin33,49 %3,49 %  

Graf

15. Používáte doplňky stravy (proteiny, vitamíny, stimulanty atd..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6474,42 %74,42 %  
Ne2225,58 %25,58 %  

Graf

16. Cvičíte s někým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, cvičím sám3945,35 %45,35 %  
Občas2529,07 %29,07 %  
Ano, s kamarády (někdo jiný)2225,58 %25,58 %  

Graf

17. Používáte pomůcky při cvičení (trhačky, rukavice, fitness opasky, posilovací gumy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoužívám4451,16 %51,16 %  
Ano, používám své2427,91 %27,91 %  
Občas, co posilovna nabízí1820,93 %20,93 %  

Graf

18. Proč jste začali cvičit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Změna životního stylu4855,81 %55,81 %  
Zdravotní důvody1922,09 %22,09 %  
Začal jsem s kamarády (s někým jiným)1618,6 %18,6 %  
Předsevzetí33,49 %3,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Udržujete se ve fyzické kondici?

  • odpověď Ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4x a více na otázku 6. Jak často cvičíte?

8. Navštěvujete Fitness centra?

  • odpověď Ano:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fitness centrum na otázku 5. Kde provozujete svůj trénink?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Udržujete se ve fyzické kondici?

4. Jaký trénink upřednostňujete?

5. Kde provozujete svůj trénink?

6. Jak často cvičíte?

7. V jakou denní dobu cvičíte?

8. Navštěvujete Fitness centra?

9. Za jakým účelem navštěvujete Fitness centra?

10. Uvítali byste Fitness centra, kde by pracovali profesionální sportovci nebo kulturisti / kulturistky (nutriční poradci, trenéři, obsluha)?

11. Dodržujete pravidelné stravování?

12. Kontrolujete si nutriční hodnoty své stravy?

13. Jakou stravu preferujete?

14. Jak dlouho trvá váš spánek?

15. Používáte doplňky stravy (proteiny, vitamíny, stimulanty atd..)

16. Cvičíte s někým?

17. Používáte pomůcky při cvičení (trhačky, rukavice, fitness opasky, posilovací gumy)?

18. Proč jste začali cvičit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Udržujete se ve fyzické kondici?

4. Jaký trénink upřednostňujete?

5. Kde provozujete svůj trénink?

6. Jak často cvičíte?

7. V jakou denní dobu cvičíte?

8. Navštěvujete Fitness centra?

9. Za jakým účelem navštěvujete Fitness centra?

10. Uvítali byste Fitness centra, kde by pracovali profesionální sportovci nebo kulturisti / kulturistky (nutriční poradci, trenéři, obsluha)?

11. Dodržujete pravidelné stravování?

12. Kontrolujete si nutriční hodnoty své stravy?

13. Jakou stravu preferujete?

14. Jak dlouho trvá váš spánek?

15. Používáte doplňky stravy (proteiny, vitamíny, stimulanty atd..)

16. Cvičíte s někým?

17. Používáte pomůcky při cvičení (trhačky, rukavice, fitness opasky, posilovací gumy)?

18. Proč jste začali cvičit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mašek, D.Fitness (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://79621.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.