Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita spánku

Kvalita spánku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Nulíčková
Šetření:26. 01. 2024 - 28. 01. 2024
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění mého dotazníku, který se týká kvality spánku. Výsledky tohoto průzkumu využiju ve své seminární práci. 

Odpovědi respondentů

1. Kolik hodin denně obvykle spíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-9 hodin5877,33 %77,33 %  
3-6 hodin1317,33 %17,33 %  
Méně než 3 hodiny34 %4 %  
Více než 9 hodin11,33 %1,33 %  

Graf

2. Cítíte se během dne unaveni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas4154,67 %54,67 %  
Často1722,67 %22,67 %  
(Téměr) vždy1013,33 %13,33 %  
(Téměř) nikdy79,33 %9,33 %  

Graf

3. Má spánek vliv na Vaši náladu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3344 %44 %  
Často1722,67 %22,67 %  
(Téměr) vždy1621,33 %21,33 %  
(Téměř) nikdy912 %12 %  

Graf

4. Myslíte si, že spíte dostatečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3952 %52 %  
Ano3648 %48 %  

Graf

5. Budíte se během noci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3445,33 %45,33 %  
(Téměř) nikdy2938,67 %38,67 %  
(Téměř) vždy79,33 %9,33 %  
Často56,67 %6,67 %  

Graf

6. Dělá Vám problém ráno vstávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(Téměř) vždy2432 %32 %  
Často1925,33 %25,33 %  
Občas1925,33 %25,33 %  
(Téměř) nikdy1317,33 %17,33 %  

Graf

7. Z jakého důvodu málo spíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu usnout3040 %40 %  
Spím dostatečně2432 %32 %  
Nemám čas skrz povinnosti - věnuji se práci, škole2229,33 %29,33 %  
Věnuji se koníčkům1520 %20 %  
Když mam problém spát, je to kvůli tomu, že strašně o všem moc a zbytečně přemýšlím, až mi to nedá spát. 11,33 %1,33 %  
Špatné spánkové návyky11,33 %1,33 %  
Dvouleté dítě11,33 %1,33 %  
závislost na počítači, mobilu11,33 %1,33 %  
Někdy se v noci zbudím a hodinu nemohu usnout. Bez puštění audioknihy následně nezaberu ani po hodině..11,33 %1,33 %  
Jsem těhotná a je těžké spát s velkým břichem 11,33 %1,33 %  
děti11,33 %1,33 %  
Stres11,33 %1,33 %  
Ráno už nemám kvalitní spánek 11,33 %1,33 %  
Spím dost11,33 %1,33 %  
Směnnost11,33 %1,33 %  
Jsem idiot.11,33 %1,33 %  
mimi11,33 %1,33 %  
Užívám si dne11,33 %1,33 %  

Graf

8. Měli jste/máte nějakou spánkovou poruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6789,33 %89,33 %  
Ano810,67 %10,67 %  

Graf

9. Jakou poruchou spánku trpíte/trpěli jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Insomnie (nespavost)571,43 %6,67 %  
Parasomnie (spánkové paralýzy, noční můry, náměsíčnost)228,57 %2,67 %  
Apnoe114,29 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Myslíte si, že spíte dostatečně?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spím dostatečně na otázku 7. Z jakého důvodu málo spíte?
  • odpověď Ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-6 hodin na otázku 1. Kolik hodin denně obvykle spíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik hodin denně obvykle spíte?

2. Cítíte se během dne unaveni?

3. Má spánek vliv na Vaši náladu?

4. Myslíte si, že spíte dostatečně?

5. Budíte se během noci?

6. Dělá Vám problém ráno vstávat?

7. Z jakého důvodu málo spíte?

8. Měli jste/máte nějakou spánkovou poruchu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik hodin denně obvykle spíte?

2. Cítíte se během dne unaveni?

3. Má spánek vliv na Vaši náladu?

4. Myslíte si, že spíte dostatečně?

5. Budíte se během noci?

6. Dělá Vám problém ráno vstávat?

7. Z jakého důvodu málo spíte?

8. Měli jste/máte nějakou spánkovou poruchu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nulíčková, N.Kvalita spánku (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://79676.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.