Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Bambulová
Šetření:18. 02. 2024 - 03. 03. 2024
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych poprosila o vyplnění dotazníku na téma: Skončení pracovního poměru.

Dotazník je určen lidem, kteří měli aspoň jeden pracovní poměr.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4660,53 %60,53 %  
Muž3039,47 %39,47 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-393343,42 %43,42 %  
20-291823,68 %23,68 %  
40-491621,05 %21,05 %  
50 a více911,84 %11,84 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou3748,68 %48,68 %  
Vysokoškolské vzdělání2938,16 %38,16 %  
Střední vzdělání bez maturity56,58 %6,58 %  
Vyšší odborné vzdělání45,26 %5,26 %  
Základní vzdělání11,32 %1,32 %  

Graf

4. U kolika zaměstnavatelů jste byl/a doposud zaměstnán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-33546,05 %46,05 %  
4-52634,21 %34,21 %  
6 a více1215,79 %15,79 %  
133,95 %3,95 %  

Graf

5. Jak dlouho jste pracovali v posledním zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky2836,84 %36,84 %  
Více než 5 let2532,89 %32,89 %  
3-5 let1215,79 %15,79 %  
Méně než rok1114,47 %14,47 %  

Graf

6. Jaké bylo vaše pracovní zařazení ve vašem posledním zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborná práce4559,21 %59,21 %  
Vedoucí pozice/management1621,05 %21,05 %  
Neodborná práce1317,11 %17,11 %  
Výkonný ředitel/top management22,63 %2,63 %  

Graf

7. Jakým způsobem byl pracovní poměr ukončen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výpovědí ze strany zaměstnance3444,74 %44,74 %  
Dohodou2026,32 %26,32 %  
Jiné důvody67,89 %7,89 %  
Zrušení ve zkušební době56,58 %6,58 %  
Vypršením doby určité45,26 %5,26 %  
Okamžité zrušení ze strany zaměstnance45,26 %5,26 %  
Výpovědí ze strany zaměstnavatele33,95 %3,95 %  

Graf

8. Pokud byl pracovní poměr ukončen vámi, jaký byl důvod? Pokud byl pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele - otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespokojenost s podmínkami v práci3755,22 %48,68 %  
Lepší pracovní nabídka2029,85 %26,32 %  
Osobní nebo rodinné důvody1014,93 %13,16 %  

Graf

9. Pokud pracovní poměr ukončil zaměstnavatel, co bylo důvodem? Pokud byl pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnance - otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomické důvody firmy316,67 %3,95 %  
Snížení počtu pracovníků/restrukturalizace316,67 %3,95 %  
.211,11 %2,63 %  
Nedostatečný výkon211,11 %2,63 %  
Odpověď v otázce 8.15,56 %1,32 %  
-15,56 %1,32 %  
Ukončeno z mé iniciativy 15,56 %1,32 %  
Osobní důvody :))15,56 %1,32 %  
Neumožnění zkráceného uvazku15,56 %1,32 %  
Žádný 15,56 %1,32 %  
viz 8)15,56 %1,32 %  
chtěli zaměstnat svoji známou místo mě 15,56 %1,32 %  

Graf

10. Měli jste možnost diskutovat o důvodech ukončení pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebylo potřeba3647,37 %47,37 %  
Ano1925 %25 %  
Diskuse byla pouze formální1215,79 %15,79 %  
Ne911,84 %11,84 %  

Graf

11. Nabízela firma alternativy před ukončením pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3546,05 %46,05 %  
Nebyly žádné alternativy1519,74 %19,74 %  
Nabídky nebyly přijatelné1418,42 %18,42 %  
Ano1215,79 %15,79 %  

Graf

12. Jaké byly vaše pocity při ukončení pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úleva3951,32 %51,32 %  
Spokojenost2026,32 %26,32 %  
Zklamání911,84 %11,84 %  
Nejistota810,53 %10,53 %  

Graf

13. Jak často jste dostávali zpětnou vazbu od svého nadřízeného ve vašem posledním zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka2431,58 %31,58 %  
Občas2330,26 %30,26 %  
Velmi často1823,68 %23,68 %  
Nikdy1114,47 %14,47 %  

Graf

14. Jak byste hodnotili atmosféru na pracovišti ve vašem posledním zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní2026,32 %26,32 %  
Neutrální1925 %25 %  
Spíše pozitivní1823,68 %23,68 %  
Velmi negativní1013,16 %13,16 %  
Velmi pozitivní911,84 %11,84 %  

Graf

15. Cítili jste se ve vašem posledním zaměstnání součástí týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, částečně3039,47 %39,47 %  
Ano, velmi2634,21 %34,21 %  
Ne2026,32 %26,32 %  

Graf

16. Jaký vliv mělo ukončení pracovního poměru na vaši finanční situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez vlivu2836,84 %36,84 %  
Pozitivní2532,89 %32,89 %  
Mírně negativní1418,42 %18,42 %  
Výrazně negativní911,84 %11,84 %  

Graf

17. Jak rychle jste našli nové zaměstnání po ukončení posledního pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1 měsíce4356,58 %56,58 %  
1-3 měsíce1519,74 %19,74 %  
Více než 6 měsíců1013,16 %13,16 %  
3-6 měsíců810,53 %10,53 %  

Graf

18. Jaký typ zaměstnání jste si našli po ukončení posledního pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plný úvazek5065,79 %65,79 %  
Částečný úvazek1013,16 %13,16 %  
OSVČ911,84 %11,84 %  
ještě nemám nové zaměstnání79,21 %9,21 %  

Graf

19. Onačte prosím pro Vás nejvíce motivující prvky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mzda6788,16 %88,16 %  
Vztahy na pracovišti3748,68 %48,68 %  
Podmínky na pracovišti3647,37 %47,37 %  
Možnost osobního růstu1722,37 %22,37 %  
Sociální jistota1519,74 %19,74 %  
Uznání ze strany nadřízeného1317,11 %17,11 %  
Dosažení cíle - úspěch1114,47 %14,47 %  
Odpovědnost a pravomoci45,26 %5,26 %  
Flexibilita 11,32 %1,32 %  
pracovní doba11,32 %1,32 %  
Možnost home office 11,32 %1,32 %  
Možnost skloubit práci s výchovou dětí11,32 %1,32 %  
smysl práce11,32 %1,32 %  
Kde?11,32 %1,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Pokud byl pracovní poměr ukončen vámi, jaký byl důvod? Pokud byl pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele - otázku přeskočte.

  • odpověď Nespokojenost s podmínkami v práci:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi negativní na otázku 14. Jak byste hodnotili atmosféru na pracovišti ve vašem posledním zaměstnání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. U kolika zaměstnavatelů jste byl/a doposud zaměstnán?

5. Jak dlouho jste pracovali v posledním zaměstnání?

6. Jaké bylo vaše pracovní zařazení ve vašem posledním zaměstnání?

7. Jakým způsobem byl pracovní poměr ukončen?

8. Pokud byl pracovní poměr ukončen vámi, jaký byl důvod? Pokud byl pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele - otázku přeskočte.

10. Měli jste možnost diskutovat o důvodech ukončení pracovního poměru?

11. Nabízela firma alternativy před ukončením pracovního poměru?

12. Jaké byly vaše pocity při ukončení pracovního poměru?

13. Jak často jste dostávali zpětnou vazbu od svého nadřízeného ve vašem posledním zaměstnání?

14. Jak byste hodnotili atmosféru na pracovišti ve vašem posledním zaměstnání?

15. Cítili jste se ve vašem posledním zaměstnání součástí týmu?

16. Jaký vliv mělo ukončení pracovního poměru na vaši finanční situaci?

17. Jak rychle jste našli nové zaměstnání po ukončení posledního pracovního poměru?

18. Jaký typ zaměstnání jste si našli po ukončení posledního pracovního poměru?

19. Onačte prosím pro Vás nejvíce motivující prvky.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. U kolika zaměstnavatelů jste byl/a doposud zaměstnán?

5. Jak dlouho jste pracovali v posledním zaměstnání?

6. Jaké bylo vaše pracovní zařazení ve vašem posledním zaměstnání?

7. Jakým způsobem byl pracovní poměr ukončen?

8. Pokud byl pracovní poměr ukončen vámi, jaký byl důvod? Pokud byl pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele - otázku přeskočte.

10. Měli jste možnost diskutovat o důvodech ukončení pracovního poměru?

11. Nabízela firma alternativy před ukončením pracovního poměru?

12. Jaké byly vaše pocity při ukončení pracovního poměru?

13. Jak často jste dostávali zpětnou vazbu od svého nadřízeného ve vašem posledním zaměstnání?

14. Jak byste hodnotili atmosféru na pracovišti ve vašem posledním zaměstnání?

15. Cítili jste se ve vašem posledním zaměstnání součástí týmu?

16. Jaký vliv mělo ukončení pracovního poměru na vaši finanční situaci?

17. Jak rychle jste našli nové zaměstnání po ukončení posledního pracovního poměru?

18. Jaký typ zaměstnání jste si našli po ukončení posledního pracovního poměru?

19. Onačte prosím pro Vás nejvíce motivující prvky.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bambulová, P.Skončení pracovního poměru (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://79824.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.