Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tetování

Tetování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Max Kretschmann
Šetření:19. 02. 2024 - 04. 03. 2024
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosím všechny, co mají tetování o vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3771,15 %71,15 %  
Muž1528,85 %28,85 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-352242,31 %42,31 %  
18-251732,69 %32,69 %  
36 a více1121,15 %21,15 %  
Méně než 1823,85 %3,85 %  

Graf

3. V jaké věkové kategorii jste se nechal/a poprvé tetovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252751,92 %51,92 %  
Dříve než v 18 letech1426,92 %26,92 %  
26-35611,54 %11,54 %  
36 a více59,62 %9,62 %  

Graf

4. Jak dlouho jste se rozhodoval/a než jste si opatřili tetování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několik měsíců2446,15 %46,15 %  
Náhlé rozhodnutí1528,85 %28,85 %  
Několik let1325 %25 %  

Graf

5. Jak často se necháváte tetovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za několik let3567,31 %67,31 %  
Jednou ročně1223,08 %23,08 %  
Jednou měsíčně59,62 %9,62 %  

Graf

6. Kolik máte tetování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-31732,69 %32,69 %  
5 a více1732,69 %32,69 %  
11630,77 %30,77 %  
423,85 %3,85 %  

Graf

7. Jaké tetování máte radši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Černobílé4280,77 %80,77 %  
Barevné1019,23 %19,23 %  

Graf

8. Jaký druh tetování máte v nejradši?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimalismus1936,54 %36,54 %  
Jiné1630,77 %30,77 %  
Abstrakt917,31 %17,31 %  
Realismus815,38 %15,38 %  

Graf

9. Rozmlouvalo vám to okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3057,69 %57,69 %  
Ano2242,31 %42,31 %  

Graf

10. Litoval/a jste někdy, že jste se nechal/a potetovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3873,08 %73,08 %  
Ano1426,92 %26,92 %  

Graf

11. Uvažoval/a jsi o odstranění tetování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4484,62 %84,62 %  
Ano815,38 %15,38 %  

Graf

12. Považujete tetování za typ umění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4994,23 %94,23 %  
Ne35,77 %5,77 %  

Graf

13. Podle čeho jste si vybíral/a tatéra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení známého3159,62 %59,62 %  
Fotky jeho práce1936,54 %36,54 %  
Cena23,85 %3,85 %  

Graf

14. Považujete tetování za drahou záležitost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3159,62 %59,62 %  
Ne2140,38 %40,38 %  

Graf

15. Do jaké míry jste ochotní investovat do tetování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000-5000 Kč2751,92 %51,92 %  
5000-10000 Kč1325 %25 %  
11000 Kč a více1223,08 %23,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. V jaké věkové kategorii jste se nechal/a poprvé tetovat?

4. Jak dlouho jste se rozhodoval/a než jste si opatřili tetování?

5. Jak často se necháváte tetovat?

6. Kolik máte tetování?

7. Jaké tetování máte radši?

8. Jaký druh tetování máte v nejradši?

9. Rozmlouvalo vám to okolí?

10. Litoval/a jste někdy, že jste se nechal/a potetovat?

11. Uvažoval/a jsi o odstranění tetování?

12. Považujete tetování za typ umění?

13. Podle čeho jste si vybíral/a tatéra?

14. Považujete tetování za drahou záležitost?

15. Do jaké míry jste ochotní investovat do tetování?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. V jaké věkové kategorii jste se nechal/a poprvé tetovat?

4. Jak dlouho jste se rozhodoval/a než jste si opatřili tetování?

5. Jak často se necháváte tetovat?

6. Kolik máte tetování?

7. Jaké tetování máte radši?

8. Jaký druh tetování máte v nejradši?

9. Rozmlouvalo vám to okolí?

10. Litoval/a jste někdy, že jste se nechal/a potetovat?

11. Uvažoval/a jsi o odstranění tetování?

12. Považujete tetování za typ umění?

13. Podle čeho jste si vybíral/a tatéra?

14. Považujete tetování za drahou záležitost?

15. Do jaké míry jste ochotní investovat do tetování?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kretschmann, M.Tetování (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://79834.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.