Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Připravenost obyvatelstva na řešení mimořádné události v Kraji Vysočin

Připravenost obyvatelstva na řešení mimořádné události v Kraji Vysočin

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Němečková
Šetření:22. 02. 2024 - 07. 03. 2024
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

toto dotazníkového šetření se zabývá problematikou připravenosti obyvatelstva na řešení mimořádných událostí v Kraji Vysočina. Vaše účast a odpovědi jsou pro moji práci velmi cenné a pomohou mi lépe porozumět stavu připravenosti obyvatelstva v našem regionu.

Cílem tohoto výzkumu je zhodnotit aktuální povědomí, připravenost a postupy obyvatelstva v případě mimořádných událostí, jako jsou přírodní katastrofy, technologické havárie či jiné neočekávané situace, které mohou mít významný dopad na životy a majetek občanů.

Prosím Vás o upřímné a podrobné vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi budou zpracovány v souladu s principy anonymity a důvěrnosti. Údaje získané prostřednictvím tohoto šetření budou použity výhradně pro účely výzkumu a vývoje strategií pro zlepšení připravenosti obyvatelstva na rizikové události.

Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas věnovaný tomuto šetření.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7850,65 %50,65 %  
muž7649,35 %49,35 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15–306240,26 %40,26 %  
31-455032,47 %32,47 %  
46-653422,08 %22,08 %  
66 a více85,19 %5,19 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání s maturitou7548,7 %48,7 %  
vysokoškolské vzdělání3522,73 %22,73 %  
středoškolské vzdělání s výučním listem3120,13 %20,13 %  
základní95,84 %5,84 %  
vyšší odborné vzdělání42,6 %2,6 %  

Graf

4. V jakém okresu v Kraji Vysočina bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třebíč9561,69 %61,69 %  
Jihlava3220,78 %20,78 %  
Havlíčkův Brod127,79 %7,79 %  
Žďár nad Sázavou85,19 %5,19 %  
Pelhřimov74,55 %4,55 %  

Graf

5. Jaké varování ohlašuje kolísavý tón sirény, který trvá 140 vteřin a vyhlašován může být 3x za sebou v tříminutových intervalech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všeobecná výstraha7347,4 %47,4 %  
požární poplach5032,47 %32,47 %  
nouzový stav3120,13 %20,13 %  

Graf

6. Jak se zachovat v případě varovného signálu sirény?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
urychleně se ukryjeme v budově, zavřeme dveře a okna, zapneme televizi nebo rádio, v případě potřeby si připravíme prostředky improvizované osobní ochrany, připravíme si evakuační zavazadlo13889,61 %89,61 %  
neuděláme nic, netýká se nás to95,84 %5,84 %  
opustíme budovu a ukryjeme se do nejbližšího lesa74,55 %4,55 %  

Graf

7. Co si představíte pod pojmem prostředek improvizované osobní ochrany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navlhčená rouška k zakrytí nosu a úst, plavecké nebo lyžařské brýle k ochraně očí, kombinéza nebo pláštěnka k ochraně těla, holínky, gumové nebo kožené rukavice9561,69 %61,69 %  
hygienické potřeby, jodidové tablety, náhradní čisté oblečení, dekontaminační sprcha, antibakteriální gel, dětské ochranné vaky a kazajky4227,27 %27,27 %  
nevím1711,04 %11,04 %  

Graf

8. V případě chemické havárie nebo radiační události – kde budete mít k dispozici ochranné prostředky dýchacích cest a povrchu těla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozdávají je posádky záchranných složek 9058,44 %58,44 %  
na obecním úřadě3522,73 %22,73 %  
nikde, každý si musí obstarat sám2918,83 %18,83 %  

Graf

9. Co se považuje za nejbezpečnější ukrytí v případě chemické havárie či jiné mimořádné události s únikem nebezpečné chemické látky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší patra budov, uzavření a utěsnění oken7750 %50 %  
sklep nebo nejnižší místo v budově s okny7347,4 %47,4 %  
stačí zůstat v budově, důležité je hodně větrat42,6 %2,6 %  

Graf

10. Pokud velitel zásahu u mimořádné události nařídí evakuaci, je povinná nebo dobrovolná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinná8957,79 %57,79 %  
evakuaci můžu odmítnout v případě, pokud bych tím ohrozil/a život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob5636,36 %36,36 %  
dobrovolná, pokud nechci být evakuován, tak nemusím95,84 %5,84 %  

Graf

11. Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Jaká mimořádná událost má podle Vás největší předpoklad, aby vznikla ve vašem okolí? Více možných odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
havárie v jaderné elektrárně Dukovany9159,09 %59,09 %  
povodeň6240,26 %40,26 %  
výbuch plynového potrubí6240,26 %40,26 %  
protržení hráze vodní nádrže Dalešice2012,99 %12,99 %  
ani jedna možnost149,09 %9,09 %  
Rozsáhlý lesní požár10,65 %0,65 %  
Nevim10,65 %0,65 %  
vichřice/tornádo10,65 %0,65 %  
havárie sisteren převážející chemické látky v podobě kyseliny, paliva a dalších chemických látek10,65 %0,65 %  

Graf

12. Vnímáte se být připravený/á a dobře informovaný, jak se chovat při mimořádné události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5636,36 %36,36 %  
spíše ne5233,77 %33,77 %  
ano2415,58 %15,58 %  
ne2214,29 %14,29 %  

Graf

13. Co může udělat obec pro to, aby byli občané více informování ohledně postupu řešení mimořádných událostí? (Zvolte možnosti, o kterých si myslíte, že by měly největší dosah)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace na sociálních sítích    8756,49 %56,49 %  
informace roznášené do poštovních schránek ve formě letáčků/brožur8152,6 %52,6 %  
informace na webových stránkách obce7347,4 %47,4 %  
informace zasílané e-mailem5737,01 %37,01 %  
přednášky o mimořádných událostech v obci5032,47 %32,47 %  
SMS Systém, jelikož celostátní úplně nefunguje10,65 %0,65 %  
ůů10,65 %0,65 %  
Obecní rozhlas10,65 %0,65 %  
SMS, aplikace10,65 %0,65 %  
Vyhlášení veřejným rozhlasem10,65 %0,65 %  
SMS zpráva a v ní instrukce10,65 %0,65 %  
Výuka žáků na ZŠ a SŠ 10,65 %0,65 %  

Graf

14. Kdyby se Vám naskytla příležitost účastnit se besed, přednášek, online webinářů a školení prevence při vzniku mimořádné události, zúčastnil/a byste se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná ano5435,06 %35,06 %  
spíše ne3321,43 %21,43 %  
nevím3120,13 %20,13 %  
určitě ano2616,88 %16,88 %  
určitě ne106,49 %6,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Jaká mimořádná událost má podle Vás největší předpoklad, aby vznikla ve vašem okolí? Více možných odpovědí

  • odpověď havárie v jaderné elektrárně Dukovany:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi protržení hráze vodní nádrže Dalešice na otázku 11. Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Jaká mimořádná událost má podle Vás největší předpoklad, aby vznikla ve vašem okolí? Více možných odpovědí

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. V jakém okresu v Kraji Vysočina bydlíte:

5. Jaké varování ohlašuje kolísavý tón sirény, který trvá 140 vteřin a vyhlašován může být 3x za sebou v tříminutových intervalech:

6. Jak se zachovat v případě varovného signálu sirény?

7. Co si představíte pod pojmem prostředek improvizované osobní ochrany?

8. V případě chemické havárie nebo radiační události – kde budete mít k dispozici ochranné prostředky dýchacích cest a povrchu těla?

9. Co se považuje za nejbezpečnější ukrytí v případě chemické havárie či jiné mimořádné události s únikem nebezpečné chemické látky?

10. Pokud velitel zásahu u mimořádné události nařídí evakuaci, je povinná nebo dobrovolná?

11. Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Jaká mimořádná událost má podle Vás největší předpoklad, aby vznikla ve vašem okolí? Více možných odpovědí

12. Vnímáte se být připravený/á a dobře informovaný, jak se chovat při mimořádné události?

13. Co může udělat obec pro to, aby byli občané více informování ohledně postupu řešení mimořádných událostí? (Zvolte možnosti, o kterých si myslíte, že by měly největší dosah)

14. Kdyby se Vám naskytla příležitost účastnit se besed, přednášek, online webinářů a školení prevence při vzniku mimořádné události, zúčastnil/a byste se?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. V jakém okresu v Kraji Vysočina bydlíte:

5. Jaké varování ohlašuje kolísavý tón sirény, který trvá 140 vteřin a vyhlašován může být 3x za sebou v tříminutových intervalech:

6. Jak se zachovat v případě varovného signálu sirény?

7. Co si představíte pod pojmem prostředek improvizované osobní ochrany?

8. V případě chemické havárie nebo radiační události – kde budete mít k dispozici ochranné prostředky dýchacích cest a povrchu těla?

9. Co se považuje za nejbezpečnější ukrytí v případě chemické havárie či jiné mimořádné události s únikem nebezpečné chemické látky?

10. Pokud velitel zásahu u mimořádné události nařídí evakuaci, je povinná nebo dobrovolná?

11. Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Jaká mimořádná událost má podle Vás největší předpoklad, aby vznikla ve vašem okolí? Více možných odpovědí

12. Vnímáte se být připravený/á a dobře informovaný, jak se chovat při mimořádné události?

13. Co může udělat obec pro to, aby byli občané více informování ohledně postupu řešení mimořádných událostí? (Zvolte možnosti, o kterých si myslíte, že by měly největší dosah)

14. Kdyby se Vám naskytla příležitost účastnit se besed, přednášek, online webinářů a školení prevence při vzniku mimořádné události, zúčastnil/a byste se?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Němečková, A.Připravenost obyvatelstva na řešení mimořádné události v Kraji Vysočin (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://79860.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.