Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pitný režim

Pitný režim

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Facalková
Šetření:09. 05. 2010 - 16. 05. 2010
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem mého dotazníku je zjistit stav PITNÉHO REŽIMU pokud možno ve všech věkových kategoriích.
Je to moje závěrečná práce do jednoho ze zdravotních předmětů.
Předem všem velmi děkuji za ochotu a čas strávený nad mým dotazníkem.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8076,92 %76,92 %  
muž2423,08 %23,08 %  

Graf

2. Jste věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-305754,81 %54,81 %  
0-203836,54 %36,54 %  
31-4076,73 %6,73 %  
41-5010,96 %0,96 %  
50 a více10,96 %0,96 %  

Graf

3. Kolik vypijete denně tekutin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-1,55552,88 %52,88 %  
2-2,53432,69 %32,69 %  
0-0,587,69 %7,69 %  
3 a více76,73 %6,73 %  

Graf

4. Jaké tekutiny převládají ve vašem pitném režimu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pramenité,minerální,stolní vody7471,15 %71,15 %  
ovocné a bylinkové čaje1413,46 %13,46 %  
sladké limonády1110,58 %10,58 %  
džusy54,81 %4,81 %  

Graf

5. Můžeme do pitného režimu započítat i čerstvé ovoce a zeleninu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5956,73 %56,73 %  
ne4543,27 %43,27 %  

Graf

6. Připravujte si doma vlastní ovocné a zeleninové šťávy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7673,08 %73,08 %  
někdy2423,08 %23,08 %  
ano43,85 %3,85 %  

Graf

7. Myslíte si, že káva patří také do pitného režimu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8581,73 %81,73 %  
ano1918,27 %18,27 %  

Graf

8. Kolik vypijete denně káv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-29692,31 %92,31 %  
3-487,69 %7,69 %  

Graf

9. Pociťujete během dne nepřijemné sucho v ústech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy6461,54 %61,54 %  
ne3432,69 %32,69 %  
ano - často65,77 %5,77 %  

Graf

10. Trpíte bolestmi hlavy,pocitem slabosti a malátnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy5451,92 %51,92 %  
ne3028,85 %28,85 %  
ano2019,23 %19,23 %  

Graf

11. Jak často pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně6360,58 %60,58 %  
1-3x týdně1918,27 %18,27 %  
vůbec ne1514,42 %14,42 %  
více76,73 %6,73 %  

Graf

12. Kolik si myslíte, že denně vyloučíme tekutin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,5-2l5149,04 %49,04 %  
0,5-1l3634,62 %34,62 %  
2,5-3l1312,5 %12,5 %  
více43,85 %3,85 %  

Graf

13. Jak dlouho si myslíte, že přežijeme bez vody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pár dní8278,85 %78,85 %  
týden1615,38 %15,38 %  
méně jak 24hodin65,77 %5,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jste věková kategorie?

3. Kolik vypijete denně tekutin?

4. Jaké tekutiny převládají ve vašem pitném režimu?

5. Můžeme do pitného režimu započítat i čerstvé ovoce a zeleninu?

6. Připravujte si doma vlastní ovocné a zeleninové šťávy?

7. Myslíte si, že káva patří také do pitného režimu?

8. Kolik vypijete denně káv?

9. Pociťujete během dne nepřijemné sucho v ústech?

10. Trpíte bolestmi hlavy,pocitem slabosti a malátnosti?

11. Jak často pijete alkohol?

12. Kolik si myslíte, že denně vyloučíme tekutin?

13. Jak dlouho si myslíte, že přežijeme bez vody?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jste věková kategorie?

3. Kolik vypijete denně tekutin?

4. Jaké tekutiny převládají ve vašem pitném režimu?

5. Můžeme do pitného režimu započítat i čerstvé ovoce a zeleninu?

6. Připravujte si doma vlastní ovocné a zeleninové šťávy?

7. Myslíte si, že káva patří také do pitného režimu?

8. Kolik vypijete denně káv?

9. Pociťujete během dne nepřijemné sucho v ústech?

10. Trpíte bolestmi hlavy,pocitem slabosti a malátnosti?

11. Jak často pijete alkohol?

12. Kolik si myslíte, že denně vyloučíme tekutin?

13. Jak dlouho si myslíte, že přežijeme bez vody?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Facalková, P.Pitný režim (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://7989.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.