Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Webové stránky základních/středních škol - učitelé a pracovníci škol

Webové stránky základních/středních škol - učitelé a pracovníci škol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Brilo Team
Šetření:27. 02. 2024 - 04. 04. 2024
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):26 / 13.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Připravili jsme krátký dotazník s cílem pochopit potřeby základních a středních škol ohledně potřeb webové prezentace daných škol. Hledáme proto zpětnou vazbu přímo od učitelů a administrativních pracovníků ze základních a středních škol. Vaše postřehy a návrhy nám pomohou webové stránky škol dále zdokonalit.

Odpovědi respondentů

1. Na jaké škole působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základní školaotázka č. 2, Střední školaotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola360 %60 %  
Základní škola240 %40 %  

Graf

2. Jak důležitou roli, podle vás, hrají tyto sekce na webových stránkách školy, aby splňovaly potřeby rodičů žáků? (1. = nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Možnost online komunikace s rodičů se školou pomocí kontaktního formuláře nebo chatu přímo na stránkách školy.6.512.25
Detailnější informace o vzdělávacím programu6.56.25
Sekce s odpověďmi na často kladené otázky (FAQ)6.52.25
Informace o zájmových kroužcích a volnočasových aktivitách5.50.25
Aktuální informace. Např. co a kdy se na škole koná, Kdy je konec/začátek školního roku, prázdniny, zkrácení výuky, ředitelské volno.1.50.25
Fotografie a videa z akcí ve škole1.50.25
Informace a kontakty na další pracoviště jako např. školní jídelna, družina54
Kalendář akcí a událostí školy71
Přehled úspěchů školy8.52.25
Sekce nebo místo na stránkách školy, kde jsou pohromadě všechny dokumenty k dispozici pro stažení.6.56.25

Graf

3. Má vaše škola na webových stránkách zahrnuté všechny informace, které považujete za nezbytné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %40 %  

Graf

4. Které z následujících typů informací jsou dostupné na webových stránkách vaší školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace o vzdělávacím programu2100 %40 %  
Informace o zájmových kroužcích a volnočasových aktivitách2100 %40 %  
Aktuální informace. Např. co a kdy se na škole koná, Kdy je konec/začátek školního roku, prázdniny, zkrácení výuky, ředitelské volno.2100 %40 %  
Fotografie a videa z akcí ve škole2100 %40 %  
Informace a kontakty na další pracoviště jako např. školní jídelna, družina2100 %40 %  
Kalendář akcí a událostí školy2100 %40 %  
Možnost online komunikace s rodičů se školou pomocí kontaktního formuláře nebo chatu přímo na stránkách školy.150 %20 %  
Přehled úspěchů školy150 %20 %  

Graf

5. Jakým způsobem většinou škola komunikuje s rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mailem150 %20 %  
Přes třídního učitele na online portále školy (Bakalář, škola-online atd.)150 %20 %  

Graf

6. Vyhovuje Vám způsob komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %40 %  

Graf

7. Kontrolují se pravidelně informace, které má vaše škola zveřejněné na svých webových stránkách, jestli jsou aktuální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkem ano150 %20 %  
Ano150 %20 %  

Graf

8. Zveřejňuje Vaše škola pravidelně aktuality ohledně dění kolem školy (jako např. fotografie z výletů, kurzů, kroužků a jiných událostí školy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %40 %  

Graf

9. Jakým způsobem tyto příspěvky škola zveřejňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes webové stránky školy2100 %40 %  

Graf

10. Nabízí vaše škola rodičům možnost odebírat pravidelný newsletter s novinkami a důležitými informacemi, jako ředitelské volno, školní akce, sběr papíru atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano150 %20 %  
Ne150 %20 %  

Graf

11. Jak vnímáte potřebu školy rozesílat rodičům pravidelný newsletter?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málo užitečné1100 %20 %  

Graf

12. Jaká je vaše pracovní pozice ve škole?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učitel266,67 %40 %  
učitel + výchovný poradce a ŠMP133,33 %20 %  

Graf

13. Které informace by podle vás neměly chybět na webových stránkách školy, aby odpovídaly potřebám a zájmům potenciálních studentů a jejich rodin? (1. = nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Detailní popisy studijních oborů/předmětů2.3330.889
Úspěchy školy a studentů6.33313.556
Informace o učitelském sboru92
Plán akcí a událostí školy (dny otevřených dveří, veletrhy atd.)8.3332.889
Možnosti praxe a spolupráce s firmami5.3331.556
FAQ (odpovědi na nejčastěji kladené dotazy)8.33326.889
Údaje o dostupnosti a využití školních zařízení (sportoviště, laboratoře, umělecké ateliéry)816.667
Přístup k online studijním materiálům a knihovně4.33310.889
Podrobnosti o školních klubech, kroužcích a volnočasových aktivitách5.66721.556
Informace o školní jídelně a stravovacích možnostech6.6679.556
Fotografie z prostředí školy6.6671.556
Informace ohledně navazujících studií na Vysoké školy8.3334.222

Graf

14. Má vaše škola na webových stránkách zahrnuté všechny informace, které považujete za nezbytné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen některé266,67 %40 %  
Ano133,33 %20 %  

Graf

15. Které z následujících typů informací jsou dostupné na webových stránkách vaší školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Detailní popisy studijních oborů3100 %60 %  
Informace o přijímacím řízení3100 %60 %  
Úspěchy školy a studentů266,67 %40 %  
Plán akcí a událostí školy (dny otevřených dveří, veletrhy atd.)266,67 %40 %  
Možnosti praxe a spolupráce s firmami266,67 %40 %  
Údaje o dostupnosti a využití školních zařízení (sportoviště, laboratoře, umělecké ateliéry)266,67 %40 %  
Video prezentace266,67 %40 %  
Informace o učitelském sboru133,33 %20 %  
Informace o školní jídelně a stravovacích možnostech133,33 %20 %  
Fotografie z prostředí školy133,33 %20 %  
FAQ (odpovědi na nejčastěji kladené dotazy)133,33 %20 %  

Graf

16. Jakým způsobem většinou škola komunikuje, když budoucí studenti nebo jejich rodiče potřebují doplňující informace ke studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Telefonicky266,67 %40 %  
Osobní návštěva/schůzka266,67 %40 %  
E-mailem266,67 %40 %  

Graf

17. Vyhovuje Vám způsob komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano266,67 %40 %  
Celkem ano133,33 %20 %  

Graf

18. Jaké nástroje a funkce byste ocenili na webových stránkách školy, aby usnadnily komunikaci s potenciálními studenty a jejich rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sekce FAQ (odpovědi na nejčastěji kladené dotazy)266,67 %40 %  
Online formuláře pro dotazy133,33 %20 %  
Možnost online přihlášení na kurzy, kroužky, dny otevřených dveří a podobné133,33 %20 %  
Anonymní formulář pro zpětnou vazbu133,33 %20 %  
nic z výše uvedeného133,33 %20 %  

Graf

19. Kontrolují se pravidelně informace, které má vaše škola zveřejněné na svých webových stránkách, jestli jsou aktuální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano133,33 %20 %  
Celkem ano133,33 %20 %  
Spíše ne133,33 %20 %  

Graf

20. Zveřejňuje Vaše škola pravidelně aktuality ohledně dění kolem školy (jako např. fotografie z praxe, kurzů, událostí školy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne266,67 %40 %  
Ano133,33 %20 %  

Graf

21. Jakým způsobem tyto příspěvky škola zveřejňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes webové stránky i FB133,33 %20 %  
Přes sociální sítě (Facebook, Instagram)133,33 %20 %  
Přes webové stránky školy133,33 %20 %  

Graf

22. Jak důležité je podle vás zobrazovat na webových stránkách školy sekci věnovanou spolupráci s průmyslem a možnostem praxe pro studenty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležitou266,67 %40 %  
Mírně důležitou133,33 %20 %  

Graf

23. Jak by měly být prezentovány studijní obory na webových stránkách školy, aby byly informace co nejatraktivnější pro potenciální studenty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podrobné popisy s příklady možného uplatnění3100 %60 %  
Příběhy úspěchu absolventů266,67 %40 %  
FAQ (odpovědi na nejčastěji kladené dotazy) pro každý obor, aby se minimalizovaly stejné dotazy133,33 %20 %  
Informace o speciálních projektech a soutěžích v oboru133,33 %20 %  
Zveřejněná vzdělání a úspěchy vyučujících učitelů133,33 %20 %  

Graf

24. Jakou roli vidíte pro interaktivní prvky (např. virtuální prohlídky, online chaty) na webových stránkách školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doplněk k ostatním informacím3100 %60 %  

Graf

25. Nabízí vaše škola rodičům a studentům možnost odebírat pravidelný newsletter s novinkami a důležitými informacemi, jako ředitelské volno, akce školy, úspěchy studentů atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne266,67 %40 %  
Ano133,33 %20 %  

Graf

26. Jak vnímáte potřebu školy rozesílat pravidelný newsletter s důležitými informacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málo užitečné150 %20 %  
Užitečné150 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Team, B.Webové stránky základních/středních škol - učitelé a pracovníci škol (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://79895.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.