Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání mobilních telefonů

Používání mobilních telefonů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adriana Horváthová
Šetření:14. 05. 2010 - 18. 05. 2010
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, provádím marketingový vůzkum na téma používání mobilních telefonů a zda je vhodné kupovat mobilní telefon dětem. Budu ráda, když si najdete chvilku na vyplněný následujících otázek

Odpovědi respondentů

1. Jaké jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6761,47 %61,47 %  
Muž 4238,53 %38,53 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-204541,28 %41,28 %  
21-263431,19 %31,19 %  
27-331412,84 %12,84 %  
34-44 1110,09 %10,09 %  
45-5532,75 %2,75 %  
Více21,83 %1,83 %  

Graf

3. Vlastníte mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10798,17 %98,17 %  
Ne21,83 %1,83 %  

Graf

4. Pokud ano, kolik jich vlastníte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeden8174,31 %74,31 %  
Dva2522,94 %22,94 %  
Více32,75 %2,75 %  

Graf

5. Jak často si kupujete nový telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když se mi stávající rozbije6256,88 %56,88 %  
Jednou za tři roky1816,51 %16,51 %  
Více 1412,84 %12,84 %  
Jendou za dva roky1110,09 %10,09 %  
Jednou za rok32,75 %2,75 %  
Několikrát do roka10,92 %0,92 %  

Graf

6. Proč si ho kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stávající se mi rozbije9284,4 %84,4 %  
Snaha o udržení kroku s dobou2422,02 %22,02 %  
Telefon jsem ztatil/a1311,93 %11,93 %  

Graf

7. Na co se při výběru telefonu zaměřujete? (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena7871,56 %71,56 %  
Funkce7064,22 %64,22 %  
Značka5247,71 %47,71 %  
Design4844,04 %44,04 %  
Kvalita4743,12 %43,12 %  

Graf

8. Jakou značku telefonu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nokia6559,63 %59,63 %  
Sony Ericsson1816,51 %16,51 %  
Samsung1412,84 %12,84 %  
Jiný87,34 %7,34 %  
LG21,83 %1,83 %  
Siemens21,83 %1,83 %  

Graf

9. Kolik Vám bylo let, když jste měli první telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-208174,31 %74,31 %  
21-301211,01 %11,01 %  
0-1087,34 %7,34 %  
31-4043,67 %3,67 %  
41-5021,83 %1,83 %  
Více21,83 %1,83 %  

Graf

10. Jsou podle Vás vhodné dětské hračky typu mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5146,79 %46,79 %  
Ano3633,03 %33,03 %  
Nevím2220,18 %20,18 %  

Graf

11. V kolika letech byste pořídil/a telefon svému dítěti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102220,18 %20,18 %  
12109,17 %9,17 %  
1598,26 %8,26 %  
865,5 %5,5 %  
1354,59 %4,59 %  
732,75 %2,75 %  
8 let21,83 %1,83 %  
v deseti21,83 %1,83 %  
deset21,83 %1,83 %  
921,83 %1,83 %  
ostatní odpovědi 6
40
14
zatím nevím
11
jak půjde do první třídy
dle potřeby
13-15
až by začalo někam samostatně dojíždět (př.vdo ško
12-15 let
až by bylo potřeba
13-14 let
asi v deseti
v devíti
10 letech
v šesti letech - s nástupem do školy
až bude chodit, či zůstávat někde samo
čtrnáct, patnáct
nepořídila, když ho chce, ať si na něj vydělá
10 let
12-13
5
13-15 let
dvanáct-třináct let
osm
nevim
10-12
až by ho začalo chtít...nevidím na tom nic špatnéh
šest
třináct
az bude bez dohledu dospeleho cca 8 let?
sedm
ať si koupí samo, z peněz za brigádu
v 13
v 11
na I.stupni ZŠ
teď těžko říct.
12 - 13
až by muselo dojíždět do školy mimo místo bydliště
Podle potřeby...Jestlize potrebujem byt v kontaktu
3
do první třídy, kvůli kontrole
do první třídy
záleželo by na okolnostech
okolo destíi let?možná fakt nevim:)
4642,2 %42,2 % 

Graf

12. Proč byste mu ho koupili/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Abychom byli v kontaktu9587,16 %87,16 %  
Nutnost1412,84 %12,84 %  

Graf

13. Na co byste se při výběru telefonu pro dítě zaměřil/a? (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena8779,82 %79,82 %  
Funkce4844,04 %44,04 %  
Kvalita3027,52 %27,52 %  
Design1311,93 %11,93 %  
Značka1211,01 %11,01 %  

Graf

14. Platili byste mu kredit nebo paušál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kredit9688,07 %88,07 %  
Paušál1311,93 %11,93 %  

Graf

15. Pokud kredit, kolik byste mu měsíčně platili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 200 Kč6261,39 %56,88 %  
Do 100 Kč2019,8 %18,35 %  
Do 300 Kč1514,85 %13,76 %  
Do 400 Kč43,96 %3,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Na co se při výběru telefonu zaměřujete? (možno více odpovědí)

  • odpověď Značka:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značka na otázku 13. Na co byste se při výběru telefonu pro dítě zaměřil/a? (možno více odpovědí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Vlastníte mobilní telefon?

4. Pokud ano, kolik jich vlastníte?

5. Jak často si kupujete nový telefon?

6. Proč si ho kupujete?

7. Na co se při výběru telefonu zaměřujete? (možno více odpovědí)

8. Jakou značku telefonu preferujete?

9. Kolik Vám bylo let, když jste měli první telefon?

10. Jsou podle Vás vhodné dětské hračky typu mobilní telefon?

11. V kolika letech byste pořídil/a telefon svému dítěti?

12. Proč byste mu ho koupili/a

13. Na co byste se při výběru telefonu pro dítě zaměřil/a? (možno více odpovědí)

14. Platili byste mu kredit nebo paušál?

15. Pokud kredit, kolik byste mu měsíčně platili?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké jste pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Vlastníte mobilní telefon?

4. Pokud ano, kolik jich vlastníte?

5. Jak často si kupujete nový telefon?

6. Proč si ho kupujete?

7. Na co se při výběru telefonu zaměřujete? (možno více odpovědí)

8. Jakou značku telefonu preferujete?

9. Kolik Vám bylo let, když jste měli první telefon?

10. Jsou podle Vás vhodné dětské hračky typu mobilní telefon?

11. V kolika letech byste pořídil/a telefon svému dítěti?

12. Proč byste mu ho koupili/a

13. Na co byste se při výběru telefonu pro dítě zaměřil/a? (možno více odpovědí)

14. Platili byste mu kredit nebo paušál?

15. Pokud kredit, kolik byste mu měsíčně platili?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Horváthová, A.Používání mobilních telefonů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8138.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.