Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronická komunikace

Elektronická komunikace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Říha
Šetření:16. 05. 2010 - 19. 05. 2010
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):15 / 16.15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který mi bude sloužit k vypracování seminární práce.
Zároveň Vás ujišťuji, že veškeré údaje, které uvedete v tomto dotazníku nebudou nijak zneužity a budou použity pouze pro tuto práci.
 

Odpovědi respondentů

1. Máte přístup k internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano28100 %107,69 %  

Graf

2. Kterou z elektronických komunikací nebo sociálních sítí používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mail2692,86 %100 %  
ICQ1553,57 %57,69 %  
Facebook1242,86 %46,15 %  
Skype828,57 %30,77 %  
Jiné621,43 %23,08 %  
QIP310,71 %11,54 %  

Graf

3. Kterou elektronická komunikaci preferujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
písemnou2692,86 %100 %  
volání přes internet27,14 %7,69 %  

Graf

4. Co je pro Vás při volbě komunikačního prostředku důležité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoduchost1657,14 %61,54 %  
je zadarmo1657,14 %61,54 %  
oblíbenost828,57 %30,77 %  
jiné důvody414,29 %15,38 %  

Graf

5. Kde nejčastěji elektronickou komunikaci využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [domaotázka č. 6, v práciotázka č. 6, ve školeotázka č. 6, jindeotázka č. 6, nepoužívám el. komunikaci → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma2071,43 %76,92 %  
v práci517,86 %19,23 %  
ve škole27,14 %7,69 %  
jinde13,57 %3,85 %  

Graf

6. Jak často využíváte elektronickou komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denněotázka č. 7, jednou týdněotázka č. 7, pokud je časotázka č. 7, nepoužívám → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně2485,71 %92,31 %  
pokud je čas27,14 %7,69 %  
jednou týdně27,14 %7,69 %  

Graf

7. Kolik času přibližně strávíte denně komunikací přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 hodinu1035,71 %38,46 %  
více než 1 hodinu725 %26,92 %  
2 hodiny517,86 %19,23 %  
3 hodiny27,14 %7,69 %  
více než 5 hodin27,14 %7,69 %  
4 hodiny27,14 %7,69 %  

Graf

8. Používáte více komunikačních programů a sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1967,86 %73,08 %  
ne932,14 %34,62 %  

Graf

9. K jakým účelům elektronickou komunikaci používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní účely2796,43 %103,85 %  
studijní účely1864,29 %69,23 %  
pracovní účely1139,29 %42,31 %  

Graf

10. Používáte komunikační prostředky i k jiným účelům než komunikaci (např. hraní her)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2175 %80,77 %  
ano725 %26,92 %  

Graf

11. Kdy jste přibližně poprvé elektronickou komunikaci začal používat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dříve než v 15 letech1346,43 %50 %  
v 18 letech828,57 %30,77 %  
v 16 letech725 %26,92 %  

Graf

12. Cítíte se na používání elektronické komunikace závislý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1760,71 %65,38 %  
ano725 %26,92 %  
nevím414,29 %15,38 %  

Graf

13. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1553,57 %57,69 %  
muž1346,43 %50 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1760,71 %65,38 %  
vysokoškolské828,57 %30,77 %  
základní310,71 %11,54 %  

Graf

15. Kolik je Vám let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-251553,57 %57,69 %  
26 a více621,43 %23,08 %  
19-21517,86 %19,23 %  
16-1827,14 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Říha, M.Elektronická komunikace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8167.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.