Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současný stav odčerpávání výnosů z ekonomické trestné činnosti

Současný stav odčerpávání výnosů z ekonomické trestné činnosti

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Taťák
Šetření:22. 05. 2010 - 27. 05. 2010
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude využit v diplomové práci na téma: Legalizace výnosů z ekonomické trestné činnosti. Chtěl bych znát mínění odborné i laické veřejnosti o tomto fenoménu. Dotazník je určen zejména lidem v bankovní sféře, ve státním zastupitelství a PČR. Ale i názor ostatních se počítá.

Odpovědi respondentů

1. Je podle Vás důležité odčerpat výnosy z ekonomické trestné činnosti (dále jen ETČ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Značně důležité2051,28 %52,63 %  
Vysoce důležité1333,33 %34,21 %  
Málo důležité410,26 %10,53 %  
Ne, považuji to za zbytečné25,13 %5,26 %  

Graf

2. Máte dostatečné množství informací o možnostech zajišťování a odčerpávání výnosů z ETČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1743,59 %44,74 %  
Spíše ne1025,64 %26,32 %  
Spíše ano615,38 %15,79 %  
Ano512,82 %13,16 %  
Nemám, ale rád/a bych se s nimi seznámil/a12,56 %2,63 %  

Graf

3. Myslíte si, že nová právní úprava k odčerpávání výnosů z ETČ plně dostačuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostačuje1948,72 %50 %  
Částečně nedostačuje1025,64 %26,32 %  
Částečně dostačuje820,51 %21,05 %  
Dostačuje25,13 %5,26 %  

Graf

4. Které z uvedených ustanovení trestního zákoníka považujete pro odčerpání výnosů z ETČ za nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Propadnutí majetku1743,59 %44,74 %  
Zabrání věci a jiné majetkové hodnoty923,08 %23,68 %  
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty717,95 %18,42 %  
Peněžitý trest410,26 %10,53 %  
Propadnutí náhradní hodnoty12,56 %2,63 %  
Zabrání náhradní hodnoty12,56 %2,63 %  

Graf

5. Které skutečnosti podle Vás nejvíce brání efektivnímu odčerpávání výnosů z ETČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neochota orgánů činných v trestním řízení odčerpávat výnosy, protože to komplikuje trestní řízení1333,33 %34,21 %  
Nedostatečná právní úprava1025,64 %26,32 %  
Složitost dokazování zdrojové trestné činnosti ve vztahu k majetkovému prospěchu pachatele820,51 %21,05 %  
Nedostatečná připravenost orgánů činných v trestním řízení615,38 %15,79 %  
nedostatečná prevence12,56 %2,63 %  
Provázanost politiky a ekonomiky, nízká morálka12,56 %2,63 %  

Graf

6. Jaká je podle Vás připravenost Policie na vyhledávání a zajišťování výnosů z ETČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečná1743,59 %44,74 %  
Částečně nedostačuje1333,33 %34,21 %  
Částečně dostačuje923,08 %23,68 %  

Graf

7. Jakou právní úpravu považujete za nejúčinnější pro odčerpávání výnosů z ETČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostatný zákon v rámci trestního řízení1948,72 %50 %  
Stávající právní úpravu formou trestu1128,21 %28,95 %  
Problematiku řešit mimo trestní zákon např. s orgány ministerstva financí ČR820,51 %21,05 %  
Nevím, nejsem expert12,56 %2,63 %  

Graf

8. Který orgán činný v trestním řízení by měl podle Vás provádět vyhledání a zajišťování výnosů z ETČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostatný policejní orgán, který je zvlášť vyškolen a připraven2564,1 %65,79 %  
Policejní orgán, který je pověřen vyšetřováním820,51 %21,05 %  
Kompetenci by měl mít dozorový státní zástupce615,38 %15,79 %  

Graf

9. Mělo by se při vyšetřování ETČ realizovat finanční šetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy, když se trestným činem způsobila škoda nebo pachatel získal majetkový prospěch3282,05 %84,21 %  
Jen tehdy, když se trestným činem způsobila značná škoda nebo pachatel získal značný prospěch717,95 %18,42 %  

Graf

10. Uveďte prosím, v jaké oblasti pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student717,95 %18,42 %  
nic615,38 %15,79 %  
Státní zastupitelství512,82 %13,16 %  
PČR37,69 %7,89 %  
Bankovní sféra37,69 %7,89 %  
Soukromá sféra25,13 %5,26 %  
doprava12,56 %2,63 %  
státní správa12,56 %2,63 %  
laicka verejnost12,56 %2,63 %  
studen12,56 %2,63 %  
-12,56 %2,63 %  
pojišťovnictví12,56 %2,63 %  
studen VŠ12,56 %2,63 %  
ve školství12,56 %2,63 %  
t.č. v důchodu12,56 %2,63 %  
referent12,56 %2,63 %  
politická strana12,56 %2,63 %  
sokromý sektor12,56 %2,63 %  
IT12,56 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Taťák, P.Současný stav odčerpávání výnosů z ekonomické trestné činnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8295.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.