Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současný stav odčerpávání výnosů z ekonomické trestné činnosti

Současný stav odčerpávání výnosů z ekonomické trestné činnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Taťák
Šetření:22. 05. 2010 - 27. 05. 2010
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude využit v diplomové práci na téma: Legalizace výnosů z ekonomické trestné činnosti. Chtěl bych znát mínění odborné i laické veřejnosti o tomto fenoménu. Dotazník je určen zejména lidem v bankovní sféře, ve státním zastupitelství a PČR. Ale i názor ostatních se počítá.

Odpovědi respondentů

1. Je podle Vás důležité odčerpat výnosy z ekonomické trestné činnosti (dále jen ETČ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Značně důležité2051,28 %52,63 %  
Vysoce důležité1333,33 %34,21 %  
Málo důležité410,26 %10,53 %  
Ne, považuji to za zbytečné25,13 %5,26 %  

Graf

2. Máte dostatečné množství informací o možnostech zajišťování a odčerpávání výnosů z ETČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1743,59 %44,74 %  
Spíše ne1025,64 %26,32 %  
Spíše ano615,38 %15,79 %  
Ano512,82 %13,16 %  
Nemám, ale rád/a bych se s nimi seznámil/a12,56 %2,63 %  

Graf

3. Myslíte si, že nová právní úprava k odčerpávání výnosů z ETČ plně dostačuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostačuje1948,72 %50 %  
Částečně nedostačuje1025,64 %26,32 %  
Částečně dostačuje820,51 %21,05 %  
Dostačuje25,13 %5,26 %  

Graf

4. Které z uvedených ustanovení trestního zákoníka považujete pro odčerpání výnosů z ETČ za nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Propadnutí majetku1743,59 %44,74 %  
Zabrání věci a jiné majetkové hodnoty923,08 %23,68 %  
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty717,95 %18,42 %  
Peněžitý trest410,26 %10,53 %  
Propadnutí náhradní hodnoty12,56 %2,63 %  
Zabrání náhradní hodnoty12,56 %2,63 %  

Graf

5. Které skutečnosti podle Vás nejvíce brání efektivnímu odčerpávání výnosů z ETČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neochota orgánů činných v trestním řízení odčerpávat výnosy, protože to komplikuje trestní řízení1333,33 %34,21 %  
Nedostatečná právní úprava1025,64 %26,32 %  
Složitost dokazování zdrojové trestné činnosti ve vztahu k majetkovému prospěchu pachatele820,51 %21,05 %  
Nedostatečná připravenost orgánů činných v trestním řízení615,38 %15,79 %  
nedostatečná prevence12,56 %2,63 %  
Provázanost politiky a ekonomiky, nízká morálka12,56 %2,63 %  

Graf

6. Jaká je podle Vás připravenost Policie na vyhledávání a zajišťování výnosů z ETČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečná1743,59 %44,74 %  
Částečně nedostačuje1333,33 %34,21 %  
Částečně dostačuje923,08 %23,68 %  

Graf

7. Jakou právní úpravu považujete za nejúčinnější pro odčerpávání výnosů z ETČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostatný zákon v rámci trestního řízení1948,72 %50 %  
Stávající právní úpravu formou trestu1128,21 %28,95 %  
Problematiku řešit mimo trestní zákon např. s orgány ministerstva financí ČR820,51 %21,05 %  
Nevím, nejsem expert12,56 %2,63 %  

Graf

8. Který orgán činný v trestním řízení by měl podle Vás provádět vyhledání a zajišťování výnosů z ETČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostatný policejní orgán, který je zvlášť vyškolen a připraven2564,1 %65,79 %  
Policejní orgán, který je pověřen vyšetřováním820,51 %21,05 %  
Kompetenci by měl mít dozorový státní zástupce615,38 %15,79 %  

Graf

9. Mělo by se při vyšetřování ETČ realizovat finanční šetření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy, když se trestným činem způsobila škoda nebo pachatel získal majetkový prospěch3282,05 %84,21 %  
Jen tehdy, když se trestným činem způsobila značná škoda nebo pachatel získal značný prospěch717,95 %18,42 %  

Graf

10. Uveďte prosím, v jaké oblasti pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student717,95 %18,42 %  
nic615,38 %15,79 %  
Státní zastupitelství512,82 %13,16 %  
PČR37,69 %7,89 %  
Bankovní sféra37,69 %7,89 %  
Soukromá sféra25,13 %5,26 %  
doprava12,56 %2,63 %  
státní správa12,56 %2,63 %  
laicka verejnost12,56 %2,63 %  
studen12,56 %2,63 %  
-12,56 %2,63 %  
pojišťovnictví12,56 %2,63 %  
studen VŠ12,56 %2,63 %  
ve školství12,56 %2,63 %  
t.č. v důchodu12,56 %2,63 %  
referent12,56 %2,63 %  
politická strana12,56 %2,63 %  
sokromý sektor12,56 %2,63 %  
IT12,56 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Taťák, P.Současný stav odčerpávání výnosů z ekonomické trestné činnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8295.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.