Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Slovinsko jako turistická destinace

Slovinsko jako turistická destinace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:John Doe
Šetření:31. 05. 2010 - 05. 06. 2010
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jmenuji se Ana Dobovišek a jsem studentkou posledního ročníku Vyoké školy hotelové. Chci Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky použiji ve své diplomové práci. Výsledky budou samozřejmě k dispozici i všem ostatním uživatelům. Cílem mého dotazníku je zjištění, jak je vnímáno Slovinsko jako turistická destinace a jeho propagace v České republice.    

 

Všem moc děkuji za ochotu a přeji hezký den!           

Odpovědi respondentů

1. Znáte Slovinsko jako destinaci cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9785,09 %85,84 %  
ne1714,91 %15,04 %  

Graf

2. Navštívil/a jste někdy Slovinsko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6557,02 %57,52 %  
ne4942,98 %43,36 %  

Graf

3. Pokud byla Vaše odpověď na předchozí otázku ano, navštívil/a jste Slovinsko jako cíl své cesty, nebo jako tranzitní destinaci při cestě do jiné země?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako tranzitní destinaci3756,92 %32,74 %  
Jako cílovou destinaci2843,08 %24,78 %  

Graf

4. Ve Slovinsku jste navštívili, nebo byste chtěli navštívit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hory, jezera a národní parky8574,56 %75,22 %  
Pobřeží a kras (moře a jeskyně)5043,86 %44,25 %  
Města (hl. město Lublaň)4640,35 %40,71 %  
Venkov, vinařské oblasti3631,58 %31,86 %  
Lázně1412,28 %12,39 %  
Nevím65,26 %5,31 %  

Graf

5. Slovinsko byste navštívil/a spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V letním období9986,84 %87,61 %  
V zimním období1412,28 %12,39 %  
Nikdy10,88 %0,88 %  

Graf

6. Kde jste se setkal/a s informacemi o Slovinsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od přátel, známých8877,19 %77,88 %  
Internet3530,7 %30,97 %  
Tisk (magazíny, časopisy, noviny)2622,81 %23,01 %  
V cestovní kanceláři, agentuře87,02 %7,08 %  
Nevím87,02 %7,08 %  
Veletrh, výstava54,39 %4,42 %  

Graf

7. Jaká forma propagace destinace Vás nejvíce zaujme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení přátel, známých8473,68 %74,34 %  
Internet5447,37 %47,79 %  
Reklama v televizi2219,3 %19,47 %  
Inzerce v tisku1614,04 %14,16 %  
Billboard1513,16 %13,27 %  
Reklama na dopravních prostředcích (tramvaj, bus)1210,53 %10,62 %  
Reklama v katalogu prodejce (cestovní kancelář, agentura)87,02 %7,08 %  
Reklama v rádiu54,39 %4,42 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6758,77 %59,29 %  
Muž4741,23 %41,59 %  

Graf

9. Je Vám:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 - 35 let5750,44 %50,44 %  
19 - 26 let4943,36 %43,36 %  
36 - 49 let65,31 %5,31 %  
15 - 18 let10,88 %0,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Navštívil/a jste někdy Slovinsko?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jako cílovou destinaci na otázku 3. Pokud byla Vaše odpověď na předchozí otázku ano, navštívil/a jste Slovinsko jako cíl své cesty, nebo jako tranzitní destinaci při cestě do jiné země?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jako tranzitní destinaci na otázku 3. Pokud byla Vaše odpověď na předchozí otázku ano, navštívil/a jste Slovinsko jako cíl své cesty, nebo jako tranzitní destinaci při cestě do jiné země?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte Slovinsko jako destinaci cestovního ruchu?

2. Navštívil/a jste někdy Slovinsko?

3. Pokud byla Vaše odpověď na předchozí otázku ano, navštívil/a jste Slovinsko jako cíl své cesty, nebo jako tranzitní destinaci při cestě do jiné země?

4. Ve Slovinsku jste navštívili, nebo byste chtěli navštívit:

5. Slovinsko byste navštívil/a spíše:

6. Kde jste se setkal/a s informacemi o Slovinsku?

7. Jaká forma propagace destinace Vás nejvíce zaujme?

8. Jste:

9. Je Vám:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte Slovinsko jako destinaci cestovního ruchu?

2. Navštívil/a jste někdy Slovinsko?

3. Pokud byla Vaše odpověď na předchozí otázku ano, navštívil/a jste Slovinsko jako cíl své cesty, nebo jako tranzitní destinaci při cestě do jiné země?

4. Ve Slovinsku jste navštívili, nebo byste chtěli navštívit:

5. Slovinsko byste navštívil/a spíše:

6. Kde jste se setkal/a s informacemi o Slovinsku?

7. Jaká forma propagace destinace Vás nejvíce zaujme?

8. Jste:

9. Je Vám:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Doe, J.Slovinsko jako turistická destinace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8401.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.