Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rasismus v ČR

Rasismus v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Pour
Šetření:14. 06. 2010 - 14. 06. 2010
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):13 / 14.18
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník by měl potvrdit nebo vyvrátit pohled lidí na rasismus v ČR.

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena758,33 %63,64 %  
Muž541,67 %45,45 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14 - 17 let866,67 %72,73 %  
18 - 25 let216,67 %18,18 %  
26 - 35 let216,67 %18,18 %  

Graf

3. Myslíte si, že se v naší společnosti vyskytuje rasismus ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1191,67 %100 %  
Ne18,33 %9,09 %  

Graf

4. Byli jste někdy svědky rasistického útoku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne866,67 %72,73 %  
Ano433,33 %36,36 %  

Graf

5. Vadilo by Vám mít souseda jiného etnika ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, pokud by se choval slušně1191,67 %100 %  
Ano18,33 %9,09 %  

Graf

6. Jáké etnikum by vám ve Vašem okolí vadilo nejvíce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romské1191,67 %100 %  
Arabské18,33 %9,09 %  

Graf

7. Vaše osobní zkušenost s Romy je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná650 %54,55 %  
Nedokáži posoudit541,67 %45,45 %  
Dobrá18,33 %9,09 %  

Graf

8. Jaký hlavní důvod přikládáte špatné zkušenosti s romy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou nepřízpusobivý650 %54,55 %  
Dopouštějí se trestné činnosti433,33 %36,36 %  
Nepracují216,67 %18,18 %  

Graf

9. Setkali jste se někdy s rasismem ze strany Neromů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano975 %81,82 %  
Ne325 %27,27 %  

Graf

10. Setkali jste se někdy s rasismem ze strany Romů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1083,33 %90,91 %  
Ne216,67 %18,18 %  

Graf

11. Změnilo se něco po zrušení Dělnické strany ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1191,67 %100 %  
Ano18,33 %9,09 %  

Graf

12. Vidíte nějaký rozdíl mezi Dělnickou stranou (DS) a Dělnickou stranou sociální svobody (DSSS) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne - jiný název, stejní lidé12100 %109,09 %  

Graf

13. Podle EU Český stát diskriminuje romy, souhlasíte s tímto faktem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne975 %81,82 %  
Ano 325 %27,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pour, L.Rasismus v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8556.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.