Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník

Dotazník

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Klimentová
Šetření:17. 06. 2010 - 24. 06. 2010
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý/á respondent/ka,
dostáva sa Vám do rúk dotazník, ktorý som vytvorila ako súčasť mojej bakalárskej práce. Som študentkou 3. ročníka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie. Cieľom tohto dotazníka je zistiť, či banka svojich klientov dostatočne oboznámila s príchodom eura na Slovensku.
Dotazník je anonymný a dobrovoľný. Z ponúkaných možností si prosím, vyberte iba jednu odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňujete.
Za vašu ochotu a spoluprácu Vám veľmi pekne ďakujem.
 

Odpovědi respondentů

1. Názov banky, ktorej ste klientom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tatra banka2834,15 %35 %  
Slovenská sporiteľňa1923,17 %23,75 %  
VÚB banka1821,95 %22,5 %  
Som klientom viacerých bánk89,76 %10 %  
Dexia22,44 %2,5 %  
Iné22,44 %2,5 %  
UniCredit bank22,44 %2,5 %  
Volksbank11,22 %1,25 %  
OTP banka11,22 %1,25 %  
ČSOB banka11,22 %1,25 %  

Graf

2. Boli vám zo strany banky poskytnuté informácie, čo je eurobalíček a načo slúži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie, vedel/a som to z iného zdroja4554,88 %56,25 %  
Áno3340,24 %41,25 %  
Áno, ale musel/a som sa nato spýtať44,88 %5 %  

Graf

3. Boli ste dostatočne informovaný/á o prijatí eura zo strany Vašej banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skôr áno2834,15 %35 %  
Skôr nie2226,83 %27,5 %  
Áno2125,61 %26,25 %  
Nie67,32 %7,5 %  
Nedostal som žiadne informácie56,1 %6,25 %  

Graf

4. Videli ste v priestoroch pobočky banky letáky, plagáty a iné reklamné pútače týkajúce sa zavedenia novej meny euro?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno, boli dostatočne viditeľné5769,51 %71,25 %  
S bankou komunikujem online (prostredníctvom internetu)2024,39 %25 %  
Nie, vôbec som ich nevidel/a33,66 %3,75 %  
Áno, ale musel/a som ich hľadať22,44 %2,5 %  

Graf

5. Stretli ste sa vo Vašej banke s vysvetlením pojmov: konverzný kurz, duálne zobrazenie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno4656,1 %57,5 %  
Nie, vedel/a som to z iného zdroja3542,68 %43,75 %  
Vôbec nie11,22 %1,25 %  

Graf

6. Ak ste na otázku č. 5 odpovedali kladne, akou formou vám banka vysvetlila tieto pojmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čítal/a som to v letákoch4554,88 %56,25 %  
Dočítal/a som sa to na web stránke banky2429,27 %30 %  
Informoval ma pracovník banky1113,41 %13,75 %  
Spýtal/a som sa nato pracovníkov banky22,44 %2,5 %  

Graf

7. Najviac informácií o zavedení meny euro na Slovensku som získal/a z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Médií (rozhlas, televízia, denná tlač)5971,95 %73,75 %  
Internetu1720,73 %21,25 %  
Banky44,88 %5 %  
Od známych a rodiny11,22 %1,25 %  
Informačných materiálov ministerstva financií11,22 %1,25 %  

Graf

8. Ako by ste vo všeobecnosti ohodnotili komunikáciu Vašej banky s klientom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Som spokojný/á5364,63 %66,25 %  
Som veľmi spokojný/á1417,07 %17,5 %  
Som skôr nespokojný/á1315,85 %16,25 %  
Som úplne nespokojný/á22,44 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Boli vám zo strany banky poskytnuté informácie, čo je eurobalíček a načo slúži?

  • odpověď Nie, vedel/a som to z iného zdroja:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skôr nie na otázku 3. Boli ste dostatočne informovaný/á o prijatí eura zo strany Vašej banky?

5. Stretli ste sa vo Vašej banke s vysvetlením pojmov: konverzný kurz, duálne zobrazenie?

  • odpověď Áno:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Áno na otázku 3. Boli ste dostatočne informovaný/á o prijatí eura zo strany Vašej banky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Názov banky, ktorej ste klientom?

2. Boli vám zo strany banky poskytnuté informácie, čo je eurobalíček a načo slúži?

3. Boli ste dostatočne informovaný/á o prijatí eura zo strany Vašej banky?

4. Videli ste v priestoroch pobočky banky letáky, plagáty a iné reklamné pútače týkajúce sa zavedenia novej meny euro?

5. Stretli ste sa vo Vašej banke s vysvetlením pojmov: konverzný kurz, duálne zobrazenie?

6. Ak ste na otázku č. 5 odpovedali kladne, akou formou vám banka vysvetlila tieto pojmy?

7. Najviac informácií o zavedení meny euro na Slovensku som získal/a z:

8. Ako by ste vo všeobecnosti ohodnotili komunikáciu Vašej banky s klientom?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Názov banky, ktorej ste klientom?

2. Boli vám zo strany banky poskytnuté informácie, čo je eurobalíček a načo slúži?

3. Boli ste dostatočne informovaný/á o prijatí eura zo strany Vašej banky?

4. Videli ste v priestoroch pobočky banky letáky, plagáty a iné reklamné pútače týkajúce sa zavedenia novej meny euro?

5. Stretli ste sa vo Vašej banke s vysvetlením pojmov: konverzný kurz, duálne zobrazenie?

6. Ak ste na otázku č. 5 odpovedali kladne, akou formou vám banka vysvetlila tieto pojmy?

7. Najviac informácií o zavedení meny euro na Slovensku som získal/a z:

8. Ako by ste vo všeobecnosti ohodnotili komunikáciu Vašej banky s klientom?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Klimentová, K.Dotazník (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8593.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.