Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogy

Drogy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Drástová
Šetření:21. 06. 2010 - 22. 06. 2010
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):15 / 15.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Jsem studentka gymnázia, tento dotazník je můj domácí úkol na sociologii. Děkuji za vyplnění. Pačesová Anna

Odpovědi respondentů

1. Co jsou podle vás lehké drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cigarety5277,61 %80 %  
marihuana4973,13 %75,38 %  
alkohol4770,15 %72,31 %  
extáze1522,39 %23,08 %  
LSD1522,39 %23,08 %  
pervitin11,49 %1,54 %  
heroin11,49 %1,54 %  

Graf

2. Co jsou podle váš těžké drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heorin6495,52 %98,46 %  
pervitin5886,57 %89,23 %  
LSD3653,73 %55,38 %  
extáze3146,27 %47,69 %  
marihuana811,94 %12,31 %  
alkohol811,94 %12,31 %  
cigarety11,49 %1,54 %  

Graf

3. Kouříte cigarety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4567,16 %69,23 %  
občas1217,91 %18,46 %  
ano710,45 %10,77 %  
Nikdy11,49 %1,54 %  
311,49 %1,54 %  
zřídka kdy11,49 %1,54 %  

Graf

4. Pijete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3247,76 %49,23 %  
výjimečné události (oslavy, apod)2841,79 %43,08 %  
ne68,96 %9,23 %  
celkem pravidelně11,49 %1,54 %  

Graf

5. Zkusil jsi někdy marihuanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano a vícekrát2334,33 %35,38 %  
ne- nebudu zkoušet1826,87 %27,69 %  
ano-od té doby si občas dávám710,45 %10,77 %  
ne- možná zkusím, uvidím710,45 %10,77 %  
ano- jednou a dal bych si znova57,46 %7,69 %  
Ano, ale nemám důvod to zkoušet znovu a ani nebudu11,49 %1,54 %  
nic11,49 %1,54 %  
ano-jednou a naposled11,49 %1,54 %  
ANO JEDNOU NEBO DVAKRÁT ALE VÍCE UŽ NIKDY11,49 %1,54 %  
ano - jednou a nikdy vic :D11,49 %1,54 %  
ano, jednou a nikdy víc11,49 %1,54 %  
jednou a dost11,49 %1,54 %  

Graf

6. Zkusil jsi někdy jinou drogu? (Kterou do jiné odp.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6292,54 %95,38 %  
ano34,48 %4,62 %  
alkohol, tabák11,49 %1,54 %  
cokoladu11,49 %1,54 %  

Graf

7. Znáte osobně někoho závislého na drogách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4059,7 %61,54 %  
ne2740,3 %41,54 %  

Graf

8. Nutil vám někdo někdy drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5785,07 %87,69 %  
ano811,94 %12,31 %  
nejsem si jistá co už je nucení11,49 %1,54 %  
spis ne, jenom alkohol11,49 %1,54 %  

Graf

9. Navštěvujete hospody, bary?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5988,06 %90,77 %  
ne45,97 %6,15 %  
SPÍŠE NE11,49 %1,54 %  
bydlim tam :o)11,49 %1,54 %  
vyjímečně11,49 %1,54 %  
chodim do restauraci na jidla11,49 %1,54 %  

Graf

10. Když navštívíte bar/hospodu..dáte si alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5176,12 %78,46 %  
ne811,94 %12,31 %  
jak kdy34,48 %4,62 %  
ne vždy22,99 %3,08 %  
Ne vždy.11,49 %1,54 %  
podle situace11,49 %1,54 %  
nic11,49 %1,54 %  

Graf

11. Vadí vám kouření v restauracích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5379,1 %81,54 %  
ne913,43 %13,85 %  
když se jí, tak ano, když se pije, tak ne11,49 %1,54 %  
záleží, jak kde a pokud kouřím i já11,49 %1,54 %  
JAK V KTERÉ11,49 %1,54 %  
nic11,49 %1,54 %  
ano, kdekoli se jí by se němělo kouřit11,49 %1,54 %  

Graf

12. Vadí vám kouření v barech, hospodách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3552,24 %53,85 %  
ano2943,28 %44,62 %  
když se jí, tak ano, když se pije, tak ne11,49 %1,54 %  
záleží, jak kde a pokud kouřím i já11,49 %1,54 %  
tam nechodim11,49 %1,54 %  

Graf

13. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4364,18 %66,15 %  
muž2435,82 %36,92 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-204973,13 %75,38 %  
21-301116,42 %16,92 %  
31 a více45,97 %6,15 %  
10-1534,48 %4,62 %  

Graf

15. Bydliště aktuální

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé město3755,22 %56,92 %  
vesnice1725,37 %26,15 %  
velké město1319,4 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co jsou podle vás lehké drogy?

2. Co jsou podle váš těžké drogy?

3. Kouříte cigarety?

4. Pijete alkohol?

5. Zkusil jsi někdy marihuanu?

6. Zkusil jsi někdy jinou drogu? (Kterou do jiné odp.)

7. Znáte osobně někoho závislého na drogách?

8. Nutil vám někdo někdy drogy?

9. Navštěvujete hospody, bary?

10. Když navštívíte bar/hospodu..dáte si alkohol?

11. Vadí vám kouření v restauracích?

12. Vadí vám kouření v barech, hospodách?

13. Jste

14. Věk

15. Bydliště aktuální

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co jsou podle vás lehké drogy?

2. Co jsou podle váš těžké drogy?

3. Kouříte cigarety?

4. Pijete alkohol?

5. Zkusil jsi někdy marihuanu?

6. Zkusil jsi někdy jinou drogu? (Kterou do jiné odp.)

7. Znáte osobně někoho závislého na drogách?

8. Nutil vám někdo někdy drogy?

9. Navštěvujete hospody, bary?

10. Když navštívíte bar/hospodu..dáte si alkohol?

11. Vadí vám kouření v restauracích?

12. Vadí vám kouření v barech, hospodách?

13. Jste

14. Věk

15. Bydliště aktuální

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Drástová, B.Drogy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8630.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.