Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník

Dotazník

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Henrich Novotný
Šetření:18. 07. 2010 - 10. 08. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vážený účastník prieskumu názorov na GMO!
Dovoľujem si Vás zdvorilo požiadať o spoluprácu pri získavaní podkladov k bakalárskej práci na téme Geneticky modifikované organizmy (GMO) v potravinových zdrojoch. Vyplnením dotazníka, nám poskytnete informácie o názoroch obyvateľov na prijatie GMO a potravín vyrábaných z GMO v každodennom živote. Dotazník je anonymný.
Ďakujeme!

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3264 %64 %  
muž1836 %36 %  

Graf

2. Váš vek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 393774 %74 %  
do 18 rokov816 %16 %  
40 - 5948 %8 %  
nad 6012 %2 %  

Graf

3. Vaše bydlisko:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mesto nad 100 000 obyv.1938 %38 %  
obec1836 %36 %  
mesto do 50 000 obyvateľov816 %16 %  
mesto od 50 000 do 100 000 obyv.510 %10 %  

Graf

4. Vaše vzdelanie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské s maturitou2142 %42 %  
vysokoškolské1734 %34 %  
základné918 %18 %  
stredoškolské bez maturity36 %6 %  

Graf

5. Geneticky modifikované organizmy alebo v skratke GMO sú podľa vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizmy ktoré ovplyvnil človek modernými genetickými technológiami4896 %96 %  
organizmy vyskytujúce sa vo voľnej prírode bez zásahu človeka24 %4 %  

Graf

6. Domnievate sa že o GMO majú informovať:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internete3774 %74 %  
v odbornej literatúre3672 %72 %  
v televízii2958 %58 %  
v časopise2346 %46 %  
v rozhlase1122 %22 %  

Graf

7. Viete aké sú to GMO výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výrobky, pri ktorých výrobe sa používali geneticky modifikované organizmy4590 %90 %  
neviem510 %10 %  

Graf

8. Myslíte si, že média a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie3366 %66 %  
neviem918 %18 %  
áno816 %16 %  

Graf

9. Zaujíma vás téma o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, ale nevyhľadávam si informácie o GMO.2856 %56 %  
nezaujímam sa o tému GMO.1530 %30 %  
áno, a vyhľadávam si informácie o GMO.714 %14 %  

Graf

10. Podľa Vás sa geneticky modifikované organizmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyskytujú sa bežne v prírode.4182 %82 %  
neviem612 %12 %  
vyskytujú bežne v prírode.24 %4 %  
vyskytujú bežne v prírode.12 %2 %  

Graf

11. Pestujú sa geneticky modifikované rastliny aj na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno2958 %58 %  
neviem2040 %40 %  
nie12 %2 %  

Graf

12. Čo si myslíte, ako pôsobia GMO na človeka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účinky nie sú zistené, sú predmetom výskumu.1836 %36 %  
neviem1224 %24 %  
nemajú žiadne účinky na organizmus.918 %18 %  
môžu spôsobiť alergické reakcie.714 %14 %  
neviem48 %8 %  

Graf

13. Myslíte si, že všetky geneticky modifikované potraviny by mali byť jasne označené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno4182 %82 %  
nie612 %12 %  
neviem36 %6 %  

Graf

14. Myslíte si, že na obaloch výrobkov sú dostatočné informácie o GMO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie2856 %56 %  
neviem1530 %30 %  
áno714 %14 %  

Graf

15. Myslíte si, že výrobky z GMO sú kvalitnejšie ako tradičné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie2142 %42 %  
neviem1938 %38 %  
záleží to na druhu612 %12 %  
áno48 %8 %  

Graf

16. Aký je váš postoj pri využívaní GMO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím s využívaním GMO iba pre priemyselné účely.1530 %30 %  
neviem1326 %26 %  
GMO potraviny si kúpim iba v tom prípade, ak budú lacnejšie.816 %16 %  
nepodporujem žiadne pestovanie a využívanie GMO, ani pre priemyselné účely.816 %16 %  
nekúpil by som si výrobok GMO.612 %12 %  

Graf

17. Ak by výrobok vyrobený z GMO obsahoval látky prospešné pre zdravie, kúpili by ste si ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno2142 %42 %  
neviem1836 %36 %  
nie1122 %22 %  

Graf

18. Pestuje sa vo Vašom okolí kukurica siata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno3366 %66 %  
neviem918 %18 %  
nie816 %16 %  

Graf

19. Čo si myslíte o používaní genetických technológií pri pestovaní kukurice siatej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem2856 %56 %  
sú užitočné1428 %28 %  
sú škodlivé816 %16 %  

Graf

20. Myslíte si že pestovanie geneticky modifikovanej kukurice je lacnejšie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno2754 %54 %  
neviem1428 %28 %  
nie918 %18 %  

Graf

21. Myslíte si, že máme dostatočne upravené právne predpisy na manipuláciu s GMO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem2754 %54 %  
nie2040 %40 %  
áno36 %6 %  

Graf

22. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem2346 %46 %  
áno1530 %30 %  
nie1224 %24 %  

Graf

23. Viete o nejakých geneticky upravovaných plodinách pestovaných vo vašom okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie4080 %80 %  
áno1020 %20 %  

Graf

24. Aký je podľa Vás prijateľnejší výraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
geneticky modifikovaný organizmus (GMO).3060 %60 %  
biotechnologicky upravené organizmy ( biotech organizmy)1224 %24 %  
biotechnologicky upravené organizmy ( biotech organizmy)816 %16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Domnievate sa že o GMO majú informovať:

  • odpověď v časopise:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rozhlase na otázku 6. Domnievate sa že o GMO majú informovať:
  • odpověď v televízii:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v rozhlase na otázku 6. Domnievate sa že o GMO majú informovať:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlavie

2. Váš vek:

3. Vaše bydlisko:

4. Vaše vzdelanie:

5. Geneticky modifikované organizmy alebo v skratke GMO sú podľa vás:

6. Domnievate sa že o GMO majú informovať:

7. Viete aké sú to GMO výrobky?

8. Myslíte si, že média a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?

9. Zaujíma vás téma o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO)?

10. Podľa Vás sa geneticky modifikované organizmy:

11. Pestujú sa geneticky modifikované rastliny aj na Slovensku?

12. Čo si myslíte, ako pôsobia GMO na človeka?

13. Myslíte si, že všetky geneticky modifikované potraviny by mali byť jasne označené?

14. Myslíte si, že na obaloch výrobkov sú dostatočné informácie o GMO?

15. Myslíte si, že výrobky z GMO sú kvalitnejšie ako tradičné?

16. Aký je váš postoj pri využívaní GMO?

17. Ak by výrobok vyrobený z GMO obsahoval látky prospešné pre zdravie, kúpili by ste si ho?

18. Pestuje sa vo Vašom okolí kukurica siata?

19. Čo si myslíte o používaní genetických technológií pri pestovaní kukurice siatej?

20. Myslíte si že pestovanie geneticky modifikovanej kukurice je lacnejšie?

21. Myslíte si, že máme dostatočne upravené právne predpisy na manipuláciu s GMO?

22. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie?

23. Viete o nejakých geneticky upravovaných plodinách pestovaných vo vašom okolí?

24. Aký je podľa Vás prijateľnejší výraz?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlavie

2. Váš vek:

3. Vaše bydlisko:

4. Vaše vzdelanie:

5. Geneticky modifikované organizmy alebo v skratke GMO sú podľa vás:

6. Domnievate sa že o GMO majú informovať:

7. Viete aké sú to GMO výrobky?

8. Myslíte si, že média a literatúra sa dostatočne venujú problematike GMO?

9. Zaujíma vás téma o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO)?

10. Podľa Vás sa geneticky modifikované organizmy:

11. Pestujú sa geneticky modifikované rastliny aj na Slovensku?

12. Čo si myslíte, ako pôsobia GMO na človeka?

13. Myslíte si, že všetky geneticky modifikované potraviny by mali byť jasne označené?

14. Myslíte si, že na obaloch výrobkov sú dostatočné informácie o GMO?

15. Myslíte si, že výrobky z GMO sú kvalitnejšie ako tradičné?

16. Aký je váš postoj pri využívaní GMO?

17. Ak by výrobok vyrobený z GMO obsahoval látky prospešné pre zdravie, kúpili by ste si ho?

18. Pestuje sa vo Vašom okolí kukurica siata?

19. Čo si myslíte o používaní genetických technológií pri pestovaní kukurice siatej?

20. Myslíte si že pestovanie geneticky modifikovanej kukurice je lacnejšie?

21. Myslíte si, že máme dostatočne upravené právne predpisy na manipuláciu s GMO?

22. Myslíte si, že GMO má škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie?

23. Viete o nejakých geneticky upravovaných plodinách pestovaných vo vašom okolí?

24. Aký je podľa Vás prijateľnejší výraz?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novotný, H.Dotazník (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8798.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.