Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Máte doma zabezpečenou síť?

Máte doma zabezpečenou síť?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Huták
Šetření:27. 07. 2010 - 05. 08. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník vznikl pro zjištění ochrany, které doma NE každý má zabezpečeno. Jelikož v dnešní době jsou sta miliony virů, které nám putují po internetu. Jste si dostatečně jisti, že právě VY máte doma bezpečnou síť. Dotazník bude užit i jako součást bakalářské práce, která se tématem zabezpečení sítí zaobírá. VŠEM ZÚČASTNĚNÝM PŘEDEM DĚKUJI.

Odpovědi respondentů

1. Jaký typ internetového připojení máte doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezdrátové připojení (wi-fi)1836 %36 %  
ADSL (O2)1632 %32 %  
Kabelové1224 %24 %  
Optika36 %6 %  
Mobilní připojení (GPRS, EDGE, 3G, CDMA, aj.)12 %2 %  

Graf

2. Zřizovali jste si internetové připojení sami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3264 %64 %  
ne1836 %36 %  

Graf

3. Pokud ano máte zabezpečeno internetové připojení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3984,78 %78 %  
nevím715,22 %14 %  

Graf

4. Užíváte antivirový program?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4692 %92 %  
ne48 %8 %  

Graf

5. Pokdu ano, aktualizujete antivirový program pravidelně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4389,58 %86 %  
ne510,42 %10 %  

Graf

6. Při tvorbě hesla (např.: pro email, internetové bankovnictví aj.) užíváte? (Je možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Číslice (1,2,3,4, atp.)4386 %86 %  
Písmena (a,b,c, atp.)3978 %78 %  
Velká a malá písmena (A,b,C,d, atp.)2958 %58 %  
Znaky (@,{,/, atp.)1530 %30 %  
Údaje rodného čísla24 %4 %  

Graf

7. Máte doma bezdrátovou síť (wi-fi)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3570 %70 %  
ne1530 %30 %  

Graf

8. Pokud ano, zřizovali jste si jej sami?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2771,05 %54 %  
ne1026,32 %20 %  
nevím12,63 %2 %  

Graf

9. Pokud máte bezdrátovou síť (wi-fi), je zabezpečena?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3494,44 %68 %  
ne12,78 %2 %  
nevím12,78 %2 %  

Graf

10. Víte jaké zabezpečení využíváte u bezdrátové sítě (wi-fi)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
WPA 21748,57 %34 %  
Nevím jaké zabezpečení doma využívám.1234,29 %24 %  
WEP411,43 %8 %  
WPA25,71 %4 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk? (vyplňte prosím číslicí počet let)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22918 %18 %  
23714 %14 %  
24612 %12 %  
2536 %6 %  
1736 %6 %  
2024 %4 %  
3524 %4 %  
3724 %4 %  
3624 %4 %  
4424 %4 %  
ostatní odpovědi 13
15
16
19
31
50
21
419
45
33
30
1224 %24 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.72
Minimum:15
Maximum:45
Variační rozpětí:30
Rozptyl:56.52
Směrodatná odchylka:7.52
Medián:23
Modus:22

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
právě studuji VŠ1836 %36 %  
SŠ s maturitou1224 %24 %  
1020 %20 %  
612 %12 %  
48 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký typ internetového připojení máte doma?

2. Zřizovali jste si internetové připojení sami?

3. Pokud ano máte zabezpečeno internetové připojení?

4. Užíváte antivirový program?

5. Pokdu ano, aktualizujete antivirový program pravidelně?

6. Při tvorbě hesla (např.: pro email, internetové bankovnictví aj.) užíváte? (Je možno více odpovědí)

7. Máte doma bezdrátovou síť (wi-fi)?

8. Pokud ano, zřizovali jste si jej sami?

9. Pokud máte bezdrátovou síť (wi-fi), je zabezpečena?

10. Víte jaké zabezpečení využíváte u bezdrátové sítě (wi-fi)?

11. Jaký je Váš věk? (vyplňte prosím číslicí počet let)

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký typ internetového připojení máte doma?

2. Zřizovali jste si internetové připojení sami?

3. Pokud ano máte zabezpečeno internetové připojení?

4. Užíváte antivirový program?

5. Pokdu ano, aktualizujete antivirový program pravidelně?

6. Při tvorbě hesla (např.: pro email, internetové bankovnictví aj.) užíváte? (Je možno více odpovědí)

7. Máte doma bezdrátovou síť (wi-fi)?

8. Pokud ano, zřizovali jste si jej sami?

9. Pokud máte bezdrátovou síť (wi-fi), je zabezpečena?

10. Víte jaké zabezpečení využíváte u bezdrátové sítě (wi-fi)?

11. Jaký je Váš věk? (vyplňte prosím číslicí počet let)

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Huták, R.Máte doma zabezpečenou síť? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://8837.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.