Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Baroko v Hradci Králové

Baroko v Hradci Králové

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Zindulková
Šetření:14. 09. 2010 - 13. 10. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.48
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je nutný k mé bakalářské práci na téma Baroko v Hradci Králové. Cílem je zjistit povědomí lidí o baroku a o Hradci Králové

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2284,62 %88 %  
muž415,38 %16 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let1661,54 %64 %  
30 - 40 let726,92 %28 %  
do 20 let27,69 %8 %  
40 - 50 let13,85 %4 %  

Graf

3. Jste z Hradce Králové nebo okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2076,92 %80 %  
ano623,08 %24 %  

Graf

4. V jakém století bylo období baroka v Čechách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15. - 16. století1142,31 %44 %  
17. - 18. století1142,31 %44 %  
13. - 14. století415,38 %16 %  

Graf

5. Promítlo se období baroka i v Hradci Králové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1765,38 %68 %  
nevím934,62 %36 %  

Graf

6. Je některá z těchto staveb, nacházející se v Hradci Králové, ve stylu baroka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Biskupská rezidence1453,85 %56 %  
Chrám sv. Ducha830,77 %32 %  
Bílá věž415,38 %16 %  

Graf

7. K jakému účelu byl v Hradci Králové postaven Mariánský sloup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na počest mrtvých, kteří zemřeli při morové epidemii1350 %52 %  
účelem bylo odvrácení morové epidemie od města 1246,15 %48 %  
byl postaven za účelem atraktivity města13,85 %4 %  

Graf

8. Kdo byl G. Santini?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
architekt1453,85 %56 %  
sochař830,77 %32 %  
malíř415,38 %16 %  

Graf

9. Je nějaké jeho dílo v Hradci Králové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1557,69 %60 %  
ano1038,46 %40 %  
ne13,85 %4 %  

Graf

10. Bylo (je) v Hradci Králové zřízeno biskupství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2388,46 %92 %  
ne311,54 %12 %  

Graf

11. Navštívili jste Vy osobně nějakou barokní památku v Hradci Králové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2180,77 %84 %  
ano519,23 %20 %  

Graf

12. Znáte některé další barokní památky v okolí Hradce Králové?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1557,69 %60 %  
kuks415,38 %16 %  
Pardubice13,85 %4 %  
bohužel ne13,85 %4 %  
no 13,85 %4 %  
sochy v Kuksu13,85 %4 %  
:-)13,85 %4 %  
neznám13,85 %4 %  
kaple sv.Klimenta13,85 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Zindulková, A.Baroko v Hradci Králové (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://9126.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.