Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Baroko v Hradci Králové

Baroko v Hradci Králové

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Zindulková
Šetření:14. 09. 2010 - 13. 10. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.48
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je nutný k mé bakalářské práci na téma Baroko v Hradci Králové. Cílem je zjistit povědomí lidí o baroku a o Hradci Králové

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2284,62 %88 %  
muž415,38 %16 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let1661,54 %64 %  
30 - 40 let726,92 %28 %  
do 20 let27,69 %8 %  
40 - 50 let13,85 %4 %  

Graf

3. Jste z Hradce Králové nebo okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2076,92 %80 %  
ano623,08 %24 %  

Graf

4. V jakém století bylo období baroka v Čechách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15. - 16. století1142,31 %44 %  
17. - 18. století1142,31 %44 %  
13. - 14. století415,38 %16 %  

Graf

5. Promítlo se období baroka i v Hradci Králové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1765,38 %68 %  
nevím934,62 %36 %  

Graf

6. Je některá z těchto staveb, nacházející se v Hradci Králové, ve stylu baroka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Biskupská rezidence1453,85 %56 %  
Chrám sv. Ducha830,77 %32 %  
Bílá věž415,38 %16 %  

Graf

7. K jakému účelu byl v Hradci Králové postaven Mariánský sloup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na počest mrtvých, kteří zemřeli při morové epidemii1350 %52 %  
účelem bylo odvrácení morové epidemie od města 1246,15 %48 %  
byl postaven za účelem atraktivity města13,85 %4 %  

Graf

8. Kdo byl G. Santini?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
architekt1453,85 %56 %  
sochař830,77 %32 %  
malíř415,38 %16 %  

Graf

9. Je nějaké jeho dílo v Hradci Králové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1557,69 %60 %  
ano1038,46 %40 %  
ne13,85 %4 %  

Graf

10. Bylo (je) v Hradci Králové zřízeno biskupství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2388,46 %92 %  
ne311,54 %12 %  

Graf

11. Navštívili jste Vy osobně nějakou barokní památku v Hradci Králové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2180,77 %84 %  
ano519,23 %20 %  

Graf

12. Znáte některé další barokní památky v okolí Hradce Králové?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1557,69 %60 %  
kuks415,38 %16 %  
Pardubice13,85 %4 %  
bohužel ne13,85 %4 %  
no 13,85 %4 %  
sochy v Kuksu13,85 %4 %  
:-)13,85 %4 %  
neznám13,85 %4 %  
kaple sv.Klimenta13,85 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zindulková, A.Baroko v Hradci Králové (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://9126.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.