Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preferovaná sociální média

Preferovaná sociální média

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Černá
Šetření:17. 09. 2010 - 16. 10. 2010
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.89
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

na ČZU v Praze právě probíhá průzkum se zaměřením na sociální síť Facebook.

Věnujte prosím chvíli na vyplnění tohoto dotazníku, velmi nám pomůže ke zlepšení

komunikace mezi studenty a fakultou.

 

Děkujeme za Váš čas a ochotu.

 

ČZU v Praze

Odpovědi respondentů

1. Které programy používáte pro komunikaci nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální sítě (např. Facebook, Twitter, Líbím se Ti, ...)3739,36 %39,36 %  
ICQ, QIP, Meeboo,...2829,79 %29,79 %  
email2526,6 %26,6 %  
skype44,26 %4,26 %  

Graf

2. Které sociální sítě využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook6670,21 %70,21 %  
Spolužáci2021,28 %21,28 %  
MySpace33,19 %3,19 %  
LinkedIN22,13 %2,13 %  
Google Hlášky11,06 %1,06 %  
Twitter11,06 %1,06 %  
Líbím se Ti11,06 %1,06 %  

Graf

3. K jakým činnostem využíváte sociální sítě, např. Facebook?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k chatování3238,1 %34,04 %  
ke vkládání příspěvků2125 %22,34 %  
k plánování srazů, akcí, ...1315,48 %13,83 %  
k získání informací o studiu55,95 %5,32 %  
k hraní her55,95 %5,32 %  
k získávání informací pro nákup zboží a služeb44,76 %4,26 %  
k seznámení22,38 %2,13 %  
k tvorbě skupin11,19 %1,06 %  
k propagaci komerčních aktivit (nabídka, poptávka)11,19 %1,06 %  

Graf

4. Jak dlouho máte na vybrané sociální síti učet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než dva roky3234,04 %34,04 %  
13-18 měsíců2324,47 %24,47 %  
19-24 měsíců1414,89 %14,89 %  
10-12 měsíců1313,83 %13,83 %  
7-9 měsíců44,26 %4,26 %  
nemám účet44,26 %4,26 %  
0-3 měsíce33,19 %3,19 %  
4-6 měsíců11,06 %1,06 %  

Graf

5. Jak často používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den6872,34 %72,34 %  
zhruba 2 - 3x týdně1010,64 %10,64 %  
několikrát do roka44,26 %4,26 %  
jednou měsíčně44,26 %4,26 %  
zhruba 2 - 3 měsíčně44,26 %4,26 %  
jednou týdně22,13 %2,13 %  
vůbec22,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které programy používáte pro komunikaci nejčastěji?

2. Které sociální sítě využíváte?

3. K jakým činnostem využíváte sociální sítě, např. Facebook?

4. Jak dlouho máte na vybrané sociální síti učet?

5. Jak často používáte sociální sítě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které programy používáte pro komunikaci nejčastěji?

2. Které sociální sítě využíváte?

3. K jakým činnostem využíváte sociální sítě, např. Facebook?

4. Jak dlouho máte na vybrané sociální síti učet?

5. Jak často používáte sociální sítě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Černá, E.Preferovaná sociální média (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://9150.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.