Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informační zahlcení internetu a její podíl na vzniku závislosti II.

Informační zahlcení internetu a její podíl na vzniku závislosti II.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimír Janečka
Šetření:30. 09. 2010 - 30. 10. 2010
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):40 / 40
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí mé diplomové práce. Děkuji za jeho vyplnění a tím pomoc při tvorbě výzkumu do práce

Určitá část uživatelů internetu nedokáže objektivně selektovat informace, se kterými se setkávají na webových stránkách. V důsledku toho u nich dochází k informačnímu zahlcení. Pokud přetížení informacemi trvá delší dobu může působit jako jeden z prvků, který se podílí na vzniku internetové závislosti. Práce by měla dokázat či vyvrátit toto tvrzení a určit množství lidí ze zkoumaného vzorku, kteří mají nižší schopnost selekce informací a objevují se u nich prokazatelné symptomy vzniku závislosti na internetu.

Odpovědi respondentů

1. Dokážete se na internetu orientovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5281,25 %81,25 %  
spíše souhlasím1218,75 %18,75 %  

Graf

2. Míváte pocit, že se na internetových stránkách ztrácíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3656,25 %56,25 %  
nesouhlasím1828,13 %28,13 %  
spíše souhlasím69,38 %9,38 %  
nevím34,69 %4,69 %  
souhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

3. Internet využíváte jako hlavní zdroj informací.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3453,13 %53,13 %  
spíše souhlasím2640,63 %40,63 %  
spíše nesouhlasím34,69 %4,69 %  
nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

4. Internet Vám připadá přehledný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3960,94 %60,94 %  
souhlasím1828,13 %28,13 %  
spíše nesouhlasím46,25 %6,25 %  
nevím23,13 %3,13 %  
nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

5. Souhlasíte s tvrzením, že co je na internetu, je pravdivé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4062,5 %62,5 %  
spíše nesouhlasím1625 %25 %  
nevím57,81 %7,81 %  
spíše souhlasím34,69 %4,69 %  

Graf

6. Zdá se vám, že Vás internet svými množstvím informací zahlcuje?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1828,13 %28,13 %  
spíše nesouhlasím1726,56 %26,56 %  
nesouhlasím1523,44 %23,44 %  
souhlasím914,06 %14,06 %  
nevím57,81 %7,81 %  

Graf

7. Informaci, kterou potřebujete, dokážete na internetu nalézt

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4164,06 %64,06 %  
spíše souhlasím2031,25 %31,25 %  
spíše nesouhlasím23,13 %3,13 %  
nevím11,56 %1,56 %  

Graf

8. Pro vyhledání konkrétní informace využíváte vyhledávače jako Google, Seznam, Centrum, Atlas a jiné

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5890,63 %90,63 %  
spíše souhlasím69,38 %9,38 %  

Graf

9. K vyhledávání informací používáte nejčastěji hypertextové odkazy na jednotlivých stránkách.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2132,81 %32,81 %  
spíše souhlasím1929,69 %29,69 %  
nevím914,06 %14,06 %  
nesouhlasím812,5 %12,5 %  
souhlasím710,94 %10,94 %  

Graf

10. Po vyhledání konkrétní informace od internetu odcházíte, nenecháváte se unášet stránkami do dalších odkazů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2335,94 %35,94 %  
spíše souhlasím2132,81 %32,81 %  
nesouhlasím812,5 %12,5 %  
souhlasím69,38 %9,38 %  
nevím69,38 %9,38 %  

Graf

11. Míváte pocit, že informace, které se na Internetu dozvídáte nemohou být skutečné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2945,31 %45,31 %  
nevím1828,13 %28,13 %  
nesouhlasím710,94 %10,94 %  
spíše souhlasím710,94 %10,94 %  
souhlasím34,69 %4,69 %  

Graf

12. Pro hledání nejnovějších informací (společenské, politické, a jiné) využíváte primárně internet.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4265,63 %65,63 %  
spíše souhlasím1726,56 %26,56 %  
spíše nesouhlasím23,13 %3,13 %  
nevím23,13 %3,13 %  
nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

13. Informacemi z internetu se necháváte ovlivnit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2742,19 %42,19 %  
spíše nesouhlasím1625 %25 %  
souhlasím914,06 %14,06 %  
nevím914,06 %14,06 %  
nesouhlasím34,69 %4,69 %  

Graf

14. Dokážete si představit, že byste měl(a) získávat informace také z jiného zdroje nežli je internet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3656,25 %56,25 %  
spíše souhlasím1828,13 %28,13 %  
spíše nesouhlasím69,38 %9,38 %  
nevím34,69 %4,69 %  
nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

15. Nejste-li zrovna on-line, přemýšlíte, co budete dělat příště, až budete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2742,19 %42,19 %  
spíše nesouhlasím2031,25 %31,25 %  
spíše souhlasím1218,75 %18,75 %  
souhlasím34,69 %4,69 %  
nevím23,13 %3,13 %  

Graf

16. Internet je ve vašem hodnotovém žebříčku na jednom z prvních třech míst.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3250 %50 %  
spíše nesouhlasím1929,69 %29,69 %  
spíše souhlasím710,94 %10,94 %  
souhlasím34,69 %4,69 %  
nevím34,69 %4,69 %  

Graf

17. Po tom, co se musíte odpojit od internetu, zhorší se vám nálada.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5281,25 %81,25 %  
spíše nesouhlasím69,38 %9,38 %  
nevím34,69 %4,69 %  
spíše souhlasím23,13 %3,13 %  
souhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

18. Nejste-li online, hůře se soustředíte.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5382,81 %82,81 %  
spíše nesouhlasím710,94 %10,94 %  
nevím23,13 %3,13 %  
souhlasím11,56 %1,56 %  
spíše souhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

19. Zdá se vám po odpojení od internetu svět značně neskutečný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5687,5 %87,5 %  
spíše nesouhlasím69,38 %9,38 %  
nevím11,56 %1,56 %  
spíše souhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

20. Na internetu trávíte stále větší množství času. (z jiných, než pracovních, či jiných povinností)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2234,38 %34,38 %  
spíše nesouhlasím1726,56 %26,56 %  
spíše souhlasím1117,19 %17,19 %  
souhlasím1015,63 %15,63 %  
nevím46,25 %6,25 %  

Graf

21. Potřebujete na internetu stále více času, abyste dosáhl(a) toho, co chcete.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3453,13 %53,13 %  
spíše nesouhlasím2132,81 %32,81 %  
souhlasím57,81 %7,81 %  
nevím34,69 %4,69 %  
spíše souhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

22. Máte nepříjemné psychické, či fyzické pocity po tom, co se odpojíte.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5484,38 %84,38 %  
spíše nesouhlasím69,38 %9,38 %  
nevím23,13 %3,13 %  
spíše souhlasím23,13 %3,13 %  

Graf

23. Chtěl(a) jste snížit čas, který trávíte na on-line, ale nepodařilo se to.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3554,69 %54,69 %  
spíše souhlasím1218,75 %18,75 %  
spíše nesouhlasím914,06 %14,06 %  
souhlasím57,81 %7,81 %  
nevím34,69 %4,69 %  

Graf

24. Kvůli internetu se vídáte méně s přáteli.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4570,31 %70,31 %  
spíše nesouhlasím1015,63 %15,63 %  
spíše souhlasím57,81 %7,81 %  
souhlasím23,13 %3,13 %  
nevím23,13 %3,13 %  

Graf

25. Přes nějaké problémy, které jste měl(a) kvůli používání internetu, jste on-line v nezmenšené míře.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4570,31 %70,31 %  
nevím1117,19 %17,19 %  
spíše nesouhlasím46,25 %6,25 %  
spíše souhlasím23,13 %3,13 %  
souhlasím23,13 %3,13 %  

Graf

26. Kvůli internetu jste omezil(a) nějaké své zájmy - sportovní, kulturní, rekreační.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4164,06 %64,06 %  
spíše nesouhlasím1523,44 %23,44 %  
spíše souhlasím34,69 %4,69 %  
nevím34,69 %4,69 %  
souhlasím23,13 %3,13 %  

Graf

27. Kvůli internetu jste měl(a) potíže s vykonáváním svých pracovních, rodinných, či školních povinností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3656,25 %56,25 %  
spíše nesouhlasím1117,19 %17,19 %  
spíše souhlasím1117,19 %17,19 %  
souhlasím57,81 %7,81 %  
nevím11,56 %1,56 %  

Graf

28. Častěji než-li v realitě tvoříte nové online vztahy s ostatními uživateli .

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3453,13 %53,13 %  
spíše nesouhlasím1929,69 %29,69 %  
souhlasím46,25 %6,25 %  
spíše souhlasím46,25 %6,25 %  
nevím34,69 %4,69 %  

Graf

29. Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23710,94 %10,94 %  
2169,38 %9,38 %  
2569,38 %9,38 %  
1757,81 %7,81 %  
1857,81 %7,81 %  
2046,25 %6,25 %  
2646,25 %6,25 %  
1946,25 %6,25 %  
2434,69 %4,69 %  
2234,69 %4,69 %  
ostatní odpovědi 29
33
15
16
30
40
35
27
60
43
36
39
1726,56 %26,56 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.21
Minimum:16
Maximum:39
Variační rozpětí:23
Rozptyl:26.03
Směrodatná odchylka:5.1
Medián:23
Modus:23

Graf

30. muž / žena

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4062,5 %62,5 %  
muž1523,44 %23,44 %  
muz23,13 %3,13 %  
ž23,13 %3,13 %  
zena11,56 %1,56 %  
mlž11,56 %1,56 %  
žen11,56 %1,56 %  
M11,56 %1,56 %  
Shemale.11,56 %1,56 %  

Graf

31. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1421,88 %21,88 %  
SŠ s maturitou57,81 %7,81 %  
středoškolské s maturitou46,25 %6,25 %  
student VŠ46,25 %6,25 %  
46,25 %6,25 %  
gymnázium34,69 %4,69 %  
maturita23,13 %3,13 %  
střední odborné s maturitou23,13 %3,13 %  
základní23,13 %3,13 %  
student gymnázia23,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi studentka VŠ
ss maturita
vs
Studium Elektrotechnické stř. školy (SOUE) obor IT
ss s maturitou
SŠ, studentka VŠ
bakalarske
SOU
studentka
dokončené - střední škola s maturitou
základní (studentka gymnázia)
středoškolské a postgraduál
střední s maturitou
vysokoškolské
studuji na gymnáziu
úplné střední
vysokoškolské bakalářské
programátorka

student
Do toho je ti hovno!
student gymnázia (3. ročník)
2234,38 %34,38 % 

Graf

32. Orientujete se spíše na bulvární zprávy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4976,56 %76,56 %  
spíše nesouhlasím1218,75 %18,75 %  
souhlasím23,13 %3,13 %  
nevím11,56 %1,56 %  

Graf

33. Vaše další pročítání internetu je určováno spíše grafickou úpravou vlastních stránek, než-li jejich obsahem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3351,56 %51,56 %  
spíše nesouhlasím1929,69 %29,69 %  
nevím914,06 %14,06 %  
souhlasím23,13 %3,13 %  
spíše souhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

34. Pročítání zpráv z internetu je vaší denní rutinou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2640,63 %40,63 %  
souhlasím2539,06 %39,06 %  
spíše nesouhlasím812,5 %12,5 %  
nesouhlasím57,81 %7,81 %  

Graf

35. Bez nejnovějších informací z internetu se necítíte ve své kůži.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3656,25 %56,25 %  
spíše nesouhlasím1625 %25 %  
spíše souhlasím1015,63 %15,63 %  
souhlasím11,56 %1,56 %  
nevím11,56 %1,56 %  

Graf

36. Převážně pročítáte i internetové reklamy z banerů na stránkách.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5179,69 %79,69 %  
spíše nesouhlasím1218,75 %18,75 %  
nevím11,56 %1,56 %  

Graf

37. Dokážete odlišit důvěryhodný zdroj od nedůvěryhodného.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3554,69 %54,69 %  
souhlasím1929,69 %29,69 %  
nevím914,06 %14,06 %  
spíše nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

38. Informace nalezené na internetu si ověřujete také z jiných zdrojů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3148,44 %48,44 %  
spíše nesouhlasím1726,56 %26,56 %  
souhlasím1218,75 %18,75 %  
nevím34,69 %4,69 %  
nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

39. Dnešní svět by bez internetu neměl smysl.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1726,56 %26,56 %  
spíše souhlasím1421,88 %21,88 %  
nevím1320,31 %20,31 %  
spíše nesouhlasím1218,75 %18,75 %  
souhlasím812,5 %12,5 %  

Graf

40. Souhlasíte s tvrzením, že co je psáno, je pravdivé.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3960,94 %60,94 %  
spíše nesouhlasím1726,56 %26,56 %  
spíše souhlasím46,25 %6,25 %  
nevím46,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Internet využíváte jako hlavní zdroj informací.

  • odpověď souhlasím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 26 > na otázku 29. Váš věk.

23. Chtěl(a) jste snížit čas, který trávíte na on-line, ale nepodařilo se to.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 20. Na internetu trávíte stále větší množství času. (z jiných, než pracovních, či jiných povinností)

40. Souhlasíte s tvrzením, že co je psáno, je pravdivé.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 39. Dnešní svět by bez internetu neměl smysl.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dokážete se na internetu orientovat?

2. Míváte pocit, že se na internetových stránkách ztrácíte?

3. Internet využíváte jako hlavní zdroj informací.

4. Internet Vám připadá přehledný.

5. Souhlasíte s tvrzením, že co je na internetu, je pravdivé?

6. Zdá se vám, že Vás internet svými množstvím informací zahlcuje?

7. Informaci, kterou potřebujete, dokážete na internetu nalézt

8. Pro vyhledání konkrétní informace využíváte vyhledávače jako Google, Seznam, Centrum, Atlas a jiné

9. K vyhledávání informací používáte nejčastěji hypertextové odkazy na jednotlivých stránkách.

10. Po vyhledání konkrétní informace od internetu odcházíte, nenecháváte se unášet stránkami do dalších odkazů?

11. Míváte pocit, že informace, které se na Internetu dozvídáte nemohou být skutečné.

12. Pro hledání nejnovějších informací (společenské, politické, a jiné) využíváte primárně internet.

13. Informacemi z internetu se necháváte ovlivnit.

14. Dokážete si představit, že byste měl(a) získávat informace také z jiného zdroje nežli je internet?

15. Nejste-li zrovna on-line, přemýšlíte, co budete dělat příště, až budete?

16. Internet je ve vašem hodnotovém žebříčku na jednom z prvních třech míst.

17. Po tom, co se musíte odpojit od internetu, zhorší se vám nálada.

18. Nejste-li online, hůře se soustředíte.

19. Zdá se vám po odpojení od internetu svět značně neskutečný?

20. Na internetu trávíte stále větší množství času. (z jiných, než pracovních, či jiných povinností)

21. Potřebujete na internetu stále více času, abyste dosáhl(a) toho, co chcete.

22. Máte nepříjemné psychické, či fyzické pocity po tom, co se odpojíte.

23. Chtěl(a) jste snížit čas, který trávíte na on-line, ale nepodařilo se to.

24. Kvůli internetu se vídáte méně s přáteli.

25. Přes nějaké problémy, které jste měl(a) kvůli používání internetu, jste on-line v nezmenšené míře.

26. Kvůli internetu jste omezil(a) nějaké své zájmy - sportovní, kulturní, rekreační.

27. Kvůli internetu jste měl(a) potíže s vykonáváním svých pracovních, rodinných, či školních povinností.

28. Častěji než-li v realitě tvoříte nové online vztahy s ostatními uživateli .

29. Váš věk.

30. muž / žena

31. Vzdělání

32. Orientujete se spíše na bulvární zprávy.

33. Vaše další pročítání internetu je určováno spíše grafickou úpravou vlastních stránek, než-li jejich obsahem.

34. Pročítání zpráv z internetu je vaší denní rutinou.

35. Bez nejnovějších informací z internetu se necítíte ve své kůži.

36. Převážně pročítáte i internetové reklamy z banerů na stránkách.

37. Dokážete odlišit důvěryhodný zdroj od nedůvěryhodného.

38. Informace nalezené na internetu si ověřujete také z jiných zdrojů.

39. Dnešní svět by bez internetu neměl smysl.

40. Souhlasíte s tvrzením, že co je psáno, je pravdivé.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dokážete se na internetu orientovat?

2. Míváte pocit, že se na internetových stránkách ztrácíte?

3. Internet využíváte jako hlavní zdroj informací.

4. Internet Vám připadá přehledný.

5. Souhlasíte s tvrzením, že co je na internetu, je pravdivé?

6. Zdá se vám, že Vás internet svými množstvím informací zahlcuje?

7. Informaci, kterou potřebujete, dokážete na internetu nalézt

8. Pro vyhledání konkrétní informace využíváte vyhledávače jako Google, Seznam, Centrum, Atlas a jiné

9. K vyhledávání informací používáte nejčastěji hypertextové odkazy na jednotlivých stránkách.

10. Po vyhledání konkrétní informace od internetu odcházíte, nenecháváte se unášet stránkami do dalších odkazů?

11. Míváte pocit, že informace, které se na Internetu dozvídáte nemohou být skutečné.

12. Pro hledání nejnovějších informací (společenské, politické, a jiné) využíváte primárně internet.

13. Informacemi z internetu se necháváte ovlivnit.

14. Dokážete si představit, že byste měl(a) získávat informace také z jiného zdroje nežli je internet?

15. Nejste-li zrovna on-line, přemýšlíte, co budete dělat příště, až budete?

16. Internet je ve vašem hodnotovém žebříčku na jednom z prvních třech míst.

17. Po tom, co se musíte odpojit od internetu, zhorší se vám nálada.

18. Nejste-li online, hůře se soustředíte.

19. Zdá se vám po odpojení od internetu svět značně neskutečný?

20. Na internetu trávíte stále větší množství času. (z jiných, než pracovních, či jiných povinností)

21. Potřebujete na internetu stále více času, abyste dosáhl(a) toho, co chcete.

22. Máte nepříjemné psychické, či fyzické pocity po tom, co se odpojíte.

23. Chtěl(a) jste snížit čas, který trávíte na on-line, ale nepodařilo se to.

24. Kvůli internetu se vídáte méně s přáteli.

25. Přes nějaké problémy, které jste měl(a) kvůli používání internetu, jste on-line v nezmenšené míře.

26. Kvůli internetu jste omezil(a) nějaké své zájmy - sportovní, kulturní, rekreační.

27. Kvůli internetu jste měl(a) potíže s vykonáváním svých pracovních, rodinných, či školních povinností.

28. Častěji než-li v realitě tvoříte nové online vztahy s ostatními uživateli .

29. Váš věk.

30. muž / žena

31. Vzdělání

32. Orientujete se spíše na bulvární zprávy.

33. Vaše další pročítání internetu je určováno spíše grafickou úpravou vlastních stránek, než-li jejich obsahem.

34. Pročítání zpráv z internetu je vaší denní rutinou.

35. Bez nejnovějších informací z internetu se necítíte ve své kůži.

36. Převážně pročítáte i internetové reklamy z banerů na stránkách.

37. Dokážete odlišit důvěryhodný zdroj od nedůvěryhodného.

38. Informace nalezené na internetu si ověřujete také z jiných zdrojů.

39. Dnešní svět by bez internetu neměl smysl.

40. Souhlasíte s tvrzením, že co je psáno, je pravdivé.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Janečka, V.Informační zahlcení internetu a její podíl na vzniku závislosti II. (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://9266.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.